PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(39) | 151--160
Tytuł artykułu

Problematyka prawna przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Warianty tytułu
Legal Aspects of Transport of Disabled Persons and Persons with Reduced Mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony prawnym aspektom przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Problemy z tym związane dostrzegł prawodawca unijny. W celu zapewnienia takim osobom możliwości podróżowania porównywalnego z innymi pasażerami, wydał wiele rozporządzeń, w których przyznał tej grupie pasażerów szczególne uprawnienia (prawo do informacji w określonych formach, prawo do pomocy, prawo do pełnego odszkodowania za wózki inwalidzkie i inny sprzęt do poruszania się). Jednocześnie, kierując się zasadą niedyskryminacji, wyartykułował zakaz odmowy dokonywania rezerwacji czy sprzedaży biletów na przejazd takim pasażerom oraz zakaz odmowy zabrania ich na pokład środka transportowego tylko ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. W artykule zasygnalizowano również problemy związane z dochodzeniem przez ww. pasażerów roszczeń w związku z naruszeniem przysługujących im praw.(abstrakt autora)
EN
The paper deals with the legal aspects of the transport of disabled persons and persons with reduced mobility. The problems connected with the transport of such persons have been noticed by the EU legislator. In order to ensure them the possibility to travel on similar terms as other passengers, a few regulations have been issued, in which such persons are granted with particular rights (right to information in prescribed form, right to assistance, right to compensation for wheelchairs and other mobility equipment). At the same time, driven by the non-discrimination rule, the EU legislator also prohibited refusing to accept a reservation or to sell a ticket for such passengers, as well as to embark them for reasons connected with their disability or reduced mobility. Some attention has been also drawn to the issues connected with the possibility to pursue claims regarding the violation of these rights.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
151--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Bibliografia
 • Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362, 11-24. DOI: 10.15611/pn.2014.362.01.
 • Ambrożuk, D. (2015). Dochodzenie roszczeń przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzeń unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 885, Problemy Transportu i Logistyki, 31, 155-169. DOI: 10.18276/ptl.2015.31-10.
 • Ambrożuk, D. (2017). O tzw. "przemienności drogi dochodzenia roszczeń" przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 3 (6), 48-60. Pobrane z: www.ikar.wz.uw.edu.pl. DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.3.6.4.
 • Anasz, M., Wojtyńska, J., Drachal, H. (red.) (2016). Rehabilitacja, wsparcie, inkluzja: w kierunku polityki wobec niepełnosprawności. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
 • Calme, S. (2015). Einführung ins Transport- und Speditionsrecht. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
 • Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 55-68.
 • Kaczyńska, S. (2017). Przez port lotniczy do celu, czyli kto właściwie uczestniczy w procesie realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego. Zadania i odpowiedzialność. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 2 (6), 19-36. Pobrane z: www.ikar.wz.uw.edu.pl. DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.2.
 • Mundt, J.W. (2013). Tourismus. München: Oldenburg Wissenschaftsverlang GmbH.
 • Stec, M. (2007). O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r. W: A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu (s. 247-261). Warszawa: C.H. Beck.
 • Stec, M. (2010). Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. W: M. Modrzejewska, Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Stec, M. (2010a). Przesłanki odstąpienia od umowy przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 261/2004. Europejski Przegląd Sądowy, 4, 4-12.
 • Stec, M. (2012). Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. W: J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego; księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi (s. 433-451). Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Wesołowski, K. (2014). Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362, 399-412. DOI: 10.15611/pn.2014.362.30.
 • Wesołowski, K. (2016). Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób. Marketing i Zarządzanie, 1 (42), 201- 215. DOI: 10.18276/miz.2016.42-14.
 • Wroński, J. (2015). Kilka uwag na temat ochrony osób niepełnosprawnych w prawie lotniczym - ogólna charakterystyka wybranych aktów normatywnych. W: E. Dynia, P. Cieniński (red.), Aktualne problemy prawa lotniczego (s. 164-166). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.