PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 7 | 18--24
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka i technologiczna, innowacyjność - próba systematyzacji

Warianty tytułu
Entrepreneurship, Academic Entrepreneurship and Technological Entrepreneurship, Innovativeness - an Attempt to Systematize
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę systematyzacji takich pojęć, jak przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka i technologiczna oraz innowacyjność. Wskazano na wielość ujęć i pokrywanie się poszczególnych terminów nie tylko w publikacjach napisanych w ramach różnych, ale także w ramach jednej dyscypliny wiedzy. Podkreślono znaczenie wprowadzania rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi pojęciami, jak również podjęto próbę ich jednoznacznego zdefiniowania oraz określenia wzajemnych relacji. Zaproponowano klasyfikację przedsiębiorczości obejmującą takie kryteria, jak źródło inicjatyw przedsiębiorczych, ich charakter oraz moment implementacji. Wyróżniono przedsiębiorczość akademicką i biznesową, innowacyjną i naśladowczą, technologiczną i nietechnologiczną oraz związaną z zakładaniem nowych organizacji lub wprowadzaniem zmian w istniejącym biznesie. (abstrakt autora)
EN
The study attempts to systematize such concepts as entrepreneurship, academic entrepreneurship, technological entrepreneurship and innovativeness. The multitude of views related to the analyzed terms and their overlapping (not only in publications written in different but also within one discipline of knowledge) has been indicated in it and the importance of introducing a distinction between individual concepts has been emphasized. The Authors make an attempt to define them unambiguously as well as define mutual relations between the analyzed phenomena. A classification of entrepreneurship has been proposed, which covers such criteria as source, nature and moment of implementing entrepreneurial initiatives. The Authors have distinguished such types of entrepreneurship as: academic vs business one, innovative vs imitative one, technological vs non- technological one and associated either with starting a new business or implementing changes to an already existing one. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Betlej A. (2012), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
 • [2] Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • [3] Carter C.F., Williams B.R. (1958), Industry and Technological Process, Oxford University Press, London.
 • [4] Chrabąszcz К. (2011), Przedsiębiorczość akademicka - drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T. 18, Nr 1, s. 197-208.
 • [5] Dorf R.C., Byers Т.Н. (2007), Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York.
 • [6] Drozdowski G. (2006), Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Nr 2, s. 223-229.
 • [7] Drucker P. (2007), Innovation and Enterpreneuership, Revised Edition, Elsevier Ltd, New York.
 • [8] Flaszewska S., Lachiewicz S., Nowicki M. (red.), (2013), Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • [9] Gierańczyk W. (2010), Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • [10] Guliński J., Zasiadły K. (red.), (2005), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa.
 • [11] Hagen E. (1962), On the Theory of Social Change: How Economic Grow Begins, Homewood, III, Dorsey Press, Chicago.
 • [12] Harman A.J. (1971), The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard University Press, Cambridge.
 • [13] Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A. (2004), Innovative- ness: It's Antecedents and Impact on Business Performance, "Industrial Marketing Management", Vol. 33, pp. 429-438.
 • [14] Janasz W., Kozioł-Nadolna К. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • [15] Janczewski J. (2005), Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie, "Przedsiębiorczość - Edukacja", Nr 1, s. 115-120.
 • [16] Kemeny T. (2010), Does Foreign Direct Investment Drive Technological Upgrading? "World Development", No. 38 (11), pp. 1543-1554.
 • [17] Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz ). (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Nr 17, s. 29-40.
 • [18] Knight F.H. (1964), Risk, Uncertainty and Profit, Reprints of Economic Classics, Sentry Press, New York.
 • [19] Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), (2012), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • [20] Lachiewicz S., Matejun M., Wałecka A. (red.), (2013), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, WNT, Warszawa.
 • [21] Lichtarski J. (red.), (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • [22] Mowery D.C., Shane S. (2002), Introduction to the Special Issue on University Entrepreneurship and Technology Transfer, "Management Science", Vol. 48, No. 1, pp. 5-9.
 • [23] Naude W., Szirmai A. (2013), Technological Innovation, Entrepreneurship, and Development, "The European Business Review", No. 17, pp. 1-13.
 • [24] Nasierowski W. (1997), Zarządzanie rozwojem techniki, Poltext, Warszawa.
 • [25] Nowacka U. (2011), Kreowanie przedsiębiorczości intelektualnej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Z. 5, s. 159- 172.
 • [26] OECD (2006), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, OECD, Paryż.
 • [27] Osika G. (2014), Podnoszenie kreatywności pracowników - konteksty społeczne, Zeszyty Naukowej Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 72, s. 155-164.
 • [28] Parker J. (1974), The Economics of Innovation. The National and Multinational Enterprise in Technological Change, Longman, London.
 • [29] Piekut M. (2010), Innowacyjna przedsiębiorczość szansą rozwoju sektora MSP, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 86, s. 41-54.
 • [30] Pietroń-Pyszczek A., Piwowar-Sulej K. (2013), Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne, Marina, Wrocław.
 • [31] Poniatowska-Jaksch M. (2016), Strategiczne pola konkurowania, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • [32] Potocki A. (2000), Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • [33] Roja A., Nastase M. (2014), Technology Entrepreneurship and Entrepreneurial Strategies, Proceedings of the 8th International Management Conference "Management Challenges for Sustainable Development", Bucharest, Romania, pp. 107-117.
 • [34] Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • [35] Sitko W., Mieszajkina E. (2016), Przedsiębiorczość intelektualna w dobie globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 419, s. 178-188.
 • [36] Stachowicz J. (2015), Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 83, Nr 1941, s. 629 -637.
 • [37] Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [38] Stawasz E. (2010), Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Nr 234, s. 123-136.
 • [39] Strojny J., Baran M. (2014), Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST, "Przedsiębiorczość - Edukacja", Nr 10, s. 187-197.
 • [40] Swieszczak K. (2016), Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [41] TIME IS (2012), How to Set-Up an Enterprise, http://www. techno- preneur.net/howto/index-howto.html, data dostępu: 29.11.2017 r.
 • [42] Wiatrak A.P. (2003), Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • [43] Wnorowski H., Letkiewicz A. (red.), (2001), Pojęcie i istota przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • [44] Young W., Tilley E (2006), Can Business Move Beyond Efficiency? The Shift Toward Effectiveness and Equity in the Corporate Sustainability Debate, "Business Strategy and the Environment", Vol. 15, No. 6, pp. 402 -415.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.