PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 4, t. 337 | 53--67
Tytuł artykułu

Fiscality, Economic Growth and the Level of Unemployment in Poland in the Context of the Fiscal-Monetary Game

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiskalizm a poziom bezrobocia w Polsce w kontekście gry fiskalno-monetarnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Z jednej strony odmienne cele stojące przed bankiem centralnym i rządem nie ułatwiają prowadzenia optymalnej polityki pieniężnej i fiskalnej, z drugiej zaś decyzje podejmowane w grze monetarno-fiskalnej władz gospodarczych w sposób istotny oddziałują na zmienne ekonomiczne w gospodarce. Stąd w zależności od przyjętych strategii banku centralnego i rządu kształtują się zmienne ekonomiczne w danej gospodarce. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na poziom dochodów i wydatków sektora finansów publicznych, wzrost gospodarczy i stopę bezrobocia w Polsce w latach 2000-2016. Celem artykułu jest próba przedstawienia poziomu fiskalizmu w polskiej gospodarce oraz stopy wzrostu gospodarczego i bezrobocia w kontekście monetarno-fiskalnych decyzji władz gospodarczych. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych. W rezultacie zauważono, że na stopę bezrobocia oddziałuje deficyt instytucji rządowych i samorządowych oraz dynamika PKB. Poza tym dostrzeżono, że stopa bezrobocia wpływa na wydatki sektora finansów publicznych. Oryginalność badania przeprowadzonego w niniejszym artykule polega na analizie zmian poziomu fiskalizmu, stopy bezrobocia i dynamiki PKB w polskiej gospodarce w latach 2000-2016, zachodzących w wyniku interakcji monetarno-fiskalnych oraz czynników wpływających na decyzje władz gospodarczych, w szczególności związanych z kryzysem finansowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The central bank and the government are pursuing different goals so finding the best mix of monetary and fiscal policies is not easy. At the same time, the decisions the two authorities make during the fiscal-monetary game exert a strong influence on economic variables. This article focuses on the level of revenues and expenditures of the public finance sector, economic growth and the unemployment rate in Poland in the years 2000-2016. Its aim is to present the level of fiscality and the rates of economic growth and unemployment in the context of monetary and fiscal decisions made by the economic authorities. To this end, the following research methods are employed: statistical analysis methods and graphical presentations of economic developments. As found, in the years 2000-2016 in Poland the general government deficit and the rate of GDP growth influenced the unemployment rate that in turn determined the expenditures of the public finance sector. This research is original in that the changes in fiscality, the rate of unemployment and the dynamics of GDP are studied with respect to interactions between the monetary and fiscal authorities, including factors influencing their decisions, particularly those arising from the last financial crisis.(original abstract)
Rocznik
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Balcerzak A. (2013), Poziom obciążeń fiskalnych w Polsce po globalnym kryzysie finansowym na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, [in:] W. Olkowska (ed.), Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn.
 • Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M. (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Departament Rynku Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Bennett H., Loayza N. (2001), Policy biases when the monetary and fiscal authorities have different objectives, Central Bank of Chile Working Papers, no. 66.
 • Bludnik I. (2004), Keynes a neokeynesiści, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", no. 2, pp. 132-138.
 • Central Statistical Office database, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ [accessed: 25.07.2017].
 • Dynus M. (2007), Fiskalizm w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", February, ss. 34-45.
 • Działo J. (2012), Dlaczego trudno jest prowadzić "dobra" politykę fiskalną?, "Gospodarka Narodowa", no. 1-2, ss. 25-40.
 • Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_mainlang=en [accessed: 22.07.2017].
 • Grądalski F. (2004), Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa.
 • Jarmołowicz W., Woźniak B. (2006), Polityka państwa wobec bezrobocia, "Zeszyty Naukowe PTE", no. 4, ss. 113-130.
 • Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego (2011), Ministry of Economy, Warsaw.
 • Kraj-Gabryś I. (2012), Fiskalizm w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", no. 8, ss. 195-204.
 • Krajewska A. (2010), Podatki w UE, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Krugman P. (2012) End the depression now!, http://natemat.pl/20625,noblista-paul-krugman-wzywa-zakonczcie-ten-kryzys-teraz [accessed: 19.07.2017].
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobec rynku pracy. Idee ekonomiczne i rzeczywistość, "Polityka Społeczna", no. 5-6, ss. 1-7.
 • Marszałek P. (2005), Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej, [in:] W. Przybylska-Kapuścińska (ed.), Studia z bankowości centralnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", no. 56, ss. 223-227.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego (2008), Ministry of Finance, Warsaw, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2008/12/plan_stabilnosci_i_rozwoju.pdf [accessed: 19.07.2017].
 • Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009 (2010), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Przegląd stabilności systemu finansowego (2008), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Sawulski J. (2016), Finanse publiczne w Polsce - diagnoza na tle innych krajów, IBS Policy Paper, no. 04.
 • Siwy A., Adamczyk A., Lubińska T., Tarczyński W. (2004), Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000, "Ekonomista", no. 1, ss. 99-115.
 • Stawska J. (2014), Wpływ policy-mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce, "Zeszyty Naukowe" no. 804, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", no. 67, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 667-677.
 • Szczęsny W. (2001), Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa.
 • Szymańska A. (2014), Efekty polityki fiskalnej w warunkach niskich stop procentowych - przegląd literatury, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCIII, ss. 331-349.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. z 2009 r. Nr 125).
 • Wilczyński W. (2005), Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.