PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(39) | 173--180
Tytuł artykułu

Prawo kierowców w transporcie międzynarodowym do zwrotu kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej w świetle wyroku trybunału konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku

Warianty tytułu
Entitlement of the Drivers In International Transport to Reimbursement of the Costs of Lodging During the Business Trip in the Light of the Constitutional Tribunal's Judgement of 24th November 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę wpływu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. na obecny stan prawny w zakresie prawa kierowców w transporcie międzynarodowym do zwrotu kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej. W powyższym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny w odniesieniu do tej grupy pracowników przepis przyznający im należności z tytułu podróży służbowych na takich samych zasadach, jak pozostałym pracownikom, w związku z czym ponownie aktualne stało się pytanie o to, czy kierowcom przysługuje prawo do zwrotu kosztów noclegu na zasadach ogólnych. W przekonaniu autora obecnie brakuje podstawy prawnej, by w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym stosować ogólne zasady kodeksu pracy, nawet wziąwszy pod uwagę fakt, że w ustawie o czasie pracy kierowców w dalszym ciągu występuje samodzielna definicja podróży służbowej. Autor przedstawia również stanowisko dotycząace zasadności przyznania kierowcom prawa do zwrotu kosztów noclegu i stwierdza, że przy uwzględnieniu zasadniczego celu tej instytucji, tj. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, samo prawo powinno istnieć także w odniesieniu do tej kategorii pracowników, ale nie powinno prowadzić do powstania po ich stronie dodatkowego źródła dochodu, co jest widoczne szczególnie w sytuacji, gdy kierowca faktycznie nie ponosi jakichkolwiek kosztów noclegu.(abstrakt autora)
EN
The paper deals with the issue of influence of the Constitutional Tribunal's judgement of 24th November 2016 on the legal status regarding the entitlement of the drivers in international transport to reimbursement of the costs of lodging during the business trip. In this decision The Constitutional Tribunal declared unconstitutional the provision granting these employees dues for the purpose of covering expenses related to the business trip on the same terms as other employees. Therefore, it is necessary to determine whether the drivers are currently entitled to any dues regarding the lodging costs on the basis of the general rules. In the author's opinion there is no legal basis to apply the general rules of the Labour Code to drivers in international transport, even though the Polish act of the working time of the drivers contains independent definition of the business trip. The author also presents his own view on the grounds for granting the drivers with the right to reimburse the costs of lodging and states, that bearing in mind the main object of this institution, i.e. improvement of the traffic safety, the right should be granted to this group of employees, however it may not result in awarding them with additional source of income, which is particularly noticeable in the situation, when the driver actually bears no lodging costs.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
173--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baran, K. (red.) (2016). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bury, B. (2006). Czas podróży służbowej. Monitor Prawa Pracy, 8, 403-408.
 • Ciborski, P. (2003). Czas pracy w podróży służbowej. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Gersdorf, M., Rączka, K., Raczkowski, M. (2014). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Góral, Z., Mielczarek, M.A. (red.) (2015). 40 lat kodeksu pracy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska
 • Mędrala, M. (2015). Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy. Monitor Prawa Pracy, 4, 181-185.
 • Muszalski, W. (red.) (2015). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Prasołek, Ł. (2010a). Podróże służbowe pracowników mobilnych. Monitor Prawa Pracy, 7, 335-342.
 • Prasołek, Ł. (2010b). Ustawa o czasie pracy kierowców: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Prusinowski, P. (2011). Dodatkowe aspekty związane z zatrudnianiem pracowników mobilnych. Monitor Prawa Pracy, 10, 509-513.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dz.U. z 2013 r., poz. 167.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej. Dz.U. z 2016 r., poz. 283.
 • Sobczyk, A. (2004). Podróż służbowa. Monitor Prawa Pracy, 8, 207-211.
 • Sobczyk, A. (red.) (2017). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Świątkowski, A. (2016). Kodeks pracy: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 12.06.2014 (2014a). II PZP 1/14. Legalis.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 19.11.2008. II PZP 11/08 (2008). Biuletyn Sądu Najwyższego, 11.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 7.10.2014 (2014b). I PZP 3/14. Legalis.
 • Ustawa z 12.02.2010 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2010 r., poz. 246.
 • Ustawa z 16.04.2004 o czasie pracy kierowców. Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155.
 • Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 21.02.2017. I PK 300/15. Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 24.11.2011. I UK 180/11. Legalis.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.12.2016. K 11/15. Dz.U. z 2016 r., poz. 2206.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.