PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 23--28
Tytuł artykułu

Efekty integracji producentów owoców i warzyw w Polsce i w Rumunii

Warianty tytułu
The Effects of Integration of Fruit and Vegetable Producers in Poland and Romania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu sytuacji rolnictwa w Polsce i w Rumunii oraz efektów zorganizowania się producentów owoców i warzyw w obu krajach. Na podstawie kwerendy bibliotecznej porównano wskaźniki obrazujące koniunkturę w rolnictwie i stwierdzono, że problemy w obu krajach są zbieżne. Niska efektywność czynników produkcji i rozdrobnienie agrarne powodują konieczność restrukturyzacji rolnictwa. Jednym ze sposobów jest organizacja rynku przez zrzeszanie się producentów, które zainicjowano w ramach WPR przez instrumenty wsparcia skierowane m.in. na rynek owoców i warzyw. Wykorzystując dane udostępnione przez Komisję Europejską pochodzące z corocznych, krajowych sprawozdań grup i organizacji producentów owoców i warzyw przedstawiono efekty ich działalności w Polsce i w Rumunii w latach 2012-2016. Stwierdzono, że polscy ogrodnicy w większym stopniu i relatywnie efektywniej realizowali proces organizowania rynku. Potwierdza to wyższa przeciętna wartość wprowadzanych produktów na rynek przez polską grupę/organizację oraz wyższa średnia uzyskana wartość produkcji w przeliczeniu na każdy zaangażowany hektar ziemi.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the situation of agriculture in Poland and Romania and the effects of organizing fruit and vegetable producers in both countries. On the basis of the review of the literature, indicators illustrating the economic situation in agriculture were compared and it was found that the problems in the Polish and Romanian villages are convergent. The low efficiency of production factors and agrarian fragmentation make it necessary to restructure agriculture. One of the ways is the integration of producers. Using the data provided by the European Commission from the annual national reports of groups and organizations of fruit and vegetable producers, the results of their activities in Poland and Romania in the years 2012-2016 were presented. It was found that Polish gardeners started the process of organizing the market to a greater extent and relatively more effectively. This is confirmed by the higher average value of the introduced products on the market by the Polish group/organization and, on average, the higher value of production obtained per each hectare of land.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
23--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Adamowicz Mieczysław, Adam Szepeluk. 2016. Wsparcie młodych rolników jako element polityki rolnej Unii Europejskiej (Support for young farmers as part of the European Union's agricultural policy). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (348): 106-128.
 • Adinolfi Felice. 2010. Rolnictwo w Rumunii. Notatka (Agriculture in Romania. Note), http://www. europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/438581/IPOL-AGRI_NT(2010)438581_PL.pdf, access: 20.08.2018.
 • Bański Jerzy. 2010. Atlas rolnictwa Polski (Atlas of Polish agriculture). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, https://www.igipz.pan.pl/ tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/01.Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski.pdf, access: 20.08.2018.
 • Bieniek-Majka Maryla, Anna Matuszczak. 2017. Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (Horizontal integration of the fruit and vegetable market in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship). Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy.
 • Bożek Jadwiga. 2017. Typy struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w okresie 2005-2013 (Types of area structure of farms in the European Union countries in the period 2005-2013). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XVIII (2): 200-209.
 • Burakowski Adam. 2010. Na ile Rumunia może być partnerem Polski (To what extent can Romania be a partner of Poland), http://www.omp.org.pl/stareomp/index2cc4.html?module=subjects&func=viewpage& pageid=773, access: 20.08.2018.
 • Grontkowska Anna. 2014. Znaczenie dopłat w gospodarstwach ogrodniczych w krajach Unii Europejskiej według wielkości ekonomicznej (Importance of subsidies in horticultural farms in European Union countries by economic size). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 66-75.
 • Ignaczewski Grzegorz. 2018. Rumunia: rolnictwo wielkich kontrastów (Romania: agriculture of great contrasts), https://www.topagrar.pl/articles/zarzadzanie/rumunia-rolnictwo-wielkich-kontrastow, access: 20.08.2018.
 • Kołodziejczak Małgorzata. 2015. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej (Effectiveness of using production factors in Polish agriculture against the background of the European Union). Wieś i Rolnictwo 2 (167): 1-24.
 • Runowski Henryk. 2016. Zróżnicowanie wsparcia budżetowego gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej (Diversification of budget support for farms in European Union countries). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 189-196.
 • Sroka Wojciech. 2015. Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw rolnych w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej (Historical conditions for the domination of small farms in agriculture in Central and Eastern Europe). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 4: 61-73.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532798

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.