PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 4, t. 337 | 127--153
Tytuł artykułu

Wpływ liberalizacji usług w Unii Europejskiej na innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych : wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Liberalization in European Union on Innovativeness and Competitiveness of Polish Services Companies in the Perspective of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wyniki badania polskich przedsiębiorstw usługowych przeprowadzonego w celu oceny wpływu liberalizacji usług na unijnym rynku, wprowadzonej dyrektywą usługową z 2006 roku, na konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych. Badanie przeprowadzono wśród 400 przedsiębiorstw świadczących usługi: handlowe, budowlane, rzemieślnicze, specjalistyczne związane z działalnością biznesową, szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne, turystyczne, zakwaterowania i wyżywienia. Przedmiotem badania była ocena liberalizacji usług przez podmioty oraz korzyści i barier wynikających z niej dla usługodawców. Na polskim rynku nie ma tak kompleksowego badania przedsiębiorstw usługowych eksportujących swoje usługi na rynki krajów Wspólnoty. Wyniki przedstawione w artykule są efektem oryginalnych, autorskich badań. Sformułowano dwie hipotezy badawcze: (1) dyrektywa usługowa pozytywnie wpływa na konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku wspólnotowym; (2) przedsiębiorcy w większym stopniu dostrzegają korzyści w obszarze wpływu na konkurencyjność i innowacyjność ich przedsiębiorstw niż bariery implementacji dyrektywy usługowej. Obie hipotezy zostały pozytywnie zweryfikowane. Artykuł ma charakter badawczy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents results of research about Polish services companies. It has been conducted to assess the impact that services liberalization on the EU market has on competitiveness and innovativeness of Polish services companies, which is a result of a EU Services Directive from 2006. The research has been conducted on 400 companies that provide services in such areas: commerce, building, craftsmanship, business specialization, tourism, accommodation services, catering. The idea was to assess how this subject is perceived by the above-mentioned entities as well as assessment of benefits and barriers that come with the liberalization of services market. Research hypothesis: Services Directive impacts positively the competitiveness and innovativeness of Polish services companies on the EU market and has been positively verified. The article itself is a research.(original abstract)
Rocznik
Strony
127--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Bieńkowski W. (2008), Konkurencyjność gospodarki kraju; próba rewizji determinant i miar. Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności, [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M.J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Bowman C., Faulkner D. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Ciborowski R. (2012), Zmiany w charakterze procesów innowacyjnych a konkurencyjność gospodarki, [w:] T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" nr 246, s. 12-21.
 • Dąbrowska A. (2013), Konsument na rynku usług w Polsce, IBRKK, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, L 376/36, 27.12.2006.
 • Eurostat (1997), Annex 2. The collection of non-technological innovation data, [in:] Oslo Manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, European Commission, www.oecd.org [dostęp: 12.09.2016].
 • Gallouj F. (2002), Innovation in services and the attendant old and new myths, "Journal of Socio-Economics", t. 31, s. 137-154.
 • Gorynia M. (2009), Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hertog P. den (2002), Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive services in innovation, [w:] J. Gadrey, F. Gallouj (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in services: New Economic and Socio-Economic Approaches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Janas A. (2010), Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych, [w:] J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowaniai tendencje rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kłosiński K.A. (2011), Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kuczewska L., Nowacki R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lauterborn R. (1990), New Marketing Litany: 4P's Passe, C-Words Take Over, "Advertising Age", t. 1(41), p. 26.
 • Nowacki R. (red.) (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (2013), Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Rudnicka M. (2012), Liberalizacja handlu usługami w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 95-111.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Stankiewicz M.J. (red.) (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Szukalski S.M., Wodnicka M. (2016), Outsourcing. Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584).
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.