PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 | 21--26
Tytuł artykułu

Spór o ceny transferowe - perspektywa podatnika

Warianty tytułu
Dispute about Transfer Prices: the Taxpayer's Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł 11 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - wprowadzający do polskiego porządku prawnego zasadę arm's-length i bazujący wprost na brzmieniu art. 9 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku - dalej MK OECD - nie zmienił się zasadniczo od dnia jego wprowadzenia do ustawy. Regulacje w zakresie cen transferowych, obok przepisów o charakterze technicznym, adresowanych do obowiązków dokumentacyjnych (art. 9a u.p.d.o.p.) oraz stosunkowo archaicznego rozporządzenia wykonawczego z 2009 r., nadal obejmują w zasadzie wyłącznie ww. kilkuzdaniowy przepis zakreślający fundamentalną regułę cen transferowych. Pomimo braku istotnych zmian legislacyjnych w okresie ostatnich trzech lat całkowicie zmieniło się natomiast postrzeganie zagadnienia cen transferowych przez wszystkich interesariuszy procesu ustalania i późniejszej oceny rynkowości stosowanych warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zakresu i powodów tych zmian, a  jednocześnie przedstawienie praktycznych ścieżek działań, jakimi dysponują podatnicy i jaką drogę obrony cen transferowych warto dzisiaj wybrać w razie sporu z organami podatkowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Art. 11 of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax - which introduced the arm's length principle into the Polish legal order and which is directly based on the wording of Art. 9 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital - has not changed since it was inserted into the Act. Transfer pricing regulations, apart from the technical provisions relating to documentation obligations (Art. 9a of the CIT Act) and the rather archaic implementing regulation from 2009, still consist almost exclusively of the above-mentioned provision, comprising several sentences that express the fundamental rule relating to transfer pricing. Despite lack of major legislative amendments, in the last three years there has been a radical change in the way transfer pricing is perceived by all stakeholders of the process of fixing and subsequently assessing the arm's length character of terms applied in intra-group transactions. This article is intended as a presentation of the scope of and reasons for these changes, as well as the practical sequences of measures available to taxpayers and the strategy of defending transfer prices which is currently worth following in case of a dispute with tax authorities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--26
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zespół cen transferowych Deloitte
  • Zespół cen transferowych Deloitte
Bibliografia
  • OECD, BEPS, Raporty końcowe, http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm.
  • OECD, BEPS Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm (dostęp: 23.07.2018 r.).
  • OECD, BEPS, Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm (dostęp: 23.07.2018 r.).
  • Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (ang. the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532774

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.