PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 105 | 257--266
Tytuł artykułu

Wieloaspektowość definiowania usług

Warianty tytułu
Different Aspects of Defining Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była analiza sposobów definiowania usług. Badanie przeprowadzono metodą krytycznej, chronologicznej i porównawczej analizy literatury. Uwzględniono publikacje o charakterze słownikowym, piśmiennictwo naukowe z dziedziny nauk ekonomicznych oraz dokumenty normalizacyjne. Przedstawiony w opracowaniu przegląd definicji terminu usługa pozwolił na sformułowanie następujących wniosków: (1) w literaturze funkcjonują definicje pojęć usługi oraz usług, (2) w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w szczególności marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie, (3) w dokumentach normalizacyjnych do 2015 r. usługa była traktowana jako wyrób niematerialny; obecnie stanowi kategorię odrębną. Wkład własny autorki obejmuje systematyzację pojęcia usługi w kolejnych etapach ewolucji tego terminu oraz podział definicji ze względu na źródła ich pochodