PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 191--211
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie poziomu PKB w Niemczech

Warianty tytułu
Regional Differentiation of GDP Level in Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja regionalnego zróżnicowania PKB w Niemczech, a także wskazanie tendencji zmian, jakim to zróżnicowanie podlegało w latach 2000-2015. Do realizacji tego celu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, elementarne metody statystyki opisowej, modele β i σ konwergencji oraz elementy analizy matematycznej. Badanie wykazało, że Niemcy Wschodnie nie tylko zajmują mniejszą część powierzchni kraju (ok. 31%), liczą mniej mieszkańców (20% ogółu ludności Niemiec), ale także charakteryzują się niskim poziomem rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w ponad pięciokrotnie niższym udziale niż Niemcy Zachodnie w tworzeniu niemieckiego PKB. Relacje te wprawdzie ulegają zmianie na korzyść landów wschodnich, jednak tempo tych zmian jest niewielkie. Z tego względu nawet przy niezmienionych warunkach politycznych i gospodarczych, co jest bardzo ryzykownym założeniem, likwidacja dysproporcji w poziomie PKB między wschodnią a zachodnią częścią Niemiec zajmie co najmniej pół wieku. Wyraźnie wskazują na to wnioski płynące zarówno z analizy średniookresowego tempa zmian PKB per capita, jak i analizy σ konwergencji. Zjawisko to w długiej perspektywie czasu może w istotnym stopniu stanowić barierę dla rozwoju gospodarki wschodniej części Niemiec oraz ograniczać ich możliwości rozwiązywania problemów społecznych. Brak wyraźnych tendencji do konwergowania niemieckich landów w obszarze PKB per capita przekłada się na niemożność oszacowania dobrej jakości parametrów β konwergencji, a co za tym idzie, uniemożliwia prognozowanie długoterminowych relacji PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify a spatial differentiation of GDP in Germany, and also to indicate the tendencies of changes in the area of discussed differentiation in years 2000-2015. Realisation of that aim was possible thanks to the use of literature review, basic methods of descriptive statistics, β and σ convergence models, and the elements of the mathematical analysis as well. The results of the research show that Eastern Germany represents a smaller part of the country's area (about 31%) and the number of inhabitants (about 20% of the population), which is reflected in five times lower share in creating country's GDP than Western Germany. Although this relation is changing in favour of Eastern lands, the pace of changes is relatively small. From that reason even beside the constant political and economic conditions, which is very risky assumption, overcoming the disproportion in the GDP level between Eastern and Western parts of the country will take about half of the century. That clearly shows the results from CAGR analysis and σ convergence analysis. Lack of a noticeable tendencies in the area of the GDP per capita convergence between German regions reflects in the disability of good quality parameters estimation in β convergence model and, consequently, preclude long-term forecasting of the relations of GDP. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • 1. 25 Jahre Deutsche Einheit, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015.
 • 2. Abreu M., de Groot H.L.F., Florax R., A meta-analysis of β-convergance: the Legendary 2%, "Journal of Economic Surveys" 2005, 19/3.
 • 3. Autor, Spatial differentiation of demographic processes in Germany and Poland, "Barometr Regionalny" artykuł po pozytywnej recenzji został przyjęty do druku w numerze 2018, t. 16, nr 1.
 • 4. Autor, Zmiany w spójności społecznej i gospodarczej niemieckich landów w latach 2000- -2015, "Studia Prawno-Ekonomiczne", artykuł po pozytywnej recenzji został przyjęty do druku w numerze 107/2018.
 • 5. Bal-Domańska B., Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji region szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej, "Folia Oeconomica" 2011, 253.
 • 6. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnissedes Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015.
 • 7. Bruttinlandsprodukt, Bruttowertsschöpfung in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2016. Berechnungsstand: November 2016/Februar 2017.
 • 8. Burda M., Factor Reallocation in Eastern Germany after Reunification, "The American Economic Review" 2006, Vol. 96, No. 2.
 • 9. Ciołek D., Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Toruń 2003.
