PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 4, t. 336 | 117--135
Tytuł artykułu

Desired Impact of an ERP Implementation on the Quality of Information

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pożądany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem przedstawionego w artykule badania jest określenie oczekiwań pracowników badanego przedsiębiorstwa w stosunku do wpływu implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji, w szczególności generowanych przez system rachunkowości zarządczej. Dla realizacji tak określonego celu badawczego zastosowano studium przypadku z wykorzystaniem kwestionariusza standaryzowanego ankiety w przedsiębiorstwie wdrażającym system ERP. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że oczekiwania pracowników w zakresie poprawy jakości informacji były wysokie. Największe nadzieje pokładano w poprawie szybkości pozyskiwania informacji oraz ich dostępności. W opinii respondentów zintegrowany system informatyczny miał przede wszystkim podnieść jakość ich pracy przez wsparcie najważniejszych jej aspektów oraz poprawę kontroli nad nimi.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to present the expectations of the employees of the company in which the study has been conducted in terms of the impact of an ERP system implementation on the quality of information, in particular the information generated by the system of management accounting. To achieve the research objective, the authors conducted a case study using a questionnaire. The survey was conducted in a company which was implementing an ERP system. The results allow to conclude that the expectations of its employees in relation to the improvement of the quality of information were high. In particular, they desired an improvement in terms of speed of obtaining information and an increase in its accuracy. The respondents felt that the implemented system would be significantly useful in their work, mainly by supporting its most important aspects and improving control.(original abstract)
Rocznik
Strony
117--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Adam F., O'Doherty P. (2003), ERP projects: good or bad for SME's?, [in:] G. Shanks., P. Seddon., L. Willcocks (eds.), Second-wave enterprise resource planning: Implementing for effectiveness, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Adamczewski P. (2014), Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing, Vistula University Working Papers 35/2014, Warszawa.
 • Aryani Y. A., Krismiaji (2013), Enterprise Resource Planning Implementation and Accounting Information Quality, 3rd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2013),Bangkok, Thailand.
 • Booth P., Matolcsy Z., Wieder B. (2000), The impacts of enterprise resource systems on accounting practice - The Australian experience, "Australian Accounting Review", vol. 10, no. 3,pp. 4-18.
 • Borowiecki R., Kwieciński M. (eds.) (2003), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor WydawniczyZakamycze, Kraków.
 • De Toni A., Fornasier A., Nonino F. (2015), The impact of implementation process on the perception of enterprise resource planning success, "Business Process Management Journal",vol. 21 pp. 332-352.
 • Drucker P. F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Drury C. (2005), Management Accounting for Business, Thomson Learning, London.
 • Fajfer P. (2011), Wdrożenie systemu informatycznego - korzyści płynące z użytkowania systemu ERP, "Organizacja i Zarządzanie", no. 2(14), pp. 71-83.
 • Feltham G. A. (1972), Information evaluation, Studies in Accounting Research, American Accounting Association, no. 5, Sarasota.
 • Fladrowska E. (2004), Wdrażanie informatycznego systemu rachunkowości dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem (analiza przypadku), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 24(80),pp. 5-19.
 • Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2014), Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, "Przegląd Teleinformatyczny", no. 1-2, pp. 3-16.
 • Galani D., Gravas E., Stavropoulos A. (2010), The Impact of ERP Systems on Accounting Processes, "International Journal of Social, Behavioral, Educational, Business and Industrial Engineering",vol. 4, no. 6, pp. 774-779.
 • Gorla N., Somers T. M., Wong B. (2010), Organizational impact of system quality, information quality, and service quality, "Journal of Strategic Information Systems", vol. 19, pp. 207-228.
 • Gościński J. (1977), Zarys sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 • Granlund M. (2011), Extending AIS research to management accounting and control issues: a research note, "International Journal of Accounting Information Systems", vol. 12, pp. 3-19.
 • Granlund M., Malmi T. (2002), Moderate impact of ERPS on management accounting: a lag or permanent outcome?, "Management Accounting Research", vol. 13(3), pp. 299-321.
 • Gullkvist B. M. (2013), Drivers of change in management accounting practices in an ERP environment, "International Journal of Economic Sciences and Applied Research", vol. 6(2), pp. 149-174.
 • Hevner A. R., March S. T., Park J., Ram S. (2004), Design science in information systems research, "MIS Quarterly", vol. 28, no. 1, pp. 75-105.
 • Hicks D. A., Stecke K. E. (1995), The ERP maze: enterprise resource planning and other production and inventory control software, "IIE Solutions", vol. 27(8), pp. 12-17.
 • Hitt L. M., Wu D. J., Zhou X. (2002), Investment in enterprise resource planning: Business impact and productivity measures, "Journal of Management Information Systems", vol. 10, pp. 71-98.
 • Horngren Ch.T., Foster G., Datar S.M. (1991), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall International, New Jersey.
 • Huey-Wen C., Yu-Hsun L., Hung-Sheng L., Hsiu-Hua C., Shyan-Bin C. (2014), Knowledge sharing and ERP system usage in post-implementation stage, "Computers in Human Behavior",pp. 16-22.
