PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 225--234
Tytuł artykułu

Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy

Warianty tytułu
Psychological and Legal Aspects of Mobbing in the Workplace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemoc w miejscu pracy pojawia się z coraz większą a zarazem niepokojącą częstotliwością. Mobbing traktowany jest jako przykład patologii obserwowanej w organizacji. Stąd konieczność spojrzenia na mobbing w sposób wieloaspektowy. Celem artykułu jest przybliżenie psychologicznej natury zjawiska mobbingu, a także wskazanie na mobbing w kontekście polskiego prawa pracy. W artykule zwrócono uwagę na dwie przestrzenie, w jakich należy przyjrzeć się przemocy w organizacji. Pierwsza część artykułu poświęcona jest aspektom związanym z psychologią zdrowia i psychologią organizacji. Druga część artykułu poświęcona jest przestrzeni prawa pracy. W pierwszej części artykułu skupiono się na psychologicznych aspektach zjawiska mobbingu. Na początku została przybliżona definicja mobbingu, wymieniono także przykłady zachowań przemocowych obserwowanych w środowisku organizacyjnym. Scharakteryzowano także ofiarę mobbingu i mobbera. Dalej jest miejsce na omówienie mobbingu jako wieloetapowego procesu. Pierwszą część artykułu zamykają konsekwencje mobbingu, jakie dotykają nie tylko ofiarę przemocy, ale także środowisko organizacyjne. Druga część artykułu została poświęcona aspektom prawnym zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Przywołano definicję mobbingu obowiązującą w polskim kodeksie pracy. Ponadto wskazano także na obowiązki pracodawcy, jakie ciążą na nim względem ofiar doświadczających przemocy w miejscy pracy. W artykule znalazło się także miejsce na przykłady działań prewencyjnych związanych z profilaktyką zjawiska mobbingu w organizacji. Artykuł zamykają prawne konsekwencje mobbingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Violence in the workplace is a disturbing phenomenon that appears with an increasing and yet disturbing frequency. Mobbing is treated as an example of the pathology observed in the organization. The aim of the article is to present the psychological nature of the phenomenon of mobbing, as well as pointing to mobbing in the context of Polish labor law. The first part of the article is devoted to aspects related to the psychology of health and psychology of the organization. The second part of the article is devoted to the area of labor law. The first part of the article focuses on the psychological aspects of the phenomenon of mobbing. At the beginning, the definition of mobbing was approximated, and examples of violence behaviors observed in the organizational environment were also mentioned. The victim of mobbing and mobber was also characterized. Next is the place to discuss mobbing as a multi-stage process. The first part of the article closes the consequences of mobbing, which affect victim of violence, and organizational environment. The second part of the article is devoted to legal aspects of the phenomenon of workplace mobbing. The definition of mobbing in force in the Polish Labor Code was recalled. In addition, the employer's obligations imposed on him relative to victims experiencing violence in the workplace were also indicated. The article also includes a place, for examples, of preventive activities related to the prevention of mobbing in the organization. The article closes the legal consequences of mobbing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225--234
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • 1. Bechowska-Gebhard A., Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
 • 2. Bosak M., Danilewicz A., Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing, "Prokuratura i Prawo" 2010/4.
 • 3. Chakowski M., Wewnętrzna polityka antymobbingowa drogą do rozwiązania problemu mobbingu na poziomie zakładu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2010/12.
 • 4. Cieślak W., Stelina J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku, "Państwo i Prawo", 2004/12.
 • 5. Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • 6. Hirigoyen M.F., Molestowanie w pracy, tłum. M. Żerańska, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2003.
 • 7. Leymann H., The content and development of mobbing at work, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 5/ 2 (1996).
 • 8. Liszcz T., Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy [w:] Przyszłość prawa pracy, red. Z. Hajn, D. Skupień, Liber Amicorum, WUŁ, Łódź 2015.
 • 9. Pisarczyk Ł., Prawo pracy wobec rozwoju zatrudnienia cywilnoprawnego [w:] Przyszłość prawa pracy, red. Z. Hajn, D. Skupień, Liber Amicorum, WUŁ, Łódź 2015.
 • 10. Romer M., Mobbing i jego konsekwencje, "Prawo Pracy"2005/12.
 • 11. Schaub G., Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer, Softcover, München 2001.
 • 12. Semena J., Mobbing i przeciwdziałanie temu zjawisku na gruncie Kodeksu Pracy, "Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia" 2015/3.
 • 13. Sobczyk A., Dörre-Nowak D., Przeciwdziałanie mobbingowi, "Monitor Prawa Pracy", 2006/10, s. 523.
 • 14. Szewczyk H., Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę, "Bezpieczeństwo Pracy", 2015/10.
 • 15. Tomaszewska M., Komentarz do art.94(3) Kodeksu pracy., teza nr 7.2. [w:] K.W. Baran Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwers, Warszawa 2016.
 • 16. Wiese G., Der Persönlichkeitsschutz des Arbeitsnehmers gegenüber dem Arbeitgeber, "Zeitschrift für Arbeitsrecht", 1971/1.
 • 17. Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.