PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 1119--1134
Tytuł artykułu

Sustainable Development of Agriculture - Theoretical Aspects and their Implications

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój rolnictwa - aspekty teoretyczne i ich implikacje
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest systematyzacja pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa jako podstawy dla wskazania kierunków zmian w polskim rolnictwie. Autor zastosował analizę opisową i porównawczą w oparciu o przegląd literatury, aby wskazać różnice między opisywanymi pojęciami. Zarówno zrównoważony rozwój rolnictwa (ZRR) i obszarów wiejskich jak i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich mogą się wiązać ograniczaniem produkcji rolnej, co przynosi pozytywne i negatywne skutki dla środowiska. Rolnictwo wielofunkcyjne nie może istnieć bez produkcji, więc jest bardziej korzystne dla SD - pod warunkiem, że produkcja opiera się na wymogach ochrony środowiska. Wówczas jest bliskie rolnictwu zrównoważonemu. Biorąc pod uwagę te koncepcje autor sformułował własną definicję ZRR wraz z jego celami. Dla polskiego rolnictwa właściwa jest wrażliwa zasada zrównoważonego rozwoju z zapewnieniem krytycznego kapitału naturalnego. Obecnie polskie rolnictwo znajduje się w rozwoju dualnym (w stronę uprzemysłowienia i równoważenia środowiskowego). Dla ZRR wsparcie dla rolnictwa powinno być uwarunkowane przestrzeganiem podstawowych norm ochrony środowiska i zapewnianiem dóbr publicznych. W tym celu należy odpowiednio ukierunkować i skutecznie wdrażać instrumenty ekologiczne i ekonomiczne WPR. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective is to provide a systematization of concepts connected with sustainable development of agriculture (SDA) as the basis for indication of directions of changes in Polish agriculture. The author applied descriptive and comparative analyses based on a survey of the literature to indicate the differences between the described concepts. Both sustainable agricultural and rural development (SARD) and multifunctional rural development (MRD) could be connected with reduced agricultural production, which would bring positive and negative environmental consequences. The multifunctional agriculture cannot exist without production, so it is more favourable for SD, however it should be based on environmental requirements. Then it is close to sustainable agriculture. Considering these concepts, the author formulated and used his own definition of the SDA and its objectives. The sensitive rule of sustainability with secured critical natural capital is the proper one for agriculture in Poland. Currently, Polish agriculture is in dual development (industrialisation and sustainable transition). For the SDA, the support for agriculture should be conditioned by compliance with basic environmental standards and by provision of public goods. It depends on properly directed and effectively implemented environmental and economic measures of the CAP. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1119--1134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Baker S. (2006). Sustainable Development. London-New York: Routledge.
 • Chichilnisky G. (1996). Sustainable development: An axiomatic approach. Social Choice and Welfare 13 (2).
 • The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April. (1997) (Dz. U. No. 78, item 483).
 • Ekins P., Folke C., De Groot R. (2003). Identifying critical natural capital, Ecological Economics 44 (2-3).
 • FAO (1989). Sustainable Development and Natural Resources Management. Rome: Twenty-Fifth Conference, FAO, Paper C 89/2-Sup. 2.
 • Fiedor B. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Górka K. (2007). Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środowisko 2 (32).
 • Hardaker J. (1997). Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into agricultural policies, Rome: FAO Agricultural Policy and Economic Development, Series no. 4.
 • Kociszewski K. (2013). Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wyd. Uniwersystetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kociszewski K. (2015). Theoretical issues connected with sustainable development of agriculture. In: B. Bartniczak, P. Rogala (eds), The responsible business. Protection, improvement and development. Jelenia Góra: Wyd. Ad Rem.
 • Meyer H. von (1996). The environment and sustainable development in rural Europe. European Conference on Rural Development - Rural Europe - Future Perspectives? Brussels: European Commission DG VI,.
 • Pearce D.; Barbier E.; Merkandya A. (1990). Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World. Aldershot.
 • Pearce D.; Turner R.K. (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York: Harvester Wheatsheaf.
 • Rogall H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju, teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Runowski H. (1999). Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Turner R.K.; Pearce D.; Bateman I. (1994). Environmental Economics: An Elementary Introduction, London: Harvester Wheatsheaf.
 • Wilkin J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. In: Kłodziński M. (ed.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wilkin J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie. In: Wilkin J. (ed.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Zegar J.S. (2003). Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem). Monografie i Opracowania 522. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Żylicz T. (2010). Elementy teorii zrównoważonego rozwoju. In: Kronenberg J.; Bergier T. (eds), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.