PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 15--22
Tytuł artykułu

Stan obecny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce

Warianty tytułu
Actual State and Future Prospects of Legume Cultivation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie stanu zasiewów, plonów oraz zbiorów roślin strączkowych uprawianych na nasiona w Polsce. Materiał źródłowy stanowiły dane statystyki masowej publikowane przez GUS, raporty IERiGŻ-PIB oraz wyniki Programu Wieloletniego MRiRW realizowanego w latach 2011- 2015 i 2016-2020. Analiza obejmowała lata 2010-2017. W 2017 roku powierzchnia objęta zasiewami roślin strączkowych ogółem wynosiła 272 tys. ha, z czego 77% stanowiły odmiany pastewne. Rośliny strączkowe cechuje niski poziom towarowości, co spowodowane jest przez marginalizację w kraju rynku surowca białkowego z rodzimych roślin strączkowych. Zwiększenie zainteresowania rolników produkcją nasion roślin strączkowych może nastąpić przez stworzenie odpowiedniej struktury rynkowej w zakresie obrotu i wykorzystania nasion roślin strączkowych, co poprawiłoby zbyt oraz współpracę z zakładami przetwórstwa paszowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to present the actual state and prospects for growing legume in Poland. Source material for study was mass statistics data published by the Central Statistical Office, reports of Institute of Agricultural and Food Economics and the results of the Multi-annual Program implemented in 2011-2015 and in 2016-2020. The analysis covered the years 2010-2017. In 2017, the area covered by legume crops totaled 272 thousand ha. However, the share of these crops in the cropping pattern exceeds only 2.5%. Legumes are characterized by a low level of commodity, which is caused by marginalization in the country of the market of protein raw material from native legumes. Increasing the interest of farmers in the production of legume seeds may take place through the creation of an appropriate market structure in the field of trade and use of legume seeds, which would facilitate too and create opportunities for cooperation with feed processing plants.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
15--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak. 2014. Opłacalność uprawy mieszanek łubinu żółtego ze zbożami jarymi (The profitability of cultivating the crops of yellow lupine with spring cereals). Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 41 (15): 85-98.
 • Bojarszczuk Jolanta, Jerzy Księżak, Mariola Staniak. 2015. Porównanie opłacalności uprawy grochu i bobiku w zależności od sposobu nawożenia (Comparison of the profitability of pea and faba bean cultivation depending on the method of fertilization). Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 44 (18): 73-88.
 • Bojarszczuk Jolanta, Janusz Podleśny. 2016. Aspekty ekonomiczne uprawy mieszanki strączkowo-zbożowej w porównaniu do czystego siewu łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego (Economic aspects of legume-cereal mixture in comaprison to pure sowing of blue lupine and spring barley). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 23-28.
 • Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012a. Dochodowość uprawy wybranych roślin strączkowych a ryzyko dochodowe i produkcyjne (Profitability of selected legumes crops against the income and production risk). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 12 (27): 4: 25-36.
 • Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012b. Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych (Profitability of selected legumes). Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.
 • Czerwińska-Kayzer Dorota, Michał A. Jerzak, Paweł Krzysztofiak. 2016. Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego (Market of native protein crops in Poland and national safety in range of plant protein). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (86): 26-36.
 • Florek Joanna. 2017. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce (Potential utilization of legumes in feed production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 40-45.
 • GUS. 2011-2018. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w latach 2010-2017 (Production of agricultural and horticultural crops in 2010-2017). Warszawa: GUS.
 • IERiGŻ-PIB. 2017. Rynek pasz. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (Feed market. Status and prospects. Market analysis). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Jasińska Zofia, Andrzej Kotecki. 2003. Rośliny strączkowe. [W] Szczegółowa uprawa roślin (Legumes. [In] Detailed cultivation of plants). Wyd. AR Wrocław, 2: 7-22.
 • Jerzak Michał A. 2014. Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce (The possibility of market restoration of native legumes for fodder purposes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 104-109.
 • Jerzak Michał A. 2015. Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego ludności w Polsce (The development of native legumes market as a factor of food safety of the population in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 91-95.
 • Jerzak Michał A, Paweł Krzysztofiak. 2016. Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce (Economic opportunities of production development and market of native protein crops in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 131-135.
 • Jerzak Michał A., Wojciech Mikulski. 2017. Znaczenie dopłat do produkcji roślin strączkowych w odbudowie rynku rodzimych surowców białkowych pochodzenia roślinnego w Polsce (The importance of subsidies for the production of grain legumes for reconstruction of the domestic market of protein raw materials of vegetable origin in Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (351): 152-163.
 • Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2012. Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce. (Regional differentiation of production and profitability of the production of pasture leguminous crops grown for seeds in Poland). Polish Journal of Agronomy 10: 9-15.
 • Majewski Edward, Adam Wąs. 2009. Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw. (Importance of direct payments as an income stabilizing factor on the example of selected farm types). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2 (51): 235-248.
 • Pastuszewska Barbara. 1997. Wartość pokarmowa nasion roślin strączkowych w żywieniu zwierząt (Nutritive value of legume seeds for animals). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 446: 83-94.
 • Podleśny Janusz, Jerzy Księżak. 2009. Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce (Current state and prospective possibilities of legume seeds production in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 111-132.
 • Zawadzka Danuta, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta. 2013. Systemy wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce - ujęcie regionalne (Farmers direct support systems in Poland - regional approach). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 62: 713-724.
 • http://bialkoroslinne.iung.pl/pw1115/images/rola_straczkowych.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532936

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.