PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 3, t. 335 | 7--19
Tytuł artykułu

Usability of Spatial Analysis for Improving the Functioning of the Blood Donation System in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Użyteczność przestrzennej analizy dla poprawy funkcjonowania systemu krwiodawstwa w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtują się zasoby krwi na wejściu do systemu cywilnego krwiodawstwa w Polsce na podstawie analizy dynamiki zmian w strukturze głównej determinanty sukcesu krwiodawstwa (dawców) oraz sformułowanie rekomendacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego państwa w obszarze samowystarczalności zasobów krwi. Za sukces funkcjonowania krwiodawstwa uznano przede wszystkim takie zarządzanie zasobami krwi i jej składnikami, które dąży do zrównania popytu i podaży na krew i jej składniki w każdym momencie. Taka sytuacja jest możliwa, gdy dysponuje się wystarczającą liczbą dawców. W badaniu wykorzystano analizę przesunięć udziałów, która służy do badania zmian strukturalnych zjawisk ekonomicznych i społecznych, mogących zachodzić w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu. Aby uwzględnić to, że każde województwo nie występuje jako odrębny geograficznie obszar, tylko zależy od przestrzennych interakcji z sąsiadującymi obszarami, w badaniu wykorzystano również przestrzenną analizę przesunięć udziałów. Otrzymane wyniki posłużą ocenie dynamiki zmian liczby dawców wynikającej ze struktury wieku dawców krwi w poszczególnych województwach (efekt strukturalny) i ze zmian konkurencyjności danego obszaru (efekt geograficzny). Znajomość natury zmian może być pomocna przy kształtowaniu konkretnych narzędzi oddziaływania na dawców (w tym również potencjalnych). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at understanding how blood resources are formed at the entrance to the blood donation in the spatial and age section and formulating on the basis of this assessment recommendations that help improve the health safety of the State in the area of self-sufficiency of blood supplies. The success of the functioning of blood donation primarily depends on the resource management of blood and its components that seeks to equate supply and demand for blood and its components at any time. Such a situation is possible when a sufficient number of blood donors are available. The research employed a shift-share analysis that is used to study structural changes in economic and social phenomena that may occur in a geographical area within a specified period of time. To account for the fact that each province does not exist as a separate geographic area but depends on its spatial interactions with neighbouring areas, the study also used a spatial shift-share analysis. The results will be used to assess the dynamics of changes in the number of blood donors, resulting from the age structure of blood donors in a particular province (a structural effect) and from changes in the internal situation of the competitiveness of a given area (a geographic effect). Knowledge concerning the nature of these changes can be helpful in developing specific tools that would encourage donors (including the potential ones) to donate blood.(original abstract)
Rocznik
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Cieślak M. (1992), Demografia. Metody analizy i prognozowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Creamer D. (1942), Shift of Manufacturing Industries, Industrial Location and National Resources, U.S. Government Printing Office, Washington.
 • Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003.
 • Márquez M.A., Ramajo J., Hewings G.J.D. (2009), Incorporating sectoral structure into shift-share analysis, "Growth and Change", vol. 40(4), pp. 594-618.
 • Mioduszewska M. (2008), Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, OBM WNE UW, Warszawa.
 • Nazara S., Hewings G.J.D. (2004), Spatial Structure and Taxonomy of Decomposition in shift-share analysis, "Growth and Change", vol. 35, pp. 476-490.
 • Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szołtysek J., Twaróg S. (2009), Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", no. 7, pp. 12-17.
 • Szołtysek J., Twaróg S. (2010), Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce, "Logistyka", no. 6, pp. 14-17.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J., Twaróg S. (2013), Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no. 162, pp. 84-98.
 • Twaróg S. (2012), Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (unpublished PhD thesis).
 • Twaróg S. (2013), Czynniki sukcesu systemu krwiodawstwa w Polsce, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no. 175, pp. 92-103.
 • Twaróg S. (2015), Scenariusze rozwoju systemu zarządzania logistycznego cywilnym krwiodawstwem w Polsce. Part I , "Logistyka", no. 4, pp. 25-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.