PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 516 Zrównoważony rozwój - przedsiębiorczość studencka - społecznie odpowiedzialna uczelnia | 99--108
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach globalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in the Conditions of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja to proces wpływający na funkcjonowanie firm oraz kształtowanie się warunków gry rynkowej. Poza poszerzającymi się możliwościami rozwoju, globalizacja może być także przyczyną wielu zagrożeń. Zmieniające się warunki wymagają uwrażliwienia biznesu, w szczególności na kwestie społeczne i środowiskowe. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) podnosi wagę tych aspektów i jest formą odpowiedzi na pojawiające się problemy. Firmy działające na skalę międzynarodową wpływają na różne grupy interesariuszy, tym samym powinny brać pod uwagę ich potrzeby. Koncepcja CSR zaznacza rolę biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych. Celem artykułu było ukazanie roli CSR w czasach postępującego procesu globalizacji W pracy podkreśla się negatywne oraz pozytywne aspekty globalizacji i rozpoznaje się znaczenie koncepcji CSR w łagodzeniu niekorzystnych skutków. Autorka osiąga cel pracy poprzez wnikliwą analizę literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
Globalization is a process that influences the functioning of companies and the development of market conditions. Bsides expanding development opportunities, globalization may also be the cause of many threats. Changing conditions require make the business more sensitve about social and environmental issues. The idea of Corporate Social Responsibility (CSR) raises the importance of these aspects and is a form of response to emerging problems. Companies operating on an international scale affect various groups of stakeholders and should take into consideration their needs. The CSR concept highlights the role of business in solving social and environmental problems. The aim of the article was to show the role of CSR in the times of the ongoing globalization process. The article marks the negative and positive aspects of globalization and recognizes the importance of the CSR concept in elemination adverse effects.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamus-Matuszyńska A., 2005, Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji, Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Chwistecka-Dudek H., 2016, Globalne aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec.
 • CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Krajowy Program Reform Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Drzymała A., 2016, Korporacje transnarodowe a standardy CSR w zakresie ochrony środowiska, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 19, No. 1.
 • Dylus A., 2005, Globalizacja. Refleksje etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 • Harrington A.R., 2012, Corporate Social Responsibility, Globalization, the multinational corporation, and labor: An unlikely alliance, Albany Law Review, Vol. 2/5.
 • Hopkins M., Commentary. What is Corporate Social Responsibility all about?, Journal of Public Affairs, Aug-Nov 2006.
 • Komisja Europejska, 2011, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela.
 • Rojek-Nowosielska M., 2006, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sobuś P.B., 2011, Etyczne aspekty globalizacji gospodarki, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 14, No. 1.
 • Social responsibility: 7 core subjects, www.iso.org/iso/sr_7_core_subjects.pdf (30.12.2017).
 • Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 • UN, Structure of TNCs, http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Investment and Enterprise/Structure- of-TNCs.aspx (22.10.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533240

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.