PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 64--72
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny na rynku usług turystycznych

Warianty tytułu
Social Capital in the Tourist Services Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie oraz ocena jakości relacji między nabywcami finalnymi na rynku usług turystycznych a społecznością lokalną. Cel ten zrealizowano na podstawie analizy literatury przedmiotu i wyników badań własnych, pozyskanych dzięki badaniom ankietowym. W artykule zweryfikowano również hipotezę badawczą mówiącą, iż płeć respondentów jest cechą różnicującą opinie na temat ich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy wykazano, że w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych kluczową rolę odgrywa ilość i jakość relacji między społecznością lokalną a turystami, czyli elementy kapitału społecznego. Wyniki badań empirycznych wskazują na dysonans między pozytywnymi opiniami respondentów na temat mieszkańców a negatywnymi ocenami ich postaw wobec turystów, co może utrudniać budowanie trwałych relacji. Płeć w małym stopniu różnicuje opinie respondentów odzwierciedlające ocenę sposobów ich traktowania przez społeczność lokalną. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to identify and assess the quality of relations between final buyers in the market of tourist services and the local community. This goal is realised on the base of an analysis of the literature on the subject and the results of own research, obtained through surveys. In this article, the research hypothesis is verified that the gender of respondents is a feature differentiating opinions on their relationships with representatives of the local community. In the course of the conducted analysis, it is shown that in the development of tourism in areas of natural value the quantity and quality of relations between the local community and tourists play the key role, that is, the elements of social capital. The results of empirical research show a dissonance between the positive opinion of the respondents about the inhabitants and a negative assessment of their attitudes towards tourists, which may make it difficult to build lasting relationships. Gender slightly differentiates respondents' opinions in terms of the assessment of how they are treated by the local community. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Baruk A.I., Białoskurski S., Goliszek A., Iwanicka A., Komor A., Wesołowski G. (2017), Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych, WUP, Lublin.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Doxey G.V. (1976), When enough's enough: the natives are restless in Old Niagara, "Heritage Canada", No. 2.
 • Dujmović M., Vitasović A. (2015), Postmodern Society and Tourism, "Journal of Tourism and Hospitality Management", No. 9-10.
 • Jalinik M. (2016), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, "Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja", nr 1.
 • Jedlińska M. (2011), Postmodernizm w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 237.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Komorowska K. (2003), Turystyka a społeczności lokalne - przykład tatrzański, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3.
 • Kozak M. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kuźniar W. (2014), Wpływ wybranych zmian w postawach i zachowaniach konsumentów na rozwój turystyki w XXI w., "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Kuźniar W. (2015), Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42.
 • Nezlek J.B. (2005), Motywacyjna i poznawcza dynamika codziennego życia społecznego, (w:) Forgas J., Wheeler L., Williams K. (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, Gdańskie Wydawnictwo Edukacyjne, Gdańsk.
 • Putnam R. (1993), Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton.
 • Prendergast C. (2005), Social Capital, (w:) Ritzer G. (Ed.), Encyclopedia of Social Theory, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delphi.
 • Spaulding T. (2012), Nie chodzi tylko o to, kogo znasz, MT Biznes, Warszawa.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.