PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(104) | 19--25
Tytuł artykułu

Woda a nieruchomości - wybrane aspekty powiązań

Warianty tytułu
Water and Real Estate - Selected Aspects of their Interrelatedness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy wielopłaszczyznowych relacji zachodzących między nieruchomościami i wodami. Własność wód i gruntów pod wodami oraz zasady ich obrotu rynkowego przedstawiono w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Wskazano na obszary ograniczonego rozwoju i użytkowania nieruchomości z powodu szczególnej ochrony wód oraz zagrożenia powodzią. Zwrócono uwagę na dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości wynikające z korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odprowadzania wód pochodzących z odwadniania gruntów w granicach miast oraz ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns multi-layered relations between real estate and water. The ownership rights of water and land under the water as well as rules of their marketing were presented in the light of current legal regulations. Areas of limited real estate development and use caused by special water protection and flood risk were showed. Attention was paid to additional real estate maintenance costs arising from a use of water services in relation to disposal of rain-, meltwater, and water from land drainage within cities as well as from decreased natural area water retention. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bajkiewicz-Grabowska, E" Mikulski, Z. (2006). Hydrologia ogólna. Warszawa: PWN.
 • Bajorek, K., Wężyk, P. (red.) (2016). Atlas pokrycia terenu i napowietrzania miasta Krakowa. Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska.
 • Dybaś, K. (2017). Wykorzystanie danych OpenStreetMap do analizy warunków przewietrzania centrum Krakowa. Praca inżynierska. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Hodgson, S. (2004). Land and water - the rights interface. FAO Legislative Study, 84.
 • Hodgson, S. (2006). Modern water rights. Theory and practice. FAO Legislative Study, 92.
 • Krupa Dąbrowska, R. (2017). Spór o definicje wody i prawo pierwokupu. Pobrane z: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/312219888-Spor-o-definicjewodyiprawo-pierwokupu.html/ (19.02.2018).
 • Marszelewski, M., Marszelewski, W. (2013). Problemy własności jezior w Polsce. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 3, 3045.
 • Perin, R. C, Cesalini, D. (2010). Water Property Models as Sovereignty Prerogatives: European Legal Perspectives in Comparison. Water, 2,429438.
 • Radecki, W. (2018). Kompendium prawa rybackiego. Wyd. VI. Poznań: Polskie Towarzystwo Rybackie.
 • Rakoczy, B. (2014). Prawo własności gruntów pod wodami. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1,121-135.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r.,poz. 1034).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. 2017, poz. 2502).
 • Shiklomanov, I.A., Rodda, J.C. (2003). World Water Resources at the Beginning of the Twenty-First Century. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Turkowski, К. (2016). Własność i zarządzanie jeziorami a problem ich zrównoważonego użytkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453, 142-168.
 • Turkowski, K. (2017). Governance of publicly owned lakes in Poland the current state and underlying conditions. Ekonomia i Środowisko, 1 (60), 92-102.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z póź. zm.).
 • Wałkowski, D. (2017). Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod niektórymi wodami. Pobrane z: http://www.codozasady.pl/prawo-pierwokupu-w-przypadku-sprzedazy-gruntow-pod-niektorymi-wodami/ (10.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532812

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.