 • Ifinedo P., Rapp B., Ifinedo A., Sundberg K. (2010), Relationships among ERP post-implementation success constructs: An analysis at the organizational level, "Computers in Human Behavior",vol. 26(5), pp. 1136-1148.
 • Jabłoński W. J., Bartkiewicz W. (2006), Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz.
 • Kanellou A., Spathis C. (2013), Accounting benefits and satisfaction in an ERP environment,  International Journal of Accounting Information Systems", vol. 14, pp. 209-234.
 • Kaplan R., Atkinson A. (1998), Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey.
 • Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (1987), Kryteria jakości systemów informatycznych funkcjonujących w gospodarce narodowej, "Wiadomości Statystyczne", no. 10, pp. 6-8.
 • Kiziukiewicz T. (1994), Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, "Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej", no. 261, "Prace Katedry Rachunkowości", no. 2, pp. 210-211.
 • Kolman R. (1973), Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa.
 • Kuo R. Z., Lee G. G. (2009), KMS adoption: the effects of information quality, "Management Decision", vol. 47(10), pp. 1633-1651.
 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa.
 • O'Leary D. E. (2008), Enterprise resource planning systems: systems, life cycle, electronic commerce, and risk, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Olender-Skorek M., Wydro K. B. (2007), Wartość informacji, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", no. 1-2, pp. 72-84.
 • Pabedinskaitė A. (2010), Factors of successful implementation of ERP systems, "Economics and Management", vol. 15, pp. 691-697.
 • Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Poulymenakou A. K., Borotis S. A. (2005), Adoption of enterprise resource planning systems in Greece, 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2005), Volas, Greece.
 • Quattrone P., Hopper T. (2001), If I Don't See It I Cannot Manage It: The Quasi-ontology of SAP. Accounting, Translations, and Visibility in Multinational Organisations, Paper presented at the24th Annual Congress of the European Accounting Association, Athens.
 • Rojek T. (2001), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, [in:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (eds.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwuprzyszłości, WN-T, Warszawa.
 • Roman W. K. (2012), Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Rut J., Kulińska E. (2003), Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Logistyka" no. 1, pp. 1-12.
 • Saatcioglu O. Y. (2009), What determines user satisfaction in ERP projects: benefits, barriers or risks?, "Journal of Enterprise Information Management", vol. 22(6), pp. 690-708.
 • Sangster A., Leech S. A., Grabski S. (2009), ERP implementations and their impact upon management accountants, "Journal of Information Systems and Technology Management", vol. 6,no. 2, pp. 125-142.
 • Scapens R. W., Jazayeri M. (2003), ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts? A research note, "European Accounting Review", vol. 12, no. 1, pp. 201-233.
 • Senn J. A. (1990), Information System in Management, 4th ed., Wadsworth Publishing Company, Boston.
 • Silesian IT Cluster (2013), Ocena użyteczności informacji w systemach ERP, Otawa Group - Grupa Doradcza, Katowice.
 • Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza, [in:] I. Sobańska (ed.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Sopińska A. (1999), Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Spathis C. (2006), Enterprise systems implementation and accounting benefits, "Journal of Enterprise Information Management", vol. 19, no. 1, pp. 67-82.
 • Spathis C., Constantinides S. (2003), The usefulness of ERP systems for effective management, "Industrial Management Data Systems", vol. 103(9), pp. 677-685.
 • Spathis C., Constantinides S. (2004), Enterprise resource planning systems' impact on accounting processes, "Business Process Management Journal", vol. 10(3), pp. 234-247.
 • Spoz A. (2015), Rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", no. 77, pp. 423-431.
 • Sterling R. R. (1970), Theory of the Measurement of Enterprise Income, The University Press of Kansas, Lawrence.
 • Turyna J. (2012), Informacje dla procesów decyzyjnych, [in:] J. Kisielnicki, J. Turyna (eds.), Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Umble E. J., Haft R. R., Umble M. (2003), Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors, "European Journal of Operational Research", vol. 146(2),pp. 241-257.
 • Unold J. (2004), System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji. Systemy wspomagania organizacji SWO'2004, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", pp. 163-170.
 • Zarańska K. A. (2016), Propozycja doboru kryteriów oceny jakości informacji w badaniach serwisów internetowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, vol. L,no. 2, pp. 175-182.
 • Zarzycka E. (2012a), Zmiany zachodzące w pomiarze dokonań i raportowaniu wewnętrznym przedsiębiorstw w konsekwencji wdrożenia systemów ERP, "Acta Universitatis Lodziensis. FoliaOeconomica", no. 263, pp. 157-173.
 • Zarzycka E. (2012b), Implementation of an erp package and its effect on the management accounting system - author's own research into enterprises in Poland, Financial Internet Quarterly"e-Finanse", vol. 8, no. 3, pp. 85-96.
 • Zimmermann J. (2009), Accounting for decision making and control, 6 ed., McGraw-Hill Irwin, New York.
 • Zviran M., Pliskin N., Levin R. (2005), Measuring user satisfaction and perceived usefulness in the ERP context, "Journal of Computer Information Systems", vol. 45(3), pp. 43-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.