PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 | nr 1075 Zarządzanie środowiskiem - gospodarka przestrzenna | 179--185
Tytuł artykułu

Ład przestrzenny w gospodarce i współpracy transgranicznej Dolnego Śląska i Saksonii

Warianty tytułu
Spatial Regularity in Economy and in Trans-Border Cooperation of the Province of Lower Silesia and the Province of Saxony
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka i ukazanie głównych form, a także cech ładu przestrzennego w gospodarce na obszarze pogranicza Polski i Niemiec. Analiza zostanie przeprowadzona na przykładzie województwa dolnośląskiego (w uproszczeniu używa się terminu Dolny Śląsk) i Wolnego Kraju Saksonii (w skrócie - Saksonii).
Wskazana w tytule problematyka będzie analizowana w kontekście trzech dokumentów istotnych dla rozwoju województwa dolnośląskiego, tj. Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2004-2006, przyjętego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 26 marca 2004 r., oraz opracowanej i przyjętej 15 grudnia 2000 roku przez Sejmik Samorządowy Województwa Dolnośląskiego Strategii rozwoju Dolnego Śląska. Trzecim dokumentem jest Wspólny Dokument Programowy PHARE- CBC - Interreg III.
Przestrzeń gospodarcza Dolnego Śląska została potraktowana w tych dokumentach jako posiadająca swoją specyfikę i warunki do rozwoju, przy aktywnym wykorzystaniu współpracy z partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z graniczącym krajem związkowym Saksonią, wchodzącym w skład Niemiec. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe warunki do rozwoju obu partnerów, tj. Dolnego Śląska i Saksonii. (fragment tekstu)
EN
This article concerns problems of the spatial regularity in economy. Two regions have been analysed the Province of Lower Silesia and the Province of Saxony. Most important conditions of creating the "new economic order" in these regions have been introduced, and discussed in the context of present documentation regarding the spatial economy after Poland joined the European Union. Conclusions drawn from the analysis are included in the final part of the article. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczuk F., Formy i zakres współpracy transgranicznej instytucji otoczenia biznesu (IOB) w gminach i powiatach przygranicznych województwa dolnośląskiego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 905, AE, Wrocław 2001.
 • Analiza społeczno-ekonomiczna województwa dolnośląskiego, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska" 2002 nr 1.
 • Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B, Sobczak K., Kierunki polityki regionalnej Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 1998 nr 24.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Lis T., Michalewski J., Międzyregionalna współpraca zagraniczna województwa dolnośląskiego, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska" 2003 nr 1.
 • Loboda J., Niektóre przestrzenne uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska" 2000 nr 1.
 • Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu PHARE 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD, UKIE, Warszawa 2004.
 • Strategiczne problemy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, red. A. Szumowski, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska" 2000 nr 1.
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionu - na przykładzie Dolnego Śląska, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 • Zintegrowany Program Wojewódzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska" 2004 nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.