PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 498 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 209--221
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki - Polska na tle nowych państw członkowskich UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Determining the Competitive Position of the Economy - Poland in Comparison to the New EU Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostałych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-10) w okresie poakcesyjnym w latach 2004-2016. Ważną częścią tej analizy było określenie, które z czynników determinujących tę pozycję miały największy wpływ na zmiany w badanym okresie. Przyjęto hipotezę, że Polska wśród państw UE-10 należy do tych, w których w okresie poakcesyjnym międzynarodowa pozycja konkurencyjna uległa najbardziej wyraźnej poprawie. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki, wyodrębnionych w raportach Global Competitiveness Report, opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the analysis which attempted to compare the changes in the competitive position of Poland in comparison to the new Member States (EU-10) in the post-accession period 2004-2016. An important part of the analysis was to define which of the factors determining this position had the greatest influence on the changes in the analyzed period. The hypothesis is assumed that Poland is among the EU-10 countries where the varied effects of the membership are the most clearly visible. This has had a significant impact on the international competitive position of the economy. The study uses the analysis of secondary data on the competitiveness' pillars of the economy identified in the reports of "Global Competitiveness Report", prepared by the World Economic Forum. The article ends with a summary of the most important conclusions of the presented analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aigigner K., 2006, Competitiveness: From a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities, Journal of Industry, Competition and Trade, no. 2, s. 161-177.
 • Boguszewski P., 2016, Globalny raport konkurencyjności 2016-17 Światowego Forum Ekonomicznego, NBP, Warszawa.
 • Bossak J., 2000, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Cho D., Moon H., 1998, A nation's international competitiveness in different stages of economic development, Advances in Competitiveness Research, vol. 6, no. 1, s. 5-19.
 • Dunn M.H., 1994, Do nations compete economically? A critical comment on Prof. Krugman's essay, "Competitiveness: A dangerous obsession", Intereconomics, November/December, s. 303-308.
 • Krugman P., 1994, Competiveness: A dangerous obsession, Foreign Affairs, vol. 73, no. 2, s. 28-44.
 • Miozzo M., Walsh V., 2006, International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press, New York.
 • Misala J., Misztal P., Młynarzewska I., Siek E., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990-2007, Politechnika Radomska, Radom.
 • Molendowski E., 2015, 10 Years of membership in the European Union - Poland in comparison with the Visegrad Group countries, Central European Review of Economics & Finance, vol. 10, no. 4, s. 5-18.
 • Odrobina A., 2017, Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Olczyk M., 2008, Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Oziewicz E., 2007, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sung J., 2006. Exploring Economic Success of Singapore, Edward Elgar, Northampton.
 • Thurow L.C.,1994, Microchips, not potato chips, Foreign Affairs, vol. 73, s. 189-192.
 • WEF, 2015, The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva.
 • WEF, 2016, The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva.
 • Weresa M.A., 2008, Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów, Prace i Materiały, nr 284, s. 98-106.
 • Wzią tek-Kubiak A., 2004, Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii, Ekonomista, nr 6, s. 805-807.
 • Żmuda M., Molendowski E., 2016, W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3 (81), s. 323-334.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533016

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.