PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 8 Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 5--16
Tytuł artykułu

Przesłanki, bariery i efekty wdrożenia controllingu w opinii kadry menedżerskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Warianty tytułu
The Reasons, Barriers and Effects of the Implementation of Controlling in the Managers' Opinions in The Heat Plant MPEC
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym badań było określenie przesłanek, barier i efektów wynikających z wdrożenia controllingu w spółce MPEC. W przeprowadzonym w 2016 r. badaniu wzięło udział 15 menedżerów średniego szczebla spółki (kierownicy poszczególnych działów i zespołów). Przeprowadzone badania wykazały, że w opinii menedżerów główną przesłanką wdrożenia controllingu w badanym przedsiębiorstwie była konieczność usystematyzowania planowania i analiz, zaś główną barierą jego wdrożenia - niewystarczająca wiedza pracowników na ten temat. Według menedżerów najważniejszym pozytywnym efektem wdrożenia controllingu w spółce było uporządkowanie podziału zadań i celów do realizacji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz wzrost profesjonalizmu pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the research was to determine the reasons, barriers and effects of the implementation of controlling in the heat plant MPEC. The survey was conducted in 2016 and 15 mid-level managers (department directors) of the company participated in it. The research showed that in the managers' opinion the key reason for implementation of controlling in the company was a need to systemize the processes of planning and analyses, and the main barrier was insufficient knowledge of controlling among employees. The most important positive result of the implementation of controlling in the company was an improvement of allocation of tasks and targets among the organizational units, as well as, an increase of employees' professionalism.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bieńkowska, A. i Kral, Z. (2001). O istocie i znaczeniu kontrolingu jakości. Nowe Tendencje w Nauce o Organizacji i Zarządzaniu u Progu XXI wieku. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, 7-18. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Bieńkowska, A., Kral, Z. i Zabłocka-Kluczka, A. (2006). Dylematy wprowadzania zmian w organizacji w kontekście wdrażania kontrolingu. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja? (s. 532-539), Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Bieńkowska, A., Kral, Z. i Zabłocka-Kluczka, A. (2011). Controlling. W: M. Hopej i Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce (s. 21-40). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Błaszkowski, G. i Szanser, P. (2011, marzec). Wdrażanie controllingu w dojrzałych organizacjach. Jak przezwyciężyć opory?. Controlling - Wiedza i Narzędzia Praktyczne, 14-23.
 • Błoch, H. (b.d.). Jaki controlling wdrożyć w firmie? Pobrane 2 marca 2017 z http://www.szkolacontrollingu.com/strefa-wiedzy/118-jaki-controlling-wdrozyc-w-firmie.
 • Dynowska, J. (2005). Problemy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1080, 68-77.
 • Dynowska, J. (2015). Czynniki ograniczające wdrażanie controllingu w świetle badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a Controlling, 399, 168-177.
 • Dynowska, J. i Kes, Z. (2016). Oczekiwane bariery, przesłanki i efekty wdrożenia controllingu w gminach w świetle badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a Controlling, 440, 170-179.
 • Janczewski, J. (2013). Controlling w przedsiębiorstwie transportowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2, 153-166.
 • Karwacki, P. (2011). Czynniki ograniczające efektywność controllingu w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, 217, 110-119.
 • Sierpińska, M. i Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasiak, I. i Karnowska, G. (2012). Funkcje rachunkowości zarządczej i controllingu w procesie zarządzania firmą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a Controlling, 251, 510-525.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.