PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 42--47
Tytuł artykułu

Poziom nadwyżki operacyjnej w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego

Warianty tytułu
The Level of Operating Surplus in the Assessment of Financial Condition of Local Government Units in the Lubelskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest ocena poziomu nadwyżki operacyjnej (strumienia wolnych środków w ujęciu bilansowym) wszystkich JST województwa lubelskiego w latach 2014-2016. Wykorzystano elementy analizy finansowej, w tym metodę opisową. Dane finansowe pochodziły z systemu sprawozdawczego Bestia. Ustalono, że poziom nadwyżki operacyjnej w badanym okresie ulegał zwiększeniu. W badanym okresie w Polsce blisko dwukrotnie wzrosła liczba jednostek, które wykazały nadwyżkę w budżecie (w 2014 roku było ich 1358, natomiast w 2016 roku 2245). Zwiększeniu uległa kwota nadwyżki wypracowanej przez JST w okresie 2014-2016, z ponad 3,6 mld zł do blisko 8,7 mld zł. Ponadto w województwie lubelskim zmniejszyła się liczba JST, które nie uzyskały nadwyżki operacyjnej, a jej średni poziom wzrastał.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study was to assess the level of operating surplus (free funds in the balance sheet) of all LGUs in the Lubelskie province in the period 2014-2016. The study uses elements of financial analysis, including a descriptive method. Financial data came from the Bestia reporting system. It was found that the level of operating surplus increased in this period. In the audited period in Poland, the number of units that showed a surplus in the budget nearly doubled (in 2014 there were 1,358, while in 2016 - 2,245). The amount of surplus generated by local government units in the period 2014-2016 increased from over 3.6 billion PLN to nearly 8.7 billion PLN. In addition in the Lubelskie province decreased the number of local government units, which did not obtain an operating surplus, and its average level increased.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
42--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • BIP. Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Wykonanie budżetów JST - dane liczbowe (Activity of the Regional Audit Chamber in Lublin. Implementation of local government budgets - numerical data), www.lublin.rio.gov.pl/?c=980, access: 30.04.2018.
 • Brezdeń Paweł, Waldemar Spallek. 2012. Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki (The financial condition of local government in Poland as a innovation stimulating factor in the economy). Prace Komisji Geografii Przemysłu 19: 183-197.
 • Brzozowska Krystyna. 2016. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne. (Effects of metropolitan cities financial management). Ekonomiczne Problemy Usług 125: 95-109.
 • Dylewski Marek. 2016. Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województw (The rule of limited imbalance in voivodship self-government). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (79): 631- 642, doi: 10.18276.
 • Dylewski Marek. 2017. Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego (Operating surplus in financial decisions of local government units). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowsk. Oeconomia 51 (6): 75-84.
 • Filipiak Beata Zofia. 2016. Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem - ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową (Debt management instruments and tools - assessment of cohesion with the long-term financial forecast). Finanse Komunalne 11: 35-40.
 • Lenio Paweł. 2014. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne w budżecie jednostek samorządu terytorialnego. [W] Instytucje prawno-finansowe w warunkach kryzysu gospodarczego (Prudential and rehabilitation procedures in the budget of local government units. [In] Legal and financial institutions in the economic crisis conditions), ed. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, 391-401. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • MF (Ministerstwo Finansów). 2017. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2014-2016 (Operating surplus in local government units in 2014-2016). Warszawa: Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/.../Informacja+za+lata+2014+-2016, access: 10.05.2018.
 • Salachna Joanna M. 2010. Nowe instytucje prawne zarządzania długiem w samorządzie terytorialnym - założenia a realia zastosowania. [W] Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym (New legal institutions for debt management in local government - assumptions and realities of application. [In] European law - 5 years of experience in Polish financial law), ed. Hanna Litwińczuk, 207-219. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
 • Satoła Łukasz. 2015. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej (Communes' financial condition in a changing economic situation). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (35): 118.
 • Standar Aldona. 2017. Zagrożenia w gospodarce finansowej samorządów gminnych a wyrównywanie poziomu rozwoju lokalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 49: 359 -371.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Act of 27 August 2009 on public finance). Dz.U. 2013, poz. 885.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532996

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.