PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 105 | 85--96
Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje - problematyka przywództwa

Warianty tytułu
Smart Specialization - Leadership Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W europejskich programach rozwojowych coraz częściej zwraca się uwagę na znaczenie tzw. inteligentnych specjalizacji, których wyodrębnienie pozwala na efektywniejsze, skoncentrowane finansowanie wybranych dziedzin nauki wspierających lokalną przedsiębiorczość. Jednym z ważnych aspektów skuteczności działań opartych na inteligentnych specjalizacjach są innowacje społeczne, pozwalające projektować przyjazne dla nich środowisko. Efektywne zarządzanie procesem innowacji wymaga partnerstwa publiczno-prywatnego, wynikającego z modelu poczwórnej helisy. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na określone aspekty związane z przywództwem opartym na współpracy, istotne z punktu widzenia innowacyjności. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu. Wkładem własnym autorki jest niestandardowe ujęcie analizowanego problemu. Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, innowacje społeczne, przywództwo oparte na współpracy (abstrakt oryginalny)
EN
. In the European development programs more and more attention is paid to the importance of the so-called smart specialization, focus on which allows more efficient funding of selected areas of science to support local entrepreneurship. One important aspect of the effectiveness of actions based on smart specialization is social innovation which allows to design environment friendly to it. Effective management of the innovation process requires the collective interaction between public and private actors which based on quadruple helix model. The purpose of this article is to point out to specific aspects connected with collaborative leadership relevant from the point of view of the innovation. The article has a conceptual nature. It is built on the basis of literature review concerning smart specialization and leadership. Author's contribution to the article is a non-standard approach to the analyzed problem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Borkowska S., Zielińska E. (red.): Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe. Kwartalnik "Respublica", Warszawa 2014.
 • 2. Barca F.: An Agenda for a Reformed Cohesion Policy-Independent Report. European Commission, Brussels 2009.
 • 3. Brookes S.M.: 360° Degree Leadership in the Public Sector: Developing an Approach to Collective Leadership, Leading the Future of the Public Sector: The Third Transatlantic Dialogue University of Delaware, Newark, Delaware, USA 2007, http://www.ipa.udel. edu/3tad/papers/workshop4/Brookes.pdf, 5.04.2017.
 • 4. Carayannis E.G., Campbell D.F.J.: "Mode 3" and "Quadruple Helix": toward a 21st century fractal innovation ecosystem. "International Journal of Technology Management", Vol. 46, 2009.
 • 5. Carayannis E.G., Barth T.D., Campbell D.F.J.: The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. "Journal of Innovation and Entrepreneurship", Vol. 1, No. 2, 2012, http://www.innovation-entrepreneurship.com/ content/1/1/2.
 • 6. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. "Research Policy", Vol. 29(2), 2000.
 • 7. Foray D., David P.A., Hall B.H.: Smart Specialisation - the concept, [in:] Knowledge for Growth. Prospects for science, technology and innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potočnik's Expert Group, 2009, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/selected_papers _en.pdf, 5.04.2017.
 • 8. Hilarowicz A.: Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji - uwarunkowania organizacyjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 95. Gliwice 2016.
 • 9. Jabłoński A., Jabłoński M. (red.): Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
 • 10. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, Opracowanie Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja.pdf, 5.04.2017.
 • 11. Leydesdorff L., Etzkowitz H.: The Transformation industry-government Relations. "Electronic Journal of Sociology", 2011, http://www.sociology.org/archive.html, 5.03.2017.
 • 12. Mrówka R.: Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • 13. National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3), Cohesion Policy 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_ specialisation_en.pdf, 5.04.2017.
 • 14. Nazarko Ł.: Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, z. 8, cz. I. Wydawnictwo SAN, 2014.
 • 15. Paliga M., Pollak A.: Różnice pokoleniowe w sposobach wywierania wpływu społecznego u kadry kierowniczej. "Społeczeństwo i Edukacja", t. 2, nr 21, 2016.
 • 16. Pearce C.L., Sims H.P.: Vertical Versus Shared Leadership as Predictors of the Effectiveness of Change Management Teams: An Examination of Aversive, Directive, Transactional, Transformational, and Empowering Leader Behaviors, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, Vol. 6, No. 2.
 • 17. Potocki A.: Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 8(944). Kraków 2015.
 • 18. Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3). EU, Luksemburg 2012, http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/03/RIS3_ guide_ PL.pdf, 5.04.2017.
 • 19. Raffel J.A., Leisink P., Middlebrooks A.E. (eds.): Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2009.
 • 20. Romanowska E., Firgolska A., Hrudeń J.: Strategia Inteligentnej Specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski, http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/306 79239/REME_9_(2-2014)-Art4.pdf, 5.04.2017.
 • 21. Słodowa-Hełpa M.: Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy. "Roczniki Nauk Społecznych", tom 5(41), nr 1, 2013.
 • 22. Szostak E.: Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 209. Katowice 2015, http://www.ue.katowice. pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/20_03.pdf, 5.04.2017.
 • 23. Yukl G.: Leadership in Organizations. New Jersey 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533012

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.