PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 516 Zrównoważony rozwój - przedsiębiorczość studencka - społecznie odpowiedzialna uczelnia | 52--63
Tytuł artykułu

Rozwój przyszłych pokoleń i jego zrównoważenie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Future Generations and its Sustainability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące przyszłości młodego pokolenia w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju nabiera coraz większego znaczenia. Działania zgodne z tą ideą są zauważalne w różnych dziedzinach życia i w różnych rejonach świata. W niniejszym opracowaniu została poruszona swoista różnorodność podejść i reakcji na problemy obecnego i przyszłych pokoleń. Celem badań własnych, przeprowadzonych metodą CAWI, było m.in. zdiagnozowanie zagadnień uznanych, według opinii młodego pokolenia, za szanse oraz za zagrożenia dla rozwoju cywilizacyjnego. W badaniu (pilotażowym) uczestniczyło 144 respondentów w wieku do 30 lat - w większości osoby studiujące (najwięcej z kierunku zarządzanie). Badania wykazały, że młodzi ludzie są świadomi, iż wiele zagadnień należy rozpatrywać jako zjawiska połączone (interdyscyplinarność). Respondenci zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacyjny. Widzą szansę na rozwój wynikającą przede wszystkim z ludzkiej kreatywności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues concerning the future of the young generation in the aspect of sustainable development. The concept of sustainable development is becoming more and more important. This study presents the problems of current and future generations. The aim of the CAWI research was to answer the question, which issues were an opportunity according to the opinion of the young generation and which were a threat to the development of civilization and which elements of sustainable development were the most important. 144 respondents aged up to 30 participated in the (pilot) study. Research has shown that young people are aware that many issues should be seen as combined phenomena (interdisciplinary). Respondents are aware of the threats posed by the development of civilization. They see a chance for development resulting primarily from human creativity.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Borkowska S., 2010, Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis, No. 240, s. 5-44.
 • Cash D.W., Clark W.C., Alcock F., Dickson N.M., Eckley N., Guston D.H., Jäger J., Mitchell R.B., 2003, Knowledge systems for sustainable development, PNAS, Vol. 100, No. 14, s. 8086-8091.
 • Delecta P., 2011, Review article. Work-life balance, International Journal of Current Research, Vol. 3, No. 4, s. 186-189.
 • Dubiński J., 2013, Zrównoważony rozwój górnictwa surowców mineralnych, Journal of Sustainable Mining, Vol. 12, No. 1, s. 1-6.
 • Gawlik R., 2015, Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw, MPRA, No. 67091, posted 6, s. 1-12.
 • Górka K., 2007, Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia i Środowisko, nr 2(32), s. 8-20.
 • http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zamachy-terrorystyczne-w-ostatnich-latach-infografika/p6cpkzg (31.12.2017).
 • http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-offwith- start-of-new-year/ (01.12.2017).
 • https://www.hbrp.pl/b/work-life-balance---tu-nie-chodzi-o-rownowage/DQ725mbo (15.12.2017).
 • Jaźwińska D., 2016, Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - seria Organizacja i Zarządzanie, nr 71, Poznań, s. 151-164.
 • Jaźwińska D., 2017, Odpowiedzialność w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Zajkowska M. (red.), Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 49, Gdańsk, s. 97-110.
 • Judy R.W., D'Amico C., 1997, Workforce 2020. Work and Workers in the 21st Century, Hudson Institute, Indianapolis Indiana.
 • Keith N., 2008, Corporate Social Responsibility. An international perspective, World Focus, Vol. 9, No. 3, s. 20-29.
 • Kiyosaki R.T., Lechter S.L., 2001, Kwadrant przepływu pieniędzy, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 2011, Komisja Europejska, Komunikat nr 681.
 • Kot W., 2003, Historyczny przegląd orientacji filozoficznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kozioł L., Wojtowicz A., 2016, Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - seria Organizacja i Zarządzanie, nr 71, Poznań, s. 165-177.
 • Kramer J., 2011, Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, s. 5-15.
 • Leśniak-Łebkowska G., 2017, Drabina zaufania i kapitał społeczny jako podstawy rozwoju zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w XXI wieku, Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 5, No. 9, s. 50-68.
 • Lockwood N.R., 2003, Work/Life Balance. Challenges and Solutions, SHRM Research, s. 1-12.
 • Łuczka W., 2016, Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju, Handel Wewnętrzny, nr 6(365), s. 136-145.
 • Matten D., Moon J., 2004, Corporate Social Responsibility Education in Europe, Journal of Business Ethics, No. 54, s. 323-337.
 • Porter M.E., Kramer M.R., 2011, Creating shared value, Harvard Business Review, January-February, s. 4-17.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987.
 • Rohatyński R., 2017, Wpływ postaw menedżerów na decyzje prognostyczne, [w:] Zajkowska M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 50, Gdańsk, s. 117-132.
 • Ross A., 2017, Świat przyszłości. Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych, MT Biznes, Warszawa.
 • Sachs J.D., 2012, From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, The Lancet, Vol. 379, No. 9832, s. 2206-2211.
 • Stefanowicz T., 1996, Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Tai F.-M., Chuang S.-H., 2014, Corporate Social Responsibility, iBusiness, No. 6, s. 117-130.
 • Teneta-Skwiercz D., 2017, Wybrane koncepcje biznesowe wobec problemu ubóstwa na świecie, [w:] Zajkowska M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 50, Gdańsk, s. 47-60.
 • Waas T., Verbruggen A., Wright T., 2010, University research for sustainable development: Definition and characteristics explored, Journal of Cleaner Production, No. 18, s. 629-636.
 • Williams C.C., Millington A.C., 2004, The diverse and contested meaning of sustainable development, The Geographical Journal, Vol. 170, No. 2, s. 99-104.
 • Więcek-Janka E., Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., Loera M.R.C., 2017, Application of the postulates of sustainable development in family business in the light of empirical research, [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A., (red.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, Vol. 16, Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University in Nowy Sącz, Nowy Sącz, s. 441-453.
 • Wyrwicka M., Jaźwińska D., 2015, EMAS jako narzędzie implementacji zrównoważonej produkcji, Logistyka, nr 3, CD 2, s. 5853-5858.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533228

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.