PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 516 Zrównoważony rozwój - przedsiębiorczość studencka - społecznie odpowiedzialna uczelnia | 76--86
Tytuł artykułu

Gotowość konsumenta do ponoszenia kosztów odpowiedzialnej konsumpcji w świetle wyników badania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Readiness of a Consumer to Bearing Costs of Responsible Consumption in the Light of Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyjmuje się, że decyzje konsumenta, podobnie jak decyzje organizacji, mogą negatywnie oddziaływać na otoczenie. Dzięki odpowiedzialnej konsumpcji nabywca wykazuje troskę o wykorzystywane zasoby i zaspokaja swoje potrzeby tak, żeby nie naruszać interesu społecznego oraz nie przyczyniać się do degradacji środowiska naturalnego. Takie postępowanie wymaga jednak od konsumenta pewnego wysiłku i gotowości na ponoszenie kosztów odpowiedzialnej konsumpcji (m.in. gotowości do kupowania droższych, ale ekologicznych produktów; zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń; konieczności poszukiwania informacji niezbędnych do podejmowania odpowiedzialnych decyzji nabywczych). Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy konsumenci są gotowi ponosić koszty odpowiedzialnej konsumpcji oraz, które koszty i w jakim zakresie są gotowi ponosić. Do zbierania danych ze źródeł pierwotnych wykorzystano metodę ankiety audytoryjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
It is assumed that consumer decisions - similarly to organisation's decisions - may adversely influence the environment. Thanks to responsible consumption, the consumer shows consideration for resources used and fulfills his/her needs in such ways which will not be harmful to the common interest and to degrade the natural environment. Such behaviour, however, requires the consumer to undertake certain effort and be ready to take costs of responsible consumption (eg. the readiness to buy more expensive, ecological products; to change acquired habits; to search for information required to make responsible purchasing decisions). The aim of the paper is to answer the questions: are consumers ready to incur costs of responsible consumption, and which costs and to what extent are they ready to take? Primary data ware gathered using auditory poll.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Bylok F., 2016, Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna. Czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja, Studia i Prace WNEiZ US, nr 44/2 2016, s. 39-55.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., 2015, Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa, s. 81-96.
 • Dąbrowska A., Ozimek I., 2010, Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybut współczesnych społeczeństw i gospodarek, [w:] Woźniak L., Strojny E., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, PARP, Warszawa.
 • https://www.eesc.europa.eu/ (20.12.2017)
 • https://www.unenvironment.org/ (20.12.2017)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.
 • Kryk B., 2011, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 51, s. 206-218.
 • Łuczka W., 2016, Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju, Handel Wewnętrzny, nr 6(365), s.136-145.
 • Promoting Sustainable Consumption, Good Practices in OECD Countries, https://www.oecd.org/ greengrowth/40317373.pdf (20.12.2017).
 • Rosicki R., 2010, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo- Metodyczny, nr 4, s. 44-56.
 • www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
 • Zaremba-Warnke S., 2012, Koszty odbiorców programów kształtujących proekologiczny styl życia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.