PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 16--24
Tytuł artykułu

Praca jako obszar jakości życia - wyniki badań

Warianty tytułu
Work as an Area of the Quality of Life - Results of a Survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o postrzeganą jakość życia w środowisku pracy oraz jej uwarunkowania, na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku na reprezentatywnej próbie 308 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Satysfakcja z pracy stanowiąca podstawę oceny jakości życia w tym obszarze jest uzależniona od wielu, najczęściej wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, w tym postaw i oczekiwań jednostki wobec pracy oraz jej zadowolenia z poszczególnych materialnych i niematerialnych aspektów pracy. Za najważniejsze dla satysfakcji z pracy respondenci uznali: stałość i pewność zatrudnienia, dobre relacje ze współpracownikami, wysokość wynagrodzenia i sprawiedliwość przełożonego. Dwa pierwsze wymienione czynniki oraz wyposażenie miejsca pracy w potrzebny sprzęt i materiały, to te aspekty środowiska pracy, z których badani są najbardziej zadowoleni. Generalnie większość ankietowanych jest raczej zadowolona lub zadowolona z pracy, jednak przeciętny poziom satysfakcji z tego obszaru jakości życia jest niższy niż przeciętny poziom satysfakcji z życia ogółem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this research article is to obtain an answer to the question about the perceived quality of life in the working environment and its determinants, based on the results of surveys conducted in 2017 on a representative sample of 308 professionally active residents of West Pomeranian Voivodeship. The human expectations to work and the manner of its assessment depend on many the most frequently interrelated factors. The most important for the work satisfaction the respondents considered job stability and security, good relationships with co-workers, amount of remuneration and superior's fairness. The first two mentioned factors and furnishing of the workplace with the equipment and materials needed are those aspects of the work environment with which the respondents are most satisfied. In general, most respondents are rather satisfied or satisfied with their work, but the average level of satisfaction with this area of the quality of life is lower than the average level of satisfaction with life in general. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys T. (2015), Typologia jakości życia i pomiar statystyczny, "Wiadomości Statystyczne" , nr 7.
 • Budżet czasu ludności 2013, część I (2015), GUS, Warszawa.
 • Chmiel N. (2004), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny - czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa.
 • Cummings T.G., Molloy E.S. (1997), Improving Productivity And The Quality of Work Life, Praeger, New York.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Drenth P., Thierry H., Wolff Ch. J. de (Eds.) (1998), Organizational psychology, Psychology Press, Sussex.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2016), Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2016, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport2016-PDGL-popr.pdf [dostęp: 07.06.2017].
 • Heywood J.S., Wei X. (2006), Performance Pay and Job Satisfaction, "Journal of Industrial Relations", Vol. 48.
 • Jakość życia w Polsce. Edycja 2015 (2015), GUS, Warszawa.
 • Kisil A. (2015), Rewolucja pracy (53): Praca a życie prywatne i mieszanie się szefów. http://biznesblog.lazarski.pl/?p=2776 [dostęp: 07.04.2015].
 • McCausland W., Pouliakas K., Theodossoiu I. (2005), Some are punished and some are rewarded, "International Journal of Manpower", Vol. 26.
 • Panek T. (2016), Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Quality of life indicators - measuring quality of life - Statistics Explained (2016), ec.europa.eu/.../Quality_of_life_indicators_-_measuring_quality [dostęp: 10.10.2016].
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rose R., Beh L., Uli J., Idris K. (2006), An analysis of quality of work life and career-related variables, "American Journal of Applied Sciences", No. 3(2).
 • Schulz D.P., Schulz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sedlak&Sedlak (2016), Satysfakcja zawodowa Polaków 2016, badaniaHR.pl, Kraków, https://badaniahr.pl/files/pdf/podsumowanie-raportu-satysfakcja-zawodowa-polakow-2016.pdf [dostęp: 15.02.2018].
 • Słaby T. (2006), Poziom i jakość życia, (w:) Panek T., Szulc A. (red.), Statystyka społeczna, SGH, Warszawa.
 • Słaby T. (2017), Przegląd koncepcji pomiaru jakości życia ludności, (w:) Błoński K., Burlita A., Witek J. (red.), Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego), "Rozprawy i Studia", T. MLV, nr 981, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Sowińska A. (2014), Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne, "Studia Ekonomiczne", nr 197.
 • Tomaszewska-Lipiec B. (red.) (2014), Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Wartości i normy. Komunikat z badań CBOS (2013), http://www.cbos.pl [dostęp: 20.05.2016].
 • Zadowolenie z życia. Komunikat z badań CBOS (2015), Nr 3, http:// cbos.pl [dostęp: 15.04.2016].
 • (www1) http:// www.diagnoza.com [ dostęp: 10.05.2017].
 • (www2) http://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/eqls [dostęp: 10.05.2017].
 • (www3) http://www.stat.gov.pl [dostęp: 10.03.2017].
 • (www4) http://wyborcza.pl/1,75478,18830873,polacy-szczesliwi-i-zad4,0owoleni-z-siebie-wynikidiagnozy-spolecznej.html [dostęp: 23.09.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.