PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 498 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 240--250
Tytuł artykułu

Rola krajów UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of the EU Countries and the US in the World Trade in Agri-Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie zmian znaczenia państw UE i USA w światowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi w latach 1995-2015. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z zasobów Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Analizie poddano wartość, saldo i dynamikę obrotów oraz udziały badanych krajów w światowym handlu rolno-żywnościowym ogółem i według grup asortymentowych wyodrębnionych według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC). Z przeprowadzonych analiz wynika, że choć państwa UE i USA nadal odgrywają wiodącą rolę w międzynarodowym handlu artykułami rolno-żywnościowymi, realizując łącznie blisko 50% jego globalnej wartości, ich udziały w światowym wolumenie obrotów zmniejszyły się, odpowiednio o 10 p.p. po stronie eksportu i ponad 7 p.p. w imporcie. W latach 1995-2015 istotnemu osłabieniu uległa pozycja UE w międzynarodowej wymianie artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz rola USA jako eksportera zbóż i przetworów zbożowych oraz nasion i owoców oleistych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to examine the changes in the importance of the EU countries and the US in the world trade in agri-food products in 1995-2015. The research was based on data of the UNCTAD. The values and dynamics of trade, as well as the shares of the selected countries in the world agri-food trade according to the Standard International Trade Classification (SITC) were analysed. It was proved that the EU countries and the US still play a leading role in international trade in agri-food products, but over the last twenty years their shares in the structure of agri-food export and import decreased by 10 p.p. and more than 7 p.p., respectively. Finally, in 2015 their share in the total value of turnover reached nearly 50%. Between 1995 and 2015 the EU position in the international trade in animal origin products was significantly weakened. The same applies to the role of the US as an exporter of cereals and preparations of cereals, as well as oil seeds and oleaginous fruits.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bureau J.-Ch., Disdier A.-C., Emlinger Ch., Felbermayr G., Fontagné L., Fouré J., Jean S., 2014, Risks and opportunities for the EU agri-food sector in a possible EU-US trade agreement, CEPII Research Report No. 2014-01, CEPII, Paris.
 • Czarny E., Menkes J., 2016, Globalne znaczenie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), [w:] Czarny E., Słok-Wódkowska M. (red.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa.
 • Czarny E., Menkes J., Śledziewska K., 2014, Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej, International Business and Global Economy, nr 33, s. 199-213.
 • Czarny E., Śledziewska K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 • Feenstra R.C., Shang-Jin W. (eds.), 2010, China's Growing Role in World Trade, University of Chicago Press, Chicago - London.
 • Fontagné L., Gourdon J., Jean S., 2013, Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences?, CEPII Policy Brief No. 1, CEPII, Paris.
 • Francois J., Manchin M., Norberg H., Pindyuk H., Tomberger P., 2013, Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment, CEPR, London.
 • Hagemejer J., Michałek J.J., Pawlak K., 2016, Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy, [w:] Dunin-Wąsowicz M. (red.), Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M., 2010, Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił gospodarczych, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, s. 276-296.
 • Paul S., 2016, The rise of China: What, when, where and why?, The International Trade Journal, vol. 30, no. 3, s. 207-222.
 • Pawlak K., 2013, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak K., 2017, Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy rolnictwa światowego, t. 17 (XXXII), z. 2, s. 199-210.
 • Przygodzka R., 2006, Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Reed M.R., 2001, International Trade in Agricultural Products, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Sumner D.A., 1995, Agricultural Trade Policy. Letting Markets Work, The AEI Press, Washington D.C.
 • UNCTAD, 2017, Data Center, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (19.09.2017).
 • Wang Z., 2003, The impact of China's WTO accession on patterns of world trade, Journal of Policy Modeling, vol. 25, no. 1, s. 1-41.
 • Witzke H., Noleppa S., 2009, EU agricultural production and trade: Can more efficiency prevent increasing 'land-grabbing' outside of Europe?, Research Report of Agripol Network for Policy Advice, Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Berlin.
 • Witzke H., Noleppa S., Szwarz G., 2008, Global agricultural market trends and their impacts on European Union agriculture, Working Paper No. 84, Department of Agricultural Economics, Humboldt University, Berlin.
 • Wojciechowski H., 1994, Międzynarodowy rynek produktów żywnościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.