PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 106 | 35--44
Tytuł artykułu

Państwa regionu morza bałtyckiego wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Baltic Sea State Towards Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza zarządzania zrównoważonym rozwojem w regionie Morza Bałtyckiego. Sposoby osiągnięcia tego celu w regionie Morza Bałtyckiego obejmują zwiększenie instytucjonalnej efektywności zarówno na poziomie makroregionalnym, jak i narodowym. Na poziomie makroregionalnym zarządzanie obejmuje wytyczanie celów oraz sposobów rozwoju zrównoważonego rozwoju. Natomiast na poziomie narodowym główną rolę odgrywa wdrażanie i koordynowanie jego wprowadzania: rozumienie zasad zrównoważonego rozwoju, cele oraz zadania, podmioty zaangażowane w projekt, wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju oraz monitoring.
EN
The general objective of this article is to analyse the governance capacity for Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BSR). Ways to achieve this include increased institutional efficiency and coherence both on the macro-regional and national level in the BSR. Both governance levels are important. The macro regional level has many important functions which can show the way of developing SD. The national level has a key role as SD policy maker and coordinator of SD implementation: concrete goals, targets and actions, stakeholders engaged in SD, implementation structures and monitoring tools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Commission Staff Working Document, European Union Strategy for the Baltic Sea Region. ACTION PLAN {COM(2009) 248}, Brussels, 10.9.2015 SWD(2015) 177 final, http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan.
 • 2. Grzela A.: Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego. Kielce 2010.
 • 3. http://www.balticsea-region-strategy.eu/.
 • 4. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Bruksela 2009, http://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0128.
 • 5. Komisja Europejska: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 03.03.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • 6. Konstańczak S.: Racjonalność strategii zrównoważonego rozwoju. "Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój" nr 1, Zabrze 2016, http://www.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/ Documents/Kuzior%20Aleksandra%20-%20Etyka%201-2016.pdf.
 • 7. Matzke M.: Merkel. Niemcy chcą być wzorcem trwałego i zrównoważonego rozwoju, http://www.dw.com/pl/merkel-niemcy-chc%C4%85-by%C4%87-wzorcem-trwa%C5%82 ego-i-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju/a-18743228.
 • 8. Perspectives for Germany Our Strategy for Sustainable Development, http://www.nachhaltigkeitsrat.de/fileadmin/user_upload/English/pdf/Perspectives_for_ Germany.pdf.
 • 9. Presidency Conclusions, Goteborg European Council, 15 and 16 June 2001, SN 200/1/01 REV 1, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00200-r1.en1.pdf.
 • 10. Prime Minister's Office, Towards sustainable choices. A nationally and globally sustainable Finland. The national Strategy for sustainable development, Prime Minister's Office Publications, 7/2006, http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Sustainable_ development.
 • 11. Regeringskansliet, A summary of Government Communication 2001/02:172 Sweden's National Strategy for Sustainable Development 2002, http://www.government.se/ contentassets/03e1e59752e44acf865143f811d5db7c/swedens-national-strategy-for-sustainable-development-2002-a-summary.
 • 12. Regeringskansliet, A Swedish Strategy for Sustainable Development - Economic, Social and Environmental, GOVERNMENT COMMUNICATION 2003 / 04:129, http://www.government.se/49b73c/contentassets/3f67e0b1e47b4e83b542ed6892563d95/ a-swedish-strategy-for-sustainable-development-summary.
 • 13. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, p. 5, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
 • 14. Saeima of the Republic of Latvia: Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030, June 2010, https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B7A5865F-0D1B-42AE-A838-FBA4CA316 74D/0/Latvia_2010.pdf.
 • 15. The Danish Government, Denmark's national strategy for sustainable development. A shared future - balanced development, Copenhagen 2002, http://www2.mst.dk/udgiv/ publications/2002/87-7972-279-2/pdf/87-7972-259-8.pdf.
 • 16. Tomala M., Czarny R.M.: Wymiar północny w Unii Europejskiej. Kielce 2009.
 • 17. United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, Rio de Janeiro 1992, http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_ htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532828

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.