PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 516 Zrównoważony rozwój - przedsiębiorczość studencka - społecznie odpowiedzialna uczelnia | 87--98
Tytuł artykułu

Społecznie odpowiedzialny student w społecznie odpowiedzialnej uczelni w świetle wyników badania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socially Responsible Student in Socially Responsible University - Study Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności postrzegana jest jako domena przedsiębiorstw. Tymczasem każda organizacja może tę ideę odzwierciedlać w swojej strategii, budowaniu relacji z interesariuszami. Dotyczy to również szkół wyższych. Celem artykułu jest zatem diagnoza relacji uczelni ze studentami jako interesariuszami wewnętrznymi. Aby ten cel osiągnąć, autorki poszukują odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Co oznacza odpowiedzialność uczelni wobec studentów? Jak studenci postrzegają swoją odpowiedzialność wobec uczelni? Badanie przeprowadzono na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Zastosowano w nim jakościowe podejście badawcze oraz odmianę burzy mózgów jako metodę gromadzenia danych. Dzięki takiemu podejściu poznano opinie respondentów, sformułowano wnioski i konkluzje, jak kształtować dobre praktyki społecznej odpowiedzialności w relacjach uczelnia-student.(abstrakt oryginalny)
EN
Commonly the concept of social responsibility is perceived within the domain of enterprises. However, any institution may reflect this concept in its strategy and in building relations with stakeholders. This applies also to universities. Hence the aim of the paper is to diagnose relations between universities and students as internal stakeholders. To achieve this goal, the authors seek answers to the following research questions: what does responsibility of the university towards students mean to them? And how do students perceive their responsibility towards the university? The study was conducted at the Faculty of Entrepreneurship and Commodity Sciences in Gdynia Maritime University. Qualitative research approach was employed, with a version of brainstorming as the data-gathering technique. Thanks to such an approach, it was possible to learn respondent views and to draw conclusions regarding ways to introduce good practice for social responsibility in student - university relationships.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Benedek A., Takács-György K., 2014, Employees Expectations Against the Workplace in Public Schools, International Journal of Contemporary Management, No. 13(1), s. 66-83.
 • Białoń L., Werner E., 2012, Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/39, s. 142-161.
 • Chmielecka E., 2008, Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, [w:] Leja K. (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 23-36.
 • Cybal-Michalska A., 2015, Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, Rocznik Lubuski, t. 41, cz. 2, s. 89-96.
 • Geryk M., 2008, Wpływ działalności uczelni na kształtowanie społecznie odpowiedzialnych postaw wśród absolwentów, [w:] Dietl J., Sapijaszko Z. (red.), Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, s. 81-87.
 • Geryk M., 2012, Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Gówna Handlowa, Warszawa.
 • Grobelna A., Marciszewska B., 2016, Undergraduate Students' Attitudes Towards Their Future Jobs in the Tourism Sector: Challenges Facing Educators and Business, [w:] Vasilenko D., Khazieva N. (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, ACPI, UK, s. 138-145.
 • Kowalska K., 2009, Społeczna odpowiedzialność uczelni, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2(13), t. 1, s. 289-300.
 • Leja K., 2013, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ławicka M., 2016, Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, nr 3, s. 207-220.
 • Piasecka A., 2015, Społeczna odpowiedzialność uczelni w kontekście wewnętrznego zapewnienia jakości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378, s. 309-319.
 • Samsonowicz H., 2008, Społeczna odpowiedzialność uczelni, [w:] Leja K. (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 9-12.
 • Saxena M., Mishra D.K., 2017, CSR perception: A global opportunity in management education, Industrial and Commercial Training, Vol. 40, Issue: 5, s. 231-244.
 • Spodarczyk E., 2015, Role interesariuszy w koncepcji społecznej odpowiedzialności w środowisku lokalnym. Koncepcja Złotego Trójkąta, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 4, cz. I, s. 345- -359.
 • Spodarczyk E., Szelągowska-Rudzka K., 2015, Is Social Responsibility Required in the Cooperation Among Universities, Businesses and Local Government in the Local Environment?, [w:] Rouso J.C. (red.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance, ACPI, UK, s. 437-444.
 • Studzieniecki T., 2016, The development of cross-border cooperation in an EU microregion - a case study of the Baltic Sea Region, Procedia Economics and Finance, No. 39, s. 235-241.
 • Szelągowska-Rudzka K., 2016, Actions Objected at Employees in CSR - Report from the Study, Management, Vol. 20, No. 2, s. 143-159.
 • Wolska G., Kizielewicz J., 2015, Corporate Social Responsibility in Poland - Theory and Practice, [w:] Vrdoljak Raguž I., Krželj-Čolović Z. (red.), Proceedings of Scientific Conference on Innovation, Leadership & Entrepreneurship - Challenges of Modern Economy, DIEM 2015, University of Dubrovnik, s. 143-154.
 • Wytyczne ISO 26000 www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (12.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533236

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.