PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 106 | 105--113
Tytuł artykułu

Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Aging of the Polish Society as a Challenge to Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie starzenia się społeczeństwa polskiego w kontekście wyzwań, jakie niesie ten proces dla zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowano się na problematyce starzenia się ludności w kontekście wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju: zdrowia publicznego i zmian demograficznych. (abstrakt oryginalny)
EN
It is the objective of the article to show aging of the Polish society in the context of challenges presented by the process to sustainable development. It focuses on issues connected with aging of the population in the context of selected sustainable development ratios such as public health and demographic changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. Bromley D.B.: Psychologia starzenia się. PWN, Warszawa 1969.
 • 2. Brzezińska M.: Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Difin, Warszawa 2011.
 • 3. Czapiński J., Błędowski P.: Aktywność społeczna osób starszych w kontekście recepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS, Warszawa 2014.
 • 4. Szarota Z.: Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 • 5. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej. ASPRA JR, Warszawa 2006.
 • 6. Trempała J.: Model rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000.
 • 7. Szukalski P., Kałuża-Kopias D. (red.): Starzenie się ludności. Między demografią a polityką społeczną. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • 8. Węgrzyn K.: Jaka będzie polska starość?, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.): Starzenie się a satysfakcja z życia. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 • 9. Okólski M.: Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, nr 4, 2010.
 • 10. Łobodzińska A.: Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Prace Geograficzne, z. 144, 2016,
 • 11. Crampton A.: Global aging: Emerging challenges. "The Pradee Papers", No. 6, August 2009.
 • 12. Börsch-Supan A.: Global ageing: What is at stake? "Ageing Horizons", No. 4, 2006.
 • 13. GUS: Ludność w wieku 60 lat i więcej. Warszawa 2016.
 • 14. GUS: Rocznik Demograficzny 2014. Warszawa.
 • 15. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en& pcode=tps00001&plugin=1.
 • 16. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
 • 17. GUS: Komunikat dotyczący liczby mieszkańców, http://stat.gov.pl/dla-mediow/komu nikaty-prasowe/komunikaty-i-oswiadczenia/wyjasnienie-dotyczace-liczby-mieszkancow-polski,10,1.html.
 • 18. GUS: Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
 • 19. GUS: Metainformacje, http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-3089.htm.
 • 20. GUS: Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, http://stat.gov.pl/metainformacje/ slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405,pojecie.html.
 • 21. GUS: Prognoza ludności na lata 2014-2015, http://demografia.stat.gov.pl/bazademo grafia/Prognoza.aspx.
 • 22. GUS: Prognoza ludności na lata 2014-2050 - aneks, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
 • 23. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 20.03.2017.
 • 24. Report of the World Commission on Environment and Development: "Our Common Future". United Nations. 1987, http://www.channelingreality.com/Documents/Brundtland_ Searchable.pdf.
 • 25. World Population Ageing 2009. United Nations, New York 2009.
 • 26. World Population Wallchart. United Nations. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2015. World Population Prospects: The 2015 Revision, Vol. I: Comprehensive Tables. ST/ESA/SER.A/379, https://esa.un.org/unpd/wpp/ Publications/pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.