PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 518 Statystyka publiczna a samorząd terytorialny | 111--120
Tytuł artykułu

Rewitalizacja w Łodzi - społeczny aspekt

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Revitalization in Łódź - Social Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główne założenie społecznego wymiaru rewitalizacji opiera się na przekonaniu, że w jej centrum stoi człowiek. Uwzględnienie jego potrzeb musi odbywać się na każdym etapie procesu rewitalizacji. Wspieranie przez władze działań oddolnych, wzmacniających lokalne społeczności, trwale zmienia oblicze i jakość życia mieszkańców. W artykule przedstawione zostaną dwa istotne w tym kontekście elementy. Pierwszy z nich to konsultacje społeczne jako powszechnie stosowana metoda deliberacyjna. Drugi przedstawia nowatorskie rozwiązanie przeprowadzone na terenie Łodzi dotyczące powołania dwóch stanowisk - gospodarza i latarnika społecznego. Artykuł stanowi case study dotyczące społecznego wymiaru rewitalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main assumption of the social dimension of revitalization is based on the belief that a man is in the center of it. Consideration of their needs must take place at every stage of the revitalization process. Supporting grassroots activities by local authorities, strengthening local communities will permanently change the face and quality of life of residents. The article presents two elements important in this context. The first of these is social consultations as a commonly used deliberative method. The second one presents an innovative solution carried out in Łódź regarding the appointment of two positions - a host and a social keeper.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Arvay-Podhalańska E., 2016, Ludzie, przestrzeń, zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, Ministerstwo Rozwoju.
 • Bereszczynski M., 2017, Rewitalizacja Łodzi. Latarnicy pomogą mieszkańcom rewitalizowanych kwartałów, Dziennik Łódzki, http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/rewitalizacja-lodzi-latarnicy-pomoga-mieszkancom-rewitalizowanych-kwartalow,12602328/ (21.10.2017).
 • Chrzanowski O., Rościszewska E., Zientek-Varga J. (red.), 2013, Elementy partycypacji, FISE. http://partycypacjaobywatelska.pl/wpcontent/uploads/2015/06/publikacja_2012_elementy_partycypacji.pdf. (14.10.2014).
 • de Callataÿ C.H., Svanfeldt Ch., 2011, Miasta przyszłości - Wyzwania, wizje, perspektywy, Unia Europejska. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf (05.10.2015).
 • Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich - wybrane zagadnienia, [w:] Ziobrowski Z., Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Dulas A., 2017, Pracujemy nad poprawą komunikacji, "Miasto Ł", http://miastol.pl/pracujemy-nad-poprawa-komunikacji (8.04.2017).
 • Ferenc A. (red.), 2010, Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • FISE, 2015, Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych, FISE, Warszawa.
 • Gójska A., 2012, Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej, Wyd. PTS, Warszawa.
 • Kinowska Z., 2015, "Można zakasać rękawy". Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kołacz P., Wielgus P., 2015, Przepis na rewitalizację, Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Toruń.
 • Kopańska A., 2016, Proste kroki do rewitalizacji - przewodnik, Centrum Doradztwa Energetycznego, Mikołow.
 • Kowalska E., 2010, Program rewitalizacji w Łodzi, [w:] Muzioł-Węcławowocz A. (red.), Przykład rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Krzewińska A., 2016, Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT. http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/05/Partycypacja-spoleczna.pdf (06.10.2015).
 • Kwiatkowski M., 2017, Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy, [w:] Bazuń D., Kwiatkowski M. (red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wyd. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Matczak P., 2011, Formy partycypacji w procesie politycznym w zakresie ochrony środowiska, [w:] Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Krajowa Polityka Miejska, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Krajowa Polityka Miejska, Warszawa.
 • https://www.mir.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf (01.12.2015).
 • Obrowski Z., 2010, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Olech A. (red.), 2012, Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Przywojska J., 2016, Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pwc, 2015, Łodź. W stronę nowej Ziemi Obiecanej. Raport o polskich metropoliach 2015, https://www.pwc.pl/pl/pdf/miasta/raport-o-metropoliach-lodz-2015.pdf (01.12.2015).
 • Szczegóła L., 2017, Zasoby i aktorzy rewitalizacji społecznej. Mechanika procesu decyzyjnego, [w:] Bazuń D., Kwiatkowski M. (red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Urbanik A., 2013, Elementy partycypacji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777.
 • Widawska E., Wieczorek Z., 2014, Metody prowadzenia konsultacji społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Żylski T., 2016, Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym, Warszawa.
 • http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/konsultacje_spoleczne/zakonczone/konsultacje_zakonczone__2014/konsultacje_pierwszych_osmiu_projektow/ (1.03.2018).
 • http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/spoleczna_strona_rewitalizacji/ (1.03.2018).
 • http://centrumwiedzy.org (10.11.2017).
 • http://tvtoya.pl/catchuptv/show/lodz__rewitalizacja,11790 (10.11.2017).
 • http://tvtoya.pl/catchuptv/show/lodz__rewitalizacja,12186 (10.11.2017).
 • http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3847859,rewitalizacja-w-lodzi-rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-kolejnych-12-kwartalow,id,t.html (1.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.