PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 498 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 167--180
Tytuł artykułu

Kraje Grupy Wyszehradzkiej w globalnych łańcuchach wartości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Visegrad Group Countries in Global Value Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kraje Grupy Wyszehradzkiej nie stanowią jednolitej struktury, lecz są konstruktem stworzonym przez USA i na potrzeby USA. Więzi handlowe między krajami Grupy są stosunkowo małe, a konwergencja ekonomiczna, która następuje, jest pochodną upodabniania struktur gospodarczych w ramach UE. Tym, co może zbliżyć analizowane państwa, jest ich uczestnictwo w globalnych łańcuchach wartości. Celem artykułu jest ocena zaangażowania Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz poszczególnych branż w globalnych łańcuchach wartości. Szczegółowej analizie poddano powiązania państw Grupy w górę i dół globalnych łańcuchów wartości oraz udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto. Zbadano także wzajemny udział wartości dodanej z krajów V-4 w ich eksporcie. Analiza obejmuje lata 1995-2011 i opiera się na danych WTO i OECD. Wyniki wskazują na zaangażowanie krajów V-4 w umiędzynarodowieniu procesów produkcyjnych oraz rosnące między nimi więzi w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The Visegrad Group countries do not constitute a single structure, but they are a construct created by the US and for the US. Trade ties between the countries of the group are relatively small, and the economic convergence that takes place results from the growing similarity of economic structures within the EU. What can bring the analyzed states closer to each other is their participation in global value chains (GVC). The aim of the article is to assess the involvement of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary in GVC. Their backward and forward participation in GVC was analysed as well as the share of foreign value added in gross exports. The mutual involvement of the countries in their exports was also examined. The analysis covers the years 1995-2011 and is based on TiVa database. The results indicate growing involvement of V-4 in the internationalization of production processes and increasing trade ties between them in this respect.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambroziak Ł., 2015, Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami, [w:] Chojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce, IBRKK, Warszawa.
 • Ambroziak Ł., Marczewski K., 2014, Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej, Unia Europejska.pl, nr 6 (229).
 • Ash T.G., 1999, The puzzle of Central Europe, The New York Review of Books, March 18, http://www.nybooks.com/articles/1999/03/18/the-puzzle-of-central-europe/ (10.08.2017).
 • Baldwin R., 2011, Trade and industrialisation after globalisation's 2nd unbundling: How building and joining a supply chain are different and why it matters, NBER Working Paper Series, No. 17716, DOI: 10.3386/w17716.
 • Baru S., 2012, A New Era of Geo-economics: Assessing the Interplay of Economic and Political Risk, IISS Seminar, 23-25 March.
 • Białowąs T., 2015, Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, t. 1, nr 41.
 • Broadberry S., Klein A., 2011, Aggregate And Per Capita GDP in Europe, 1870-2000: Continental, Regional And National Data With Changing Boundaries, http://dev3.cepr.org/meets/wkcn/1/1699/papers/Broadberry_Klein.pdf (19.08.2017).
 • Caves R.E., 2002, International corporations. The Industrial economics of foreign investment, [w:] Rugman A.M. (ed.), International Business: Theory of the Multinational Enterprise. Critical Perspectives on Business and Management, Routledge, London - New York, vol. I.
 • CIA The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html (19.08.2017).
 • Engelberg S., 1991, Three Eastern European Leaders Confer, Gingerly, The New York Times, February 17, http://www.nytimes.com/1991/02/17/world/three-eastern-european-leaders-confer-gingerly.html (5.08.2017).
 • Geodecki T., Grodzicki M.J., 2015, Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości, Zarządzanie Publiczne, nr 3(33).
 • Gereffi G., 2005, The global economy: Organization, governance, and development, [w:] Smelser N.J., Swedberg R. (eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton.
 • Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., 2006, The rise of offshoring: It's not wine for cloth anymore, Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Jones R.W., Kierzkowski H., 2001, A framework for fragmentation, [w:] Arndt S.W., Kierzkowski H. (eds.), Fragmentation. New Production Patterns in the World Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • Kelly G., 1955, The Psychology of Personal Constructs, vol. I, II, Norton, New York.
 • Klus A., 2015, What makes the Visegrad Group so geopolitically fragile?, New Eastern Europe, 5 June, http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1617-what-makes-the-visegrad- group-so-geopolitically-fragile (5.08.2017).
 • Krawczyk A., 2015, Słowacja księdza prezydenta (Jozef Tiso 1887-1947), Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • OECD, 2013, Interconnected Economies, Benefitting from Global Value Chains, Paris.
 • OECD/WTO, 2016, Trade in Value Added (TiVA) - December 2016, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=75537 (25.07.2017).
 • OECD/WTO, 2017, TiVA Nowcast Estimates, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=75537 (25.07.2017).
 • Pollins B.M., 1989, Does trade still follow the flag?, The American Political Science Review, vol. 83, no. 2.
 • Schmidt A., 2016, Friends forever? The role of the Visegrad Group and European integration, Politics in Central Europe, vol. 12, no. 3.
 • Ścigała D., 2013, Pozycja gospodarki polskiej w ramach globalnych łańcuchów wartości, IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Tomczyk E., Doligalski T., 2015, Nowcasting, czyli prognozowanie teraźniejszości, http://www.valuecomesfirst.pl/nowcasting/ (10.07.2017).
 • Van Bergeijk P.A.G., 2009, Economic Diplomacy and the Geography of International Trade, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533004

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.