PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 518 Statystyka publiczna a samorząd terytorialny | 50--62
Tytuł artykułu

Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of Government Anti-Smog Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od wielu lat nieodpowiedni stan powietrza w Polsce negatywnie wpływa na jakość życia społeczeństwa. W ostatnim czasie, na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym, podjęto bądź zaplanowano działania zmierzające do ograniczenia emisji najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń. Przyjęto między innymi plan rozwoju elektromobilności, wprowadzono bariery i zakazy w zakresie eksploatacji uciążliwych dla środowiska instalacji grzewczych, podjęto również prace legislacyjne w zakresie wymagań jakościowych dla paliw stałych i wprowadzono zachęty do zmiany struktury zużywanych nośników energii. Uważna analiza zaproponowanych rozwiązań wskazuje jednak, że skuteczność wielu z nich będzie znikoma. W rzeczywistości w dalszym ciągu preferowana jest energetyka oparta na węglu, a zainteresowanie poprawą jakości powietrza pozostaje na dalszym planie.(abstrakt oryginalny)
EN
For many years, bad quality of air in Poland has had an adverse impact on the quality of the community life. Recently, certain steps have been taken both on the national as well as regional level to limit most toxic pollutants. The steps that were taken included the development of power mobility as well as barriers and bans on those heating installations that were most noxious for the environment. By the same token, appropriate legislation was enacted regulating the standards for solid fuels along with the incentives for changing the structure of heating agents. Nonetheless, careful analysis of the suggested solution indicates that their efficiency will remain negligible. In reality, coal based power generation is still preferred, and the interest in improving the quality of air still remains secondary.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. WHO, Genewa 2006.
 • Air quality in Europe 2017, 2017, report. European Environment Agency, Luksemburg.
 • Cennik zdraženej dodávky elektring pre odberatelov v domácnosti. Stredoslovenská distribučna, 2018, https://www.sse.sk/buxus/dood/dokumenty/domacnosti.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz. U. UE 2009 L 140/16.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomicze i prawne. PWE, Warszawa.
 • Górka K., Thier A., 2018, Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska, "Aura" , nr 6.
 • Kluczowe trzy dni dla energetyki wiatrowej. http://www.energetyka24.com (18.03.2018).
 • Maas R., Grennfelt P. (red.), 2016, Towards Cleaner Air Scientific Assessment Report, UN Economic Commission for Europe, Oslo.
 • Minister/lekarz Radziwiłł: Smog jest teoretyczny, 2018, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7, 103454, 21201339.
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2009 w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r., "Monitor Polski", 2010, nr 2, poz. 11.
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Informacja o wynikach kontroli, 2014, NIK, Warszawa.
 • Ochrona środowiska, 2017, GUS, Warszawa.
 • Pásma platnosti vysokeho tarifu a nizkeho tarifu. ČEZ Distribuce, http://www.cesdistribuce.cz/edec/content/file-other/distribuce (19.03.2018).
 • Piontek F., 1985, Straty spowodowane degradacją powierzchni ziemi w województwie katowickim, AE, Katowice.
 • Pismo Rzecznika praw obywatelskich do wicepremiera i ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, sygnatura V.511.185.214.EG.
 • Polski indeks jakości powietrza a indeks europejski, 2018, GIOŚ, Warszawa, http://www. gios.gov.pl/pl/aktualności/452.
 • Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zał. nr 1 do uchwały nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Dz. U. Województwa Małopolskiego 2013, poz. 6007, s. 6.
 • Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, Komunikat PAP z 6.03.2018 roku.
 • Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, 2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z projektami aktów wykonawczych, RM-10-169-17.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.03.2008 w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 2008, nr 47, poz. 281.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 2012, poz. 1031.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. 2017, poz. 1690.
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29.12.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Dz. U. 2017, poz. 2500.
 • Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 4.01.2018, druk nr 2147, druk Sejmu 19.03.2018.
 • Siedlecka U., Śniegocki A., Wetmańska Z., 2017, Ukryty rachunek za węgiel. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce - wczoraj, dziś i jutro, WiseEuropa, Warszawa.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 54. posiedzenia Sejmu RP w dniu 21.12.2017, Sejm RP, Warszawa 2017.
 • Stan środowiska w Polsce, 2017, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Transport - wyniki działalności w 2016 roku, 2017, GUS, Warszawa.
 • Uchwały antysmogowe sejmików województw: -- dolnośląskiego - nr XLI/1405/17, nr XLI/1406/17 i nr XLI/1407/17, -- łódzkiego - nr XLIV/548/17, -- mazowieckiego - nr 162/17, -- opolskiego - nr XXXII/367/2017, -- śląskiego - nr V/36/1/2017, -- wielkopolskiego - nr XXXIX/942/17, nr XXXIX/943/17 i nr XXXIX/941/17.
 • Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348.
 • Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2015, poz. 478.
 • Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2015, poz. 1593.
 • Ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz. U. 2016, poz. 961.
 • Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2016, poz. 925.
 • Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2018, poz. 317.
 • Wskaźnik zrównoważonego rozwoju Polski, 2015, GUS, Katowice.
 • Zbiorcze zestawienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, Ministerstwo Energii, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt (19.03.2018).
 • Żylicz T., 2014, Cena przyrody, Wydz. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.