 • 10. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 • 11. Eckey H-F., Kosfeld R., Türck M., Regional Convergence in Germany: a Geographically Weighted Regression Approach, "Spatial Economic Analysis" 2007, Vol. 2/1.
 • 12. Funke M., Strulik H., Growth and convergence in a Two-Region Model of Unified Germany, "German Economic Review" 2000, Vol. 1.
 • 13. Götz M., Konwergencja dochodów w Niemczech w latach 1991-2007, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, R. 72, z. 1.
 • 14. Hackelman J.C., Cross-country Convergence of Financial Reforms, "European Economics Letters" 2013, 2/1.
 • 15. Judson R.A., Owen A.L., Estimating dynamic panel data models: A practical guide for macroeconomists, "Economics letters" 1999, 65/1.
 • 16. M. Vella, Economic Convergence in the European Union: How does Malta Fit in?, "Review of European Studies" 2015, 7/3.
 • 17. Marques A., Soukizis E., Per Capita Income Convergence Across Countries and Across Regions in the European Union: Some New Evidence, "Journal of Economic Surveys" 19/3 (1998), s. 389-420.
 • 18. Misiak T., Convergence or Divergence of Basic Macroeconomic Variables in the Districts of Podkarpackie Province, "Humanities and Social Sciences" 2014, 19/4.
 • 19. Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?, "Gospodarka Narodowa" 2011, 239/240.
 • 20. Pastuszka S., Długookresowe przemiany w rozwoju społeczno-gospodarczym wschodnich Niemiec, "Samorząd Terytorialny" 2017, nr 3.
 • 21. Pastuszka S., Polityka rozwoju wschodnich Niemiec - cele, narzędzia, efekty, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2016, 6(84).
 • 22. Pastuszka S., Skrzypek J., Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich?, "Gospodarka Narodowa" 2017, 288/2.
 • 23. Siebern F., Growth and Convergence in Two-Region Model of Unified Germany, "German Economic Review" 2000, Vol. 1, Issue 3.
 • 24. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 25 Jahre Deutsche Einheit, Bundesamt, Wiesbaden 2015.
 • 25. Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationale, Wiesbaden 2016.
 • 26. Weddige-Haaf K., Kool C., Determinants of regional growth and convergence in Germany, U.S.E. Discussion Paper Series nr 17-12, august 2017.
 • 27. Berthold N., Kullas M., 20 Jahre Mauerfall- Konvergenz in Deutschland?, Sanderring 2, nr 105, Würzburg 2009, https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fileadmin/12010400/diskussionsbeitraege/ DP_105_01.pdf (dostęp: 19.01.2018 r.).
 • 28. Burda M.C., Severgnini B., TFP Convergence in German States since Reunification: Evidence and Explanations, SFB 649 Discussion Paper, Economic Risk, Berlin 2015, https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/5263/54.pdf?sequence=1
 • 29. Kosfeld R., Eckey H-F., Lauridsen J., Disparities in prices and income across German NUTS 3 regions, "Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge", No. 93. https://pdfs.semanticscholar. org/c4ad/2856ba1d2b96524c984f79f317ba26570786.pdf
 • 30. Malaga K., O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. http://www. twojaeuropa.pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdf
 • 31. Ralhan M., Dayanandan A., Convergence of income among provinces in Canada - An Application of GMM Estimation, "Econometrics Working Paper" 2005, University of Victoria, https://www.uvic.ca/socialsciences/economics/assets/docs/econometrics/ewp0502.pdf (dostęp: 26.01.2018 r.).
 • 32. Röhl K-H., Strukturelle Konvergenz der ostdeutschen Wirtschaf, "Trends", 1/2009, https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2009/53527/trends01_09_6.pdf (dostęp: 25.01.2018 r.).
 • 33. Scheufele R., Ludwig U., Der lange Weg der Konvergenz, "Wirtschaft im Wandel" 2009, Vol. 15, Issue 10, http://www.iwh-halle.de/fileadmin/user_upload/publications/wirtschaft_ im_wandel/10-09-3.pdf (dostęp: 23.01.2018 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.