PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 518 Statystyka publiczna a samorząd terytorialny | 159--172
Tytuł artykułu

Samodzielność finansowa gmin w opinii skarbników gmin w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Autonomy of Communes in the Opinion of the Treasurers of Communes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie subiektywnej oceny poziomu samodzielności finansowej gmin w Polsce dokonanej przez skarbników tych jednostek. Badaniem objęto 160 celowo dobranych gmin z 2478 gmin w Polsce. Do skarbników tych gmin skierowano kwestionariusz badawczy. Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2016-luty 2017. W opinii skarbników gmin poziom samodzielności wydatkowej gmin jest wyższy niż samodzielności dochodowej, co pozostaje w sprzeczności z poglądami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, mówiącymi, że to samodzielność dochodowa wiedzie prym i determinuje samodzielność wydatkową. Jednocześnie skarbnicy wskazali na najbardziej pożądane źródła dochodów, które nie są związane ze zwiększeniem poziomu samodzielności dochodowej tych jednostek. Realizacja założonego celu pracy wymagała zastosowania studiów literaturowych, przeanalizowania danych budżetowych gmin oraz przeprowadzenia badania ankietowego wśród skarbników gmin w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a subjective assessment of the level of financial autonomy of communes in Poland made by the treasurers of these units. The study covered 160 deliberately selected communes from 2478 communes in Poland. A research questionnaire was sent to the treasurers of these communes. The study was conducted in December 2016- -February 2017. In the opinion of the treasurers of communes, the level of expenditure autonomy of communes is higher than revenue autonomy, which is in contradiction with the literature that revenue autonomy leads the way and determines expenditure autonomy. At the same time, the treasurers pointed to the most desirable sources of revenue, which are not related to the increase in the income-related autonomy of these units. The implementation of the assumed objective required the use of literature studies, analyzing the budget data of communes and conducting a survey among the treasurers of municipalities in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Babczuk A., 2009, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Pożądane kierunki zmian w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 547, Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, Finanse 2009 - teoria i praktyka: finanse publiczne, t. 2, s. 173-179.
 • Bober J., Hausner J. i in., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Filipiak B.Z., Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2011, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, MUNICIPIUM, Warszawa.
 • Guziajewska B., 2016, W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia SECTIO H Vol. L, 1, s. 275-283.
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łukomska-Szarek J., 2012, Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządów lokalnych, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 2, s. 271-285.
 • Markowska-Bzducha E., 2005, Samodzielność finansowa polskich gmin, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Misiąg W., 2016, Finanse samorządowe po 25 latach - stan i rekomendacje, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
 • Samorząd 3.0. Raport Forum Od-nowa, 2013, Warszawa.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2016, Lokalna konkurencja podatkowa, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (64).
 • Zawora J., 2014, Możliwości finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Zeszyt 6, Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. z o.o., Warszawa-Poznań-Lublin, s. 555-560.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.