PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 31--44
Tytuł artykułu

Determinanty przestrzennego zróżnicowania płac w obwodach Ukrainy Zachodniej w latach 2004-2015

Warianty tytułu
Spatial Variation Determinants in the Western Ukraine Oblasts in 2004-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja determinant przestrzennego zróżnicowania płac w obwodach Ukrainy Zachodniej w latach 2004-2015. Struktura pracy przedstawia się następująco. W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane jednostki administracyjne Ukrainy, zwane obwodami. Charakterystykę przeprowadzono pod względem liczby ludności zamieszkującej dany obszar, powierzchni oraz wskazano, jaką część Ukrainy stanowią poszczególne jednostki administracyjne. W kolejnej części pracy przedstawiono opisową analizę przestrzennego zróżnicowania płac, wydajności pracy oraz bezrobocia w obwodach Ukrainy w analizowanych latach. Analizę skoncentrowano na obwodach Ukrainy Zachodniej, jednakże wskaźniki charakteryzujące ten obszar porównano z pozostałymi grupami obwodów Ukrainy. Następnie autorzy, biorąc za podstawę model płac efektywnościowych Solowa oraz model wzrostu Solowa określili determinanty płac i na ich podstawie dokonali analiz statystycznych owej zmiennej. Opracowanie kończy podsumowanie wcześniejszych rozważań oraz najważniejsze wnioski z punktu widzenia autorów. Metodami badawczymi były studia literatury przedmiotu oraz analiza opisowa i statystyczna dostępnych danych statystycznych zaczerpniętych ze strony ukraińskiego urzędu statystycznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż obwody wchodzące w skład Ukrainy Zachodniej w analizowanych latach charakteryzowały się niskimi płacami, niską wydajnością pracy oraz wyższym bezrobociem w porównaniu do innych grup obwodów Ukrainy. Natomiast wzrost wydajności pracy w obwodach Ukrainy Zachodniej przekładał się na wzrost płac, a w sytuacji gdy stopa bezrobocia rosła, płace w tych obwodach malały. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the determinants of spatial diversity of wages in the oblasts of Western Ukraine in 2004-2015. The structure of the work is as follows. In the first part of the article the administrative units of Ukraine were characterized. Characterization was performed in terms of the population of an area, surface, and indicates which part of Ukraine are different administrative units. The next part of the work presents a descriptive analysis of the spatial differentiation of wages, labor productivity and unemployment in Ukraine. Next, the authors, based on the efficiency wage model by Solow and the Solow growth model, determined wage determinants and on their basis they made statistical analyzes of this variable. The study ends with a summary of previous considerations and conclusions. The research methods were literature studies and the descriptive and statistical analysis of available statistical data from the Ukrainian statistical office - http://www.ukrstat.gov.ua/. The analyzes show that the increase in labor productivity in the Western Ukraine's oblasts translated into a rise in wages, while in the situation when the unemployment rate increased, wages in these oblasts were decreasing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bolińska M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", 2017/25.
 • 2. Bolińska M., Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa podkarpackiego, "Przegląd Nauk Ekonomicznych" 2017, nr 25.
 • 3. Chugaievska S., Chugaievska N., Tokarski T., Statystyczna analiza wpływu efektów grawitacyjnych na zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Ukrainy, "Wiadomości Statystyczne" 2018/3(682).
 • 4. Chugaievska N., Tokarski T., Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie, "Wiadomości Statystyczne" 2018/3(682).
 • 5. Dykas P., Misiak T., Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011, "Gospodarka Narodowa" 2014/6.
 • 6. Dykas P., Misiak T., Endogenizacja wybranyh wskaźników rozwoju ekonomicznego na poziomie polskich powiatów [w:] Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, red. M. Trojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • 7. Fiedorowicz K., Kompatybilność gospodarek Polski i Ukrainy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2012/95.
 • 8. Gomółka A., Pastuszka S., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Niemczech i w Polsce, "Miscellanea Oeconomicae" 2017/3.
 • 9. Nowosad A., Wisła R. (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • 10. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw- -Hills, New York 1991.
 • 11. Popławska Ż., Konkurencyjność gospodarki Ukrainy - problemy i osiągnięcia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie 2010/63.
 • 12. Solow R.M., A contribution to the theory of economic growth, "The quarterly journal of economics" 1956/70(1).
 • 13. Solow R.M., Alternative approaches to macroeconomic theory: a partial view, "Canadian Journal of Economics" 1979.
 • 14. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.