PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 17--25
Tytuł artykułu

Finansowe uwarunkowania działalności prospołecznej polskich banków spółdzielczych

Warianty tytułu
Financial Determinants of Pro-Social Activities of Polish Cooperative Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań było określenie kluczowych czynników finansowych warunkujących poziom wsparcia przekazywanego na rzecz społeczności lokalnych w ramach działalności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przez polskie banki spółdzielcze. Badania przeprowadzono na grupie 56 banków spółdzielczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. że działalność prospołeczna banków spółdzielczych uwarunkowana była przede wszystkim wielkością banku. Ponadto stwierdzono, że banki spółdzielcze decyzje na temat wielkości środków przekazywanych na cele społeczne podejmują w głównie w odniesieniu do bieżącej sytuacji (tj. aktualny zysk, wielkość obliga kredytowego oraz liczbę klientów) oraz z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa finansowego wyrażonego poziomem współczynnika wypłacalności z roku ubiegłego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the research was to determine the key factors shaping the amount of support provided to local communities in the framework of CSR activities by Polish cooperative banks. The research was carried out on a group of 56 co-operative banks. Based on the conducted research, it was found that the social activities of co-operative banks were determined primarily by the size of the bank. In addition, it was found that cooperative banks make decisions on the amount of funds transferred for social purposes based especially on the current situation (i.e. current profit, credit debt size and number of customers) and taking into account the financial security expressed as the level of the solvency ratio from the previous year. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Monografie i Opracowania 558. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Balina, R. (2016): Efektywność polskich banków spółdzielczych w zależności od płci osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 5-13
 • Balina, R. (2013). Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(3).
 • Balina, R., Kowalski, O., Różyński, J., (2014). Effective management of own funds in Polish cooperative banks. Chinese Business Review, 13, 3, 154-161
 • Balina, R., Kowalski, O., Różyński, J., Malesa, K. (2014). Trends in Polish cooperative banking sector as seen by its management. China-USA Business Review, 13(3), 172-177.
 • Babbie, R.E. (2001). The Practice of Social Research. Wadsworth, USA.
 • Bąk, M., Kulawczuk, P. (2009). Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym .
 • Borkowski, B., Dudek, H., Szczęsny, W. (2003). Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Campbell, D., Moore, G., Metzger, M. (2002). Corporate philanthropy in the UK 1985-2000: Some empirical findings. Journal of Business Ethics, 39(1/2), 29-41. .
 • Cannon, T. (1992). Corporate responsibility. London: Pitman Publishing.
 • Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. .
 • Carroll, A., B. (2004). Managing ethically with global stakeholders: A present and future challenge, The Academy of Management Executive, 18(2). 114-122. .
 • Chemmanur, T., Fulghieri, P. (1994). Investment bank reputation, information production, and financial intermediation. Journal of Finance, March, 49(14), 57-79. .
 • Dobre partnerstwo - teoria a praktyka: jak instytucje finansowe budują współpracę na korzyść lokalnych społeczności (2014). Warszawa: Instytut Jagielloński.
 • Golec, M. (2010). Społeczne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego [red. Stefański M.]. Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
 • Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1982). Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN.
 • Kata, R., (2013). Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XV, 2, 144- 151.
 • Korenik, D. (2009). Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • McDonaldd, L.M., Rundle-Thiele, S. (2008). Corporate social responsibility and bank customer satisfaction. International Journal of Bank Marketing, 26(3), 170-182.
 • Miles, L.S., Munilla, M.P. (2005). The corporate social responsibility continuum as a component of stakeholder theory. Business and Society Review, 110(4), 371-387.
 • Szpringer W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Starzyńska, W. (2006). Podstawy statystyki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Szambelańczyk, J. (2008). Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008;
 • Hausner, J. (red.). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.