PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 105 | 97--108
Tytuł artykułu

Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Economization of Non-Government Organizations in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł, wpisany w rozważania teoretyczno-praktyczne, stanowi studium poznawcze nad ekonomizacją sektora pozarządowego. Podstawą prowadzonej analizy jest identyfikacja determinant ekonomicznych inicjowania przedsięwzięć w ramach trzeciego sektora i ich efektów, niekoniecznie zgodnych z teoretycznym wzorcem funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zaprezentowana synteza dowodzi stopniowego zanikania tożsamości sektora poza-rządowego zawłaszczanego przez środowiska biznesowe i polityczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented article is based on a consideration of theoretical and practical. The article is a presentation of considerations of the economization of the NGO sector. The basis of analysis is to identify the determinants of economic initiate projects within the third sector and their effects (not necessarily consistent with the theoretical model of the functioning of non-governmental organizations). Presented synthesis demonstrates the gradual disappearance of the identity of the NGO sector being taken over by business and political influence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Bogacz-Wojtanowska E.: Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji poza-rządowych. Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2013.
 • 2. Brown L.D., Korten D.: The role of voluntary organizations in development. IDR Work. Pap. No. 8. Inst. Dev. Res./Boston Univ. Sch. Manage, Boston 1989.
 • 3. Dec W.: Organizacje pozarządowe typu BoNGO i GoNGO. Patologia społeczna społeczeństwa obywatelskiego, Lublin 2011, www.flop.lublin.pl/media/publikacje/Dec_ W._Patologia_spoleczna.pdf, 30.10.2016.
 • 4. Dyczkowski T.: Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa między-narodowa. CH Beck, Warszawa 2010.
 • 5. Fisher W.F.: Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices. "Annual Review of Anthropology", Vol. 26, 1997.
 • 6. Gliński P.: Podstawowe słabości - niektóre sukcesy trzeciego sektora, [w:] Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.), Frączak P., Skrzypiec R. (współpraca): Samo-organizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.
 • 7. Gutsze K.: Razem - znaczy lepiej? Czy warto tworzyć sieci organizacji? 2010, http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/504821.html, 30.10.2016.
 • 8. Jegorow D.: Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVII, z. 4, cz. 3. Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2016.
 • 9. Jegorow D.: Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej - doświadczenia Polski. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 3(794). Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa 2016.
 • 10. Jegorow D.: Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe - szansa, czy zagrożenie, [w:] Olszewski P., Stachula A. (red.): Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim - teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2013.
 • 11. Jegorow D.: Wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza podmiotów gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w Polsce w latach 1995-2013 - sektor prywatny, [w:] Jegorow D. (red.): Człowiek - gospodarka - współpraca - rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 3. CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014.
 • 12. Juraszek-Kopacz B, Sienicka A, Zagrodzka T.: Ekonomizacja organizacji pozarządowych - wyzwania i szanse okiem praktyków. Ekonomia Społeczna Teksty, nr 10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • 13. Leś E.: Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 • 14. Lichwiarz J.: Etyka w działalności organizacji pozarządowych. Annales. "Etyka w Życiu Gospodarczym", t. 14, nr 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • 15. Niewiadomska A.: Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce, [w:] Fic M. (red.): Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej. Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda 2005.
 • 16. Rymsza A.: Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2013.
 • 17. Sargeant A.: Marketing management for non-profit organizations. Oxford University Press Inc., New York 1999.
 • 18. Surmacz S.: Trzeci sektor: awangarda czy konserwowanie "systemu"? "Nowy Obywatel", nr 8(59). Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", Łódź 2013.
 • 19. Tkaczuk M.: Słabość organizacji społecznych w kontekście skuteczności ich działania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 45/1, Lublin 2011.
 • 20. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533066

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.