PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 133--144
Tytuł artykułu

Institution Efficiency Versus the Level of Development of Local Governments (a Study at the Level of Poland's Regional Division)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sprawność instytucjonalna a poziom rozwoju samorządów lokalnych (studium na poziomie układu regionalnego)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
As the socio-economic reality is growing increasingly complex, the role of local governments in the management of events and processes occurring in local communities gains importance. Considering the fact that the basic task of local authorities is to stimulate the growth and development of a given local entity, an analysis was undertaken to the aim of assessing the relationship between the level of local development and the institutional efficiency of local self-governments and vice versa, in a regional approach (NUTS 2). To achieve this aim, mixed data were analysed, that is raw data (acquired via survey from 1,220 municipalities) and secondary data (from the database of the Local Data Bank). The efficiency of local governments was measured with an aggregate factor EFF, while the level of development was assessed with the DEV measure. The results indicate that the local governments did rather poorly in terms of both efficiency and development. In both cases, the mean value of the applied synthetic measures reached no more than 30% of the maximum attainable score. The basic tools in the research were correlation and regression analysis. Both procedures demonstrated the presence of a relationship between the two analysed categories (r = 0.365). Moreover, the analysis of regression showed that the impact of developmental processes on the improvement of efficiency of local governments was stronger that the influence of improved efficiency on developmental processes occurring in the analysed municipalities. (original abstract)
Ze względu na coraz większą złożoność rzeczywistości społeczno-gospodarczej wzrasta znaczenie władz samorządowych w zakresie zarządzania lub koordynowania zjawisk i procesów zachodzących w społecznościach lokalnych. Mając na uwadze, że podstawowa rola władz lokalnych to stymulowanie wzrostu i rozwoju danego układu lokalnego przeprowadzono analizę, której celem była ocena zależności między poziomem rozwoju lokalnego a sprawnością instytucjonalną samorządów lokalnych i vice versa, w ujęciu regionalnym (NUTS 2). Do jego realizacji wykorzystano dane mieszane, tj. pierwotne (pozyskane w ramach badań ankietowych od 1220 gmin) oraz wtórne (pochodzące z zasobów Banku Danych Lokalnych). Sprawność samorządów lokalnych została zmierzona za pomocą miary agregatowej EFF, a do określenia poziomu rozwoju wykorzystano miarę DEV. Z badań wynika, że w samorządach panowała niekorzystna sytuacja zarówno pod względem sprawności, jak i rozwoju. W obu przypadkach średnia wartość miary syntetycznej osiągnęła wartość stanowiącą jedynie 30% maksymalnie możliwej do osiągnięcia noty. Podstawowym narzędziem realizacji celu badawczego była analiza korelacji i regresji. Obie procedury wykazały istnienie związku między analizowanymi kategoriami (r = 0,365). Ponadto regresja wykazała, że siła oddziaływania procesów rozwojowych na poprawę sprawności samorządów lokalnych była intensywniejsza od siły wpływu sprawności funkcjonowania na procesy rozwojowe zachodzące w badanych gminach. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
133--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Kukuła, K. (2015). Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE. Europa Regionum, 23, 173-184. DOI: 10.18276/er.2015.23-14.
 • Evans, R., Harding, A. (1997). Regionalisation, regional institutions and economic development. Policy and Politics, 25 (1), 19-30.
 • Fried, R.C., Rabinovitz, F.F. (1980). Comparative Urban Politics: A Performance Approach. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY.
 • Gibbs, D., Jonas, A., Reimer, S., Spooner, D. (2001). Governance, institutional capacity and partnerships in local economic development: theoretical issues and empirical evidence from the Humber sub-region. Transactions of the Institute of British Geographers, 27 (1), 103-119.
 • Gómes, G.M., Knorringa, P., Corradi, A.A. (2016). Introduction. [In:] G.M. Gomez, P. Knorringa (Eds.), Local Governance, Economic Development and Institution. EADI Global Development Series, Palgrave Macmillan, 1-18.
 • Herrera, E.W. (2016). Governance and Development: The Importance of Legitimacy and Institutional Change. [In:] G.M. Gomez, P. Knorringa (Eds.), Local Governance, Economic Development and Institution. EADI Global Development Series, Palgrave Macmillan, 19-38.
 • Lizińska, W., Marks-Bielska, R., Źróbek-Różańska, A. (2017). Nieruchomości w rozwoju społeczno-gospodarczym - wybrane aspekty. Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych, UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • MacLeod, G., Goodwin, M. (1999). Reconstructing an urban and regional political economy: on the state, politics, scale and explanation. Political Geography, 18 (6), 697-730.
 • Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2014). Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 115-126.
 • Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Babuchowska, K., Wojarska, M. (2017). Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy - czynniki kształtujące i interakcje. Raport z wykonania projektu badawczego. Olsztyn.
 • Savitch, H.V. (1998). Global Challenge And Institutional Capacity Or, How We Can Refit Local Administration for the Next Century. Administration & Society, 30 (3), 248-273.
 • Stoker, G. (2011). Was Local Governance Such A Good Idea? A Global Comparative Perspective. Public Administration, 89 (1), 15-31. DOI: 10.1111/j.1467- 9299.2011.01900.x
 • Typa, M. (2016). Rola przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (1), 62-75.
 • Vincent, C., Stephen, C. (2015). Local Government Capacity Building and Development: Lessons, Challenges and Opportunities. Journal of Political Sciences and Public Affairs, 3: 149, (DOI: 10.4172/2332-0761.1000149).
 • Wojciechowski, E. (2013). Refleksje na temat samorządu terytorialnego. [In:] A. Nowakowska (Ed.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 275-284.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.