PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 518 Statystyka publiczna a samorząd terytorialny | 136--148
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość jako sfera zmiany rewitalizacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship as a Dimension of Revitalization Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przedsiębiorczości lokalnej jako obszaru działań rewitalizacyjnych. Przedstawiono w nim wyniki badań ilościowych nad rewitalizacją w Polsce. Głównym celem pracy jest prezentacja opinii przedstawicieli gminnej władzy wykonawczej na temat roli przedsiębiorczości w procesie rewitalizacji. Artykuł dotyczy przede wszystkim zagadnień włączania przedsiębiorców w planowanie i realizację procesu rewitalizacji oraz orientacji gospodarczej w wyznaczaniu kierunków zmiany rewitalizacyjnej. Podstawowa konkluzja jest taka, iż władze gminne na poziomie deklaratywnym dostrzegają ważność gospodarczego wymiaru rewitalizacji. Przedsiębiorcy to istotni partnerzy w procesach projektowania odnowy obszarów zdegradowanych, jednak ich zaangażowanie w konsultacje społeczne dla potrzeb rewitalizacji jest postrzegane jako trudne w realizacji, co skutkuje niewielkim ich udziałem w pracach komitetów rewitalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issue of local entrepreneurship as an area of revitalization activities. It presents the results of quantitative research on revitalization in Poland. The main purpose of the paper is to present the opinions of representatives of the local authorities on the role of entrepreneurship in the revitalization. The article concern in particular the issues of including entrepreneurs in the planning and implementation of the revitalization process and the significance of economic goals in determining the directions of the revitalization change. The basic conclusion is that the municipal authorities are aware of the significance of the economic dimension of revitalization. Entrepreneurs are important partners in revitalization processes, but their involvement in public consultations for the needs of revitalization is perceived as difficult to implement, which results in a small share of entrepreneurs in the work of revitalization committees.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alpopi C., Manole C., 2013, Integrated urban regeneration - solution for cities revitalize, Procedia Economics and Finance, vol. 6, s. 178-185.
 • Battaglia A., Tremblay D.G., 2011, 22@ and the innovation district in barcelona and montreal: a process of clustering development between urban regeneration and economic competitiveness, Hindawi Publishing Corporation, Urban Studies Research, s. 1-17.
 • Brown S., 2014, Beyond Gentrification: Strategies for Guiding the Conversation and Redirecting the Outcomes of Community Transition, Joint Center for Housing Studies, Harvard University and Neighbor Works America.
 • Colantonio A., Dixon T., 2011, Urban Regeneration & Social Sustainability. Best Practice from European Cities, Wiley and Blackwell, Oxford.
 • Darchena S., Ladouceurb E., 2013, Social sustainability in urban regeneration practice: a case study of the Fortitude Valley Renewal Plan in Brisbane, Australian Planner, vol. 50, nr. 4, s. 340-350.
 • Drobniak A., Szafranek E., Dembicka-Niemiec A., 2016, Wpływ projektów rewitalizacyjnych na konkurencyjność gospodarczą na przykładzie gmin województwa opolskiego, Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, rok XIII, zeszyt IV, s. 75-84.
 • Drozda Ł., 2017, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Książka i Prasa, Warszawa 2017.
 • Groyecka D., 2014, Gentryfikacja Berlina od życia na podsłuchu do kultury caffe latte, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Jadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja miast, Problemy Rozwoju Miast, nr 4/3, s. 66-79.
 • Lees L., Slater T, Wyly E., 2008, Gentrification, Taylor&Francis Group, Routledge, New York.
 • Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Markowski T., 2014, Ekonomiczny wymiar procesów rewitalizacji, Konferencja "Dylematy rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Łodzi i Warszawy", Łódź-Warszawa.
 • Markowski T., Stawasz D., Nowakowska A., Turała M., 2005, Określenie sposobów monitorowania i oceny. Koncepcja wskaźników ocen, wskaźników monitorowania procesu rewitalizacji - produktu, rezultatu, oddziaływania, Zintegrowany program rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi, Łódź.
 • Markowski T., Wiśniewska M., 2017, Publiczna i ekonomiczna wartość programu rewitalizacji - warunki zdyskontowania GPR na rzecz trwałego rozwoju, Konferencja "Zintegrowana odnowa miasta - wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny", Łódź, http://docplayer.pl/48837565-Publiczna-i-ekonomiczna-wartosc-programu-rewitalizacji-warunki- -zdyskontowania-gpr-na-rzecz-trwalego-rozwoju.html (21.03.2018).
 • Prusik M., Źróbek R., 2014, Wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu metodycznym, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, vol. 13, nr 3, s. 69-78.
 • Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., 2011, Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa, [w:] Chodyński A. (red.), Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Roberts P., Sykes H., 2000, Urban Regeneration: A Handbook, Sage, London.
 • Sokołowicz M.E., 2016, Rewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Gospodarka w Praktyce i Teorii, vol. 45, s. 57-68.
 • Sztando A., 2008, Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta, Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 21-37.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015, poz. 1777 ze zm.
 • Van Slyke D.M., Newman H.M., 2006, Venture philanthropy and social entrepreneurship in community redevelopment, Nonprofit Management & Leadership, vol. 16, nr 3, s. 345-368.
 • Varady D., Kleinhans R., van Ham N., 2015, The potential of community entrepreneurship for neighbourhood revitalization in the United Kingdom and the United States, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, vol. 9, nr 3, s. 253-276.
 • Węglowski M., 2009, Kompetencje i komplementarność instytucji uczestniczących w rewitalizacji, [w:] Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Woodcraft S., Hackett T., Caistor-Arendar L., 2011, Design for Social Sustainability. A Framework for Creating Thriving New Communities, The Young Foundation, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.