PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 498 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 192--208
Tytuł artykułu

Nasz zbyt bliski niemiecki przyjaciel? Analiza polsko-niemieckiego handlu wewnątrzgałęziowego w latach 2001-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A too Close German Friend of Ours? An Analysis of the Polish-German Intra-Industry Trade 2001-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój przemysłowy Polski od wielu lat zależy od zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz specyfiki relacji handlowych z Niemcami. Celem badania jest identyfikacja zmian w ramach polsko-niemieckiej wymiany wewnątrzgałęziowej w latach 2001- -2016. Uwagę skoncentrowano na działach o największym znaczeniu w dwustronnej wymianie, a także na produktach klasyfikowanych jako nisko, średnio oraz wysoko zaawansowane technologicznie. Rozważania ujęto w paradygmacie odnoszącym się do zagrożeń charakterystycznych dla pułapki średniego dochodu, przede wszystkim krytycznie oceniając inwestycje i produkcję w sektorze motoryzacyjnym oraz akcentując potrzebę dywersyfikacji rynków i obszarów współpracy.(abstrakt oryginalny)
EN
For many years the industrial development of Polish economy has been heavily dependent on the foreign direct investment and the nature of trade relations with Germany. The primary purpose of this research is to identify transformation within the Polish-German intra-industry trade between 2001 and 2016. The particular emphasis was placed on the most important areas of bilateral relations as well as on product clusters classified as low-tech, mid-tech and high-tech. The analysis has been conducted in accordance with the paradigm of the middle-income trap and related threats. This means that investments and production in the motor vehicle industry have to be evaluated most critically. What needs to be emphasised is the necessity for the diversification of markets and areas of cooperation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Ambroziak, Ł., 2013, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., 2013, Przepływy towarów w handlu wyrobami branży elektronicznej i motoryzacyjnej w Polsce, [w:] Kaliszuk E. (red.), Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania, Instytut Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Brodzicki T., Śledziewska K., 2016a, Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna, [w:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, CeDeWu, Warszawa.
 • Brodzicki T., Śledziewska K., 2016b, The role of technology gap in the trade of Poland: Panel estimation in the gravity framework, Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 35/1.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., 2012, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Cohn T.H., 2016, Global Political Economy. Theory and Practice, Routledge, New York.
 • Czarny E., Śledziewska K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski, PWE, Warszawa.
 • Dixit A.K., Stiglitz J.E., 1977, Monopolistic competition and optimum product diversity, American Economic Review, vol. 67, no. 3.
 • Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji "Mitteleuropy", Przegląd Geograficzny, nr 77/4.
 • Folfas P., 2016, Efekt Forrestera w międzynarodowym handlu dobrami finalnymi i dobrami pośrednimi, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6(84).
 • Gill I., Kharas H., 2007, An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, The World Bank, Washington DC.
 • Gill I., Kharas H., 2015, The Middle-Income Trap Turns Ten, Policy Research Working Paper No. 7403, The World Bank, August, Washington DC.
 • Glawe L., Wagner H., 2016, The middle-income trap - defnitions, theories and countries concerned: a literature survey, MPRA Paper No. 71196, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71196/ (8.04.2017).
 • Greenaway D., Hine R., Milner C., 1994, Country specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the UK, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 130, no. 1.
 • Greenaway D., Hine R., Milner C., 1995, Vertical and horizontal intra-industry trade: A cross industry analysis for the United Kingdom, The Economic Journal, November, vol. 105, no. 433.
 • Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., 2006, The rise of offshoring: It's not wine for cloth anymore, The New Economic Geography: Effects and Policy Implications, Federal Reserve Bank of Kansas City, https://www.princeton.edu/~erossi/RO.pdf (5.05.2017).
 • Grubel H., Lloyd P., 1975, Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
 • Im F.G., Rosenblatt D., 2013, Middle-Income Traps. A Conceptual and Empirical Survey, Policy Research Working Paper No. 6594, The World Bank, September, Washington DC.
 • Księżopolski K., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kuźnar A., 2017, Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, Horyzonty Polityki, nr 8 (22).
 • Michałek J., Cieślik A., 2017, Globalne łańcuchy dostaw i eksport pośredni: Polska na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prezentacja podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy", dn. 21.09.2017.
 • Ministerstwo Rozwoju, 2017, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., Warszawa.
 • Mińska-Struzik E., 2014, Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego, Gospodarka Narodowa, nr 1 (269).
 • Molendowski E., 2012, Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa.
 • Ohno K., 2009, Avoiding the middle-income trap renovating industrial policy formulation in Vietnam, ASEAN Economic Bulletin, vol. 26, no. 1, April.
 • Parteka A., 2015, Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Rugraff E., 2008, Are the FDI policies of the Central European countries efficient?, Post-Communist Economies, vol. 20, no. 3.
 • Smith R., El-Anis I., Farrands C., 2013, International Political Economy in the 21st Century. Contemporary Issues and Analyses, Routledge, New York.
 • Staniszkis J., 2015, Podwójna peryferyjność Polski, http://www.nowakonfederacja.pl/podwojna-peryferyjnosc-polski/ (10.01.2015).
 • Trade Map, 2017, http://www.trademap.org (27.04.2017).
 • Ulbrych M., 2017, Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego, Horyzonty Polityki, nr 8 (22).
 • UNCTAD, 2012, http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology& Classifications.html (26.10.2012).
 • UNCTAD, 2013, World Investment Report. Global value chains: investment and trade for development, Geneva.
 • Wróblewski T., 2017, Brutalne prawa globalizacji, Do Rzeczy, nr 20/222.
 • Ye M., Meng B., Wei S., 2015, Measuring Smile Curves in Global Value Chains, IDE Discussion Paper No. 530, Institute of Developing Economies, JETRO, Chiba, http://rigvc.uibe.edu.cn/docs/20160329210052329340.pdf (20.02.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.