PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 165 | 27--48
Tytuł artykułu

Ocena kondycji publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Public Health Care Condition in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z wielu źródeł można obecnie usłyszeć informacje o konieczności poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Mówią o tym zarówno osoby korzystające ze świadczeń medycznych - pacjenci, jak i środowisko medyczne. Opinie te wydawane są na podstawie własnych doświadczeń bez oparcia w analizach i badaniach naukowych. Niniejsze opracowanie zawiera próbę obiektywnej oceny kondycji opieki zdrowotnej w Polsce. Zostało przygotowane w świetle oficjalnych danych dotyczących otoczenia prawnego i finansowania systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w kraju, a także problemów, z jakimi system ten się boryka. Tematyka jest bezkresna i można ją analizować z punktu widzenia wielu zróżnicowanych problemów. W pracy przedstawiono najważniejsze aspekty mające kluczowe znaczenie w analizie oceny stanu i kondycji opieki zdrowotnej w Polsce. Analiza wykazała konieczność zmiany wysokości i struktury nakładów na zdrowie w Polsce oraz zwróciła uwagę na niekorzystną strukturę demograficzną osób wykonujących zawody medyczne i na starzenie się społeczeństwa. Wnioski płynące z analizy dotyczą konieczności podjęcia działań, które usprawnią system opieki zdrowotnej, aby złagodzić presję na wyższe nakłady finansowe na ten cel.(abstrakt oryginalny)
EN
There are many voices declaring the necessity to improve the condition of health care in Poland. This opinion is heard from the users of medical services, i.e., patients but also from medical circles. It is based on individual experiences rather than on scientific analyses and research. This paper seeks to objectively assess the condition of health care in Poland and has been drafted based on official data concerning the legal environment and financing of the health care system in the country as well as problems faced by the system. The subject itself is an endless story and it can be examined from very different angles. The paper discusses major aspects crucial for the evaluation of health care shape and condition in Poland. The analysis has demonstrated the need to change the amount and structure of health expenditure in Poland and has drawn attention to unfavourable demographic structure in medical professions and to the aging society issue. Conclusions from the analysis indicate the need to undertake measures that would improve the functioning of health care and alleviate pressure on allocating higher amounts for this purpose.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. z 2011 r. nr 174, poz. 1039 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1399 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. z 1997 r. nr 28, poz. 152 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2001 r. nr 126, poz. 1381.
 • Ernst&Young, Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Warszawa 2011.
 • Gołąb J., Ochrona zdrowia w Polsce i Europie. Czy czeka nas rewolucja?, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2015.
 • Kowalczyk M., Ochrona zdrowia w Polsce w latach 1999-2015, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie" 2015, nr 20.
 • Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004.
 • Nojszewska E., System ochrony zdrowia, Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwers business, Warszawa 2011.
 • Opolski J., Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Piątkiewicz J. A., Prawo w ochronie zdrowia, Wyd. WSAP, Katowice 2006.
 • Piotrowicz M., Cianciara D., Wysocki M. J., Systemy zdrowotne dla zdrowia i dobrobytu - karta z Tallina, "Przegląd Epidemiologiczny" 2009, nr 63.
 • Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwers, Warszawa 2010.
 • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, raport, Magellan S. A., Łódź 2014.
 • Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, raport, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016.
 • Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 • Zadowolenie Polaków z obowiązującego w Polsce systemu opieki zdrowotnej, Badanie Centrum Badania Opinii Społecznej, komunikat z badań nr 113/2016, Warszawa, sierpień 2016.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku, raport, GUS, Warszawa 2017.
 • Zgliczyński W. S., Kadry medyczne w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2016.
 • http://biqdata.wyborcza.pl/raport-oecd-sluzba-zdrowia
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Healthcare_expenditure_ by_financing_scheme,_2014_(%25_of_current_healthcare_expenditure)_YB17-de.png
 • Notatka informacyjna GUS z 20.11.2017, Narodowy Rachunek Zdrowia 2015, https://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2015,4,8.html
 • http://osod.info/8208-2/, List środowiska medycznego z wnioskiem o podwyższenie nakładów na ochronę zdrowia.
 • http://wsieci.rp.pl/artykul/1298062.html?print=tak&p=0
 • http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-Polska-ma-najnizsza-w-UE-liczbe-lekarzy-na-tysiac-mieszkancow-3618880.html
 • http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf
 • http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/raporty, wyniki z 08 2017 r.
 • http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/narodowa-sluzba-zdrowia-minister-konstanty-radziwill- -przedstawil-zalozenia-reformy
 • http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/publikacja-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-ustalania- ryczaltu-systemu-podstawowego-szpitalnego-zabezpieczenia-swiadczen-opieki-zdrowotnej- psz/
 • http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie- -spzoz/
 • http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/publikacje/prognoza_korzystania_ ze_swiadczen_szpitalnych_finansowanych_przez_nfz_w_kontekscie_zmian_demograficznych_ w_polsce.pdf
 • http://www.rp.pl/Zdrowie/311249941-NIK-o-NFZ-programy-i-dodatkowe-pieniadze-nieskrocily- kolejek-do-lekarzy.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532998

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.