PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 (8) | 47--61
Tytuł artykułu

Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej

Warianty tytułu
Psychological Diagnosis and Coaching. Applying the Global Assessment of Functioning (GAF) Scale to the Coaching Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest budowanie wiedzy i poszerzanie świadomości profesjonalnych coachów o wybrane aspekty psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem symptomów będących wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć o tym, że klient potrzebuje pomocy psychologa lub psychiatry. Profesjonalny coach ponosi odpowiedzialność za klarowne odróżnienie swoich usług od psychoterapii i nie posiada uprawień do prowadzenia procesów terapeutycznych. Coaching nie jest skoncentrowany na dysfunkcjach, na diagnostyce zaburzeń, na poszukiwaniu symptomów ani na przeszłości klienta i z tego względu zwykle w programach szkoleniowych przygotowujących do wykonywania zawodu coacha nie uwzględnia się tej tematyki. Jednakże wymogi etyczne stawiane przed coachem sprawiają, że powinien oni obserwować klienta, aby świadomie podejmować decyzję, kiedy klient potrzebuje terapii zamiast procesu coachingu, a kiedy równolegle z nim. Także dobry terapeuta, widząc gotowość swoich pacjentów do podejmowania większej odpowiedzialności za własne życie, mógłby rekomendować im udział w procesie coachingowym. Niniejszy artykuł ukazuje wagę wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej u profesjonalnych coachów, która może okazać się kluczowa, by mogli oni trafnie podejmować decyzje o rozpoczęciu procesu coachingowego lub przekierowaniu klienta do innego specjalisty. Pomocna w tym zakresie może być zaprezentowana w tym artykule krótka charakterystyka pojęcia diagnozy psychologicznej oraz Skala Całościowej Oceny Funkcjonowania GAF. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to broaden the knowledge of professional coaches with certain aspects of clinical psychology. The focus is on those symptoms demonstrated by patients, which could be the early warning signs of mental illness or problems when psychiatric or psychological help is necessary. Professional Coaches have a responsibility to distinguish their services from therapy, because they are not legally sanctioned and not allowed to offer therapy. Coaching does not focus on dysfunction, diagnosis, symptoms or the past, and that is the reason, why these topics are not included in the curriculum preparing one for this profession. But an ethical coach should observe when a client needs a therapy instead of, or in addition to, coaching and will recommend accordingly. As well as a good therapist, could observe when a client is ready to take greater responsibility for their own life and recommend coaching. This article will argue the significance and importance of aforesaid awareness and expertise, which will allow professional coaches will be able to recognize whether a client would benefit from coaching or should seek guidance from other specialists. For this reason, in this article the Global Assessment of Functioning (GAF) is presented and discussed, as well as the characteristics behind the concept of psychological diagnosis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cierpiałkowska, L. (2015). Psychopatologia. Warszawa: Scholar.
 • Czarkowska, L.D. (2010). Professionalism and process of professionalization in coaching. W: L.D. Czarkowska (red.), Coaching as a method of developing human potential. Warszawa: WAiP.
 • Czarkowska, L.D. i Wujec, B. (2013). Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej. W: L.D. Czarkowska (red.), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Warszawa: Poltext: 67-90.
 • Gałecki, P. i Święcicki, Ł. (red.) (2015). Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk reference. Wrocław: Edra Urban&Partner.
 • Gawęda. Ł. i Kokoszka, A. (2011). Polska wersja Zmodyfikowanej Skali Halucynacji (RHS) Morrisona i wsp. Analiza czynnikowa skali oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do omamów wśród osób zdrowych psychicznie. Psychiatria Polska, 45(4): 527-543.
 • http://www.izbacoachingu.com/wp-content/uploads/Kodeks_Etyczny_Izby_Coachingu.pdf
 • Lieb, K., Heslinger, B. i Jacob, G. (2007). Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.
 • Kowalik, S. (2005). Modele diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. T. 1: 81-92.
 • Kowalik, S. i Brzeziński, J. (2000a). Diagnoza kliniczna. W: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna (wyd. 4.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. T. 2: 213-239.
 • Kowalik, S., Brzeziński, J. (2000b). Protodiagnoza kliniczna. W: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna (wyd. 4.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. T. 2: 240-254.
 • Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Paluchowski, W. (2001). Diagnoza psychologiczna.Podejście ilościowe i jakościowe. Wykłady z Psychologii. T. 7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • prawo.legeo. (25.09.2016). http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca- -1997-r/
 • Rakowska, J. (2006). Motywy podejmowania psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury. T. 3: 45.
 • Stamplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, J.P. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. T. 2: 23-94.
 • statystyka.policja.pl. (22.09.2016). http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/ 110594,Samobojstwa-2014.html
 • Wujec B. (2010). Cross-cultual coaching. W: L.D Czarkowska (red.), Coaching as a method of developing human potential. Warszawa: WAiP.
 • www.WHO.int/en. (20.07.2016). www.who.int/mental_health/policy/mhtargeting/development_ targeting_mh_summary.pdf
 • Zawadzka, A.S., Czarkowska, L.D., Grajewska-Kulda, M. (w druku). Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych - praktyczny przewodnik dla coachów. Coaching Review.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.