PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 4, t. 337 | 155--168
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki w świetle wyników badań własnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Determinants That Make Seniors Move to Commercial Care Homes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachodzące procesy starzenia się ludności generują potrzebę aktywności naukowej ukierunkowanej na zagadnienia związane z mieszkalnictwem senioralnym. W kręgu zainteresowań badaczy znalazła się między innymi oferta mieszkaniowa, która powinna być dopasowana do potrzeb seniorów i zapewniać bogaty wybór rozwiązań z uwagi na silną heterogeniczność populacji osób starszych. Spośród dostępnych w Polsce form zamieszkiwania seniorów na szczególną uwagę zasługują komercyjne domy opieki. Celem artykułu jest identyfikacja profilu przeciętnego mieszkańca komercyjnego domu opieki oraz rozpoznanie przyczyn migracji seniorów do tej formy mieszkalnictwa. Autor prezentuje w nim wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych w komercyjnych domach opieki zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Uzyskane w toku badania wyniki wskazują, iż większość ruchów migracyjnych podyktowana była względami zdrowotnymi oraz niedostosowaniem poprzednich warunków mieszkaniowych do potrzeb mieszkańca. Mieszkańcy komercyjnych domów opieki to w przeważającej mierze samotne kobiety, pobierające emeryturę, posiadające dzieci, należące do grupy najstarszych seniorów, tj. osób w wieku co najmniej 75 lat.(abstrakt oryginalny)
EN
The processes of aging bring about a need for scientific activity focused on senior housing. Researchers are increasingly more interested in housing offers which should be customized to seniors' needs and provide a wide choice of solutions responding to a highly heterogeneous nature of senior population. Of the forms of residence available to seniors in Poland, commercial home cares are worth noting in particular. The purpose of this article is to identify the profile of an average resident of a commercial home care, as well as to understand the reasons why seniors migrate to such a form of living. The author presents herein the results of pilot surveys conducted across commercial care homes in the region of Wielkopolska. The survey results indicate that a majority of migration is caused by health reasons and the fact that housing conditions are not suitable for the needs of seniors. The residents of commercial care homes are mainly retired lonely women who have children and fall into the most elderly group of seniors who are 75 years old or older.(original abstract)
Rocznik
Strony
155--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-22.
 • Ball M., Nanda A. (2013), Household attributes and the future demand for retirement housing, "International Journal of Housing Markets and Analysys", t. 6, nr 1, s. 46-52, http://dx.doi.org/10.1108/17538271311306002.
 • Calvo E., Haverstick K., Zhivan N.A. (2009), Older Americans on the go: Financial and Psychological Effects of Moving?, Center for Retirement Research at Boston College, Issue Brief 9-19, https://doi.org/10.2139/ssrn.2302793.
 • Carroll J., Qualls S.H. (2014), Moving into senior housing: Adapting the old, embracing the new, "Journal of the American Society on Aging", t. 38, nr 1, s. 42-47.
 • CBOS (2010), Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa.
 • Coe N.B., Wu A.Y. (2016), Geographic Migration Among Residents in Housing and Care Communities: Evidence from the Residents Financial Survey, "Journal of Housing for the elderly", t. 30, nr 3, s. 312-329, https://doi.org/10.1080/02763893.2016.1198741.
 • Deniszczuk L. (2001), Warunki życia ludzi starszych w Polsce, [w:] H. Zaniewska (red.), Mieszkania starszych ludzi w Polsce - sytuacja i perspektywy zmian, IGM, Warszawa.
 • Gawron H. (2016), Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Gibler K.M., Lumpkin J.R., Moschis G.P. (1998), Making the decision to move to retirement housing, "Journal of Consumer Marketing", t. 15, nr 1, s. 44-54, http://dx.doi.org/10.1108/07363769810202673.
 • GUS (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa.
 • GUS (2014a), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, Warszawa.
 • GUS (2014b), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS (2014c), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2013, Warszawa.
 • GUS (2014d), Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., Warszawa.
 • Kulesza H. (2001), Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w Polsce, [w:] H. Zaniewska (red.), Mieszkania starszych ludzi w Polsce - sytuacja i perspektywy zmian, IGM, Warszawa.
 • Leszczyńska-Rejchert A. (2007), Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Litwak E., Longino C.F. Jr (1987), Migration Patterns Among the Elderly: A Developmental Perspective, "The Gerontologist", t. 27, nr 3, s. 266-272, http://dx.doi.org/10.1093/geront/27.3.266.
 • Lynn D., Wang T. (2008), The opportunity in senior housing, [w:] D. Lynn, T. Wang, M. Hoolbrock, B. Hedgcock, J. Organisciak, A. Sauer, J. Hao, Active Private Equity Real Estate Strategy, John Wiley Sons Inc., https://doi.org/10.1002/9781119198642.ch10.
 • Pytel S. (2014), Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", nr 25, s. 155-165.
 • Rossa A. (red.) (2012), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Strączkowski Ł. (2013), Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, [w:] K. Marcinek (red.), Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 155, s. 200-212.
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (2018), http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej [dostęp: 7.04.2018].
 • Young H.M. (1998), Moving to Congregate Housing: The Last Chosen Home, "Journal of Aging Studies", t. 12, nr 2, s. 149-165, https://doi.org/10.1016/s0890-4065(98)90012-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.