PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 73--85
Tytuł artykułu

Narzędzia relacji inwestorskich przy publicznych emisjach obligacji

Autorzy
Warianty tytułu
Investor Relations Tools for Public Bond Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy wykorzystywania narzędzi relacji inwestorskich do komunikacji przy publicznych emisjach obligacji. Poruszono w nim zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób emitenci prowadzą działania mające na celu komunikację z inwestorami indywidulnymi co w konsekwencji przekłada się na ich aktywność w zakresie inwestycji w obligacje. W artykule przedstawiono istotę relacji inwestorskich jako takich. Zajęto się przeglądem definicji dotyczącym relacji inwestorskich i spojrzeniem na to zagadnienie z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ponadto sklasyfikowano i scharakteryzowano narzędzia, jakie są używane w ich ramach. Dokonano podziału narzędzi na pośrednie, bezpośrednie i elektroniczne. Następnie w artykule przedstawiono dane dotyczące publicznych emisji obligacji, jakie były realizowane w latach 2015-2017 przedstawiając poszczególne serie obligacji i ich emitentów. Wykorzystując metodę analizy danych wtórnych przeprowadzono badanie sposobów komunikacji emitentów z inwestorami indywidualnymi w czasie realizowanych projektów emisyjnych. W toku analizy ustalono, że pozyskiwanie kapitału poprzez publiczne emisje obligacji jest coraz popularniejsze. Wymaga to dotarcia do inwestorów, co powoduje, że niezbędne jest prowadzenie działań komunikacyjnych. Większość emitentów używa podobnych narzędzi do komunikacji swoich projektów i stosuje cały ich wachlarz nie ograniczając się do jakiś wybranych. W artykule opisano poszczególne narzędzia, jakie stosowane są w praktyce gospodarczej. Ze względu na łatwość i szeroką dostępność dla inwestorów są to głównie narzędzia elektroniczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the useage of investor relations tools in communication during public issue of bonds. It discusses the topic of how issuers conduct activities aimed at communicating with individual investors, which in turn translates into their activity in the field of investment in bonds. The article presents also the essence of investor relations. Article includes review of definitions regarding investor relations and a look at this theme from various fields related to how company is functioning. In addition, tools that are used within their framework are classified and characterized. The tools were divided into indirect, direct and electronic ones. Next, the article presents data about public issue of bonds that were carried out between 2015-2017 presenting individual series of bonds and their issuers. Conducted study, using the secondary data analysis method, shows how issuers communicate with individual investors during their broadcasting projects. In the course of the analysis, it was established that raising capital through public bond issues is becoming more and more popular. This requires reaching investors, which makes it necessary to conduct communication activities. Most of the issuers use similar tools to communicate their projects and apply their entire, not limited range to selected ones. The article describes individual tools that are used in business practice. Due to the ease and wide availability for investors, these are mainly electronic tools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--85
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Czerwińska T., Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace i Materiały Wydziały Zarządzania, Inwestycje i Nieruchomości, nr 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • 2. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 • 3. Dziawgo L., Dziawgo D., CSR i IR - niełatwe antidotum na toksyczną bankowość, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 1, Wydawnictwo BFG, Warszawa 2011.
 • 4. Gemra K., Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia finansowe, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • 5. Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs,and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, Vol. 3, No. 4.
 • 6. Fama E.F., Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy" 1980, Vol. 88.
 • 7. Kempchen D., Koeser A., Mehta R., Radzyminski V., Thuer D., Fixed Income Investor Relations - How to Communicate with Debt Holders? [w:] Investor Relations management, red. Mietzner Mark, DIRK Forschungsreihe, Hamburg-Muenchen 2008.
 • 8. Kempny M., Analiza ryzyka inwestycji w obligacje przedsiębiorstw notowanych na Catalyst. Wyniki badań empirycznych, Zeszyty i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 145, Warszawa 2015.
 • 9. Lisek S., Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • 10. Łukasik G., Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2013.
 • 11. Mamcarz K., Inwestorski marketing-mix, Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • 12. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wysiłków przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 13. Postrach K., Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • 14. Rawicki T., Obniżenie kosztu kapitału przez relacje inwestorskie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2012, nr 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • 15. Remisiewicz M., Nowe technologie w relacjach inwestorskich [w:] Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2009.
 • 16. Świderska G., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533132

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.