PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 498 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 273--283
Tytuł artykułu

Nierówności dochodowe w kontekście jakości życia w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income Inequalities in the Context of the Quality of Life in the European Union Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono zagadnienia odnoszące się do istoty i pomiaru nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy literatury przedmiotu oraz zebranych danych statystycznych Eurostatu. W części teoretycznej przedstawiono najważniejsze mierniki służące do oceny i pomiaru analizowanych nierówności. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie nierówności dochodowych w Unii Europejskiej. Wysokie wskaźniki odnotowano w najmniej zamożnych państwach: w Bułgarii, Rumuni, państwach bałtyckich (Łotwa, Litwa, Estonia) oraz w krajach południa Europy (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Cypr). Najmniejsze dysproporcje dochodowe niezależne od ingerencji państwa występowały w Czechach, Słowacji oraz Słowenii. Polska znajduje się w grupie państw, w których nierówności dochodowe są niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the issues of the importance of income inequalities in the European Union member states in 2010-2015 and its measurement. It was prepared on the basis of analysis and synthesis of literature and collected statistic data of Eurostat. In its theoretical part, the most principal factors for the assessment and measurement of analysed inequalities were presented. The results obtained confirmed the presence of income inequalities in the European Union. High rates were observed in the least wealthy states - in Bulgaria, Romania, Baltic states (Latvia, Lithuania, Estonia) and the countries of Southern Europe (Spain, Portugal, Greece, Italy, Cyprus). The lowest income discrepancies, regardless state interventions, were observed in the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. Poland belongs to the group of states in which the income inequality is lower than the European Union average.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Domański H., 2004, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Jabkowski P., 2009, Miary nierówności społecznych, [w:] Muzia K. (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kakwani N.C.,1980, Income Inequality and Poverty, Oxford University Press, New York.
 • Kasprzyk B., 2014, Nierówności ekonomiczne - ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 180, cz. 2. s. 110-120.
 • Kasprzyk B., Wojnar J., 2010, Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 17.
 • Krugman P.R., Wells R., 2012, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuszewski T., 2008, Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska, [w:] Pacho W., Garbicz M. (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Warszawa.
 • Kuznets S., 1953, Share of Upper Income Groups in Income and Savings, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Panek T., 2011, Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ulman P., Wałęga A., 2006, Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja, Zeszyty Naukowe, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533028

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.