PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 166 | 77--89
Tytuł artykułu

Rola publicznego transportu zbiorowego w zaspokajaniu potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Public Transport in Meeting Transport Needs of Rural Population in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto się oceny roli publicznego transportu zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich. Należy podkreślić ważność tej formy transportu, szczególnie dla osób mających z różnych przyczyn ograniczony dostęp do samochodów osobowych, co skutkuje brakiem możliwości ich wykorzystania do realizacji własnych potrzeb. Cechy obszarów wiejskich, m.in. rozproszona zabudowa, relatywnie mała liczba ludności zamieszkującej w miejscowościach wiejskich czy też niska gęstość zaludnienia sprawiają, że popyt na usługi transportowe jest niższy niż na obszarach miejskich. Ponadto, obszary te charakteryzują się rozproszonymi potrzebami transportowymi, na co wpływ ma luźna sieć osadnicza. Na obszarach wiejskich można zaobserwować zmiany społeczno-gospodarcze, które wpływają na skalę i strukturę potrzeb transportowych. Należy zauważyć tendencję spadkową liczby osób pracujących w rolnictwie. Proces ten jest impulsem do wzrostu mobilności osób, wspieranym przez wzrost zamożności społeczeństwa. Ważne również są zmiany demograficzne, zachodzące nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w całym społeczeństwie - proces starzenia się populacji, co wpływa na zmiany w potrzebach transportowych mieszkańców. Skala i zakres potrzeb transportowych na obszarach wiejskich są zróżnicowane. Dla części osób miejsce zamieszkania nie jest miejscem pracy i edukacji. Nie jest również miejscem zaspokajania potrzeb związanych ze zdrowiem czy zakupami lub też możliwość ich zaspokajania jest ograniczona. Ograniczenia te są ważnymi przesłankami, skłaniającymi do poszukiwania możliwości zaspokojenia takich potrzeb na innych obszarach (przede wszystkim miejskich), a to wymaga przemieszczania się. Transport publiczny, co potwierdziły przedstawione w artykule badania, jest ważną determinantą zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych mieszkańców obszarów wiejskich. Główne z nich są związane z pracą i edukacją, natomiast brakuje właściwej oferty usług transportowych związanych z zakupami oraz w celach zdrowotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper makes an attempt to assess the role of public transport in meeting transport demand and needs of people living in rural areas. One needs to stress the importance of public transport, in particular to people whose access to private cars is limited or who, for other reasons, cannot use private cars to satisfy their transport needs. Scarcely built up rural areas with relatively small number or residents and low population density represent lower demand for transport services than urban areas. Besides, demand for transport services in these areas is scattered due to rather loose settlement pattern. In rural areas we can observe social and economic changes which impact the scale and structure of transport needs. We need to bear in mind the decreasing trend in the number of people working in agriculture. The process provides an impulse to higher mobility of persons also because society is increasingly more wealthy. Demographic changes are also relevant not only in rural areas but across the entire country: aging society which impacts transport needs of residents. The scale and scope of transport needs in rural areas vary. To some people rural areas are not destinations where they work, go to school, meet their demand for healthcare services or do shopping. On the other hand, not all of these needs can be fully met in rural areas. Such limitations are valid premises why they are seeking to have these needs met in other areas (mainly urban), which entails travelling. Public transport, as confirmed by studies discussed in the paper, is an important determinant of meeting social and economic needs of people living in rural areas. These needs are properly met when it comes to public transport connected with work and going to school. From the perspective of types of needs examined in the paper, transport services connected with doing shopping and healthcare are rather poor.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Budżety gospodarstw domowych w 2016 (2017). Warszawa: GUS.
 • Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL. Warszawa: GUS.
 • Koźlak, A. (2008). Ekonomika transportu: teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Kwarciński, T. (2016). Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
 • Ludność stan i struktura w przekroju terytorialnym (2017). Warszawa: GUS.
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r. (2016). Warszawa: GUS.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 (2011). Warszawa: GUS.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017 (2017). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 (2017). Warszawa: GUS.
 • Taylor, Z. (1997). Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej. Przegląd Geograficzny, t. 69, nr 3-4.
 • Tyszka, S., Solon-Lipiński, M. (2013). Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce. Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych.
 • Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2016, poz. 1943.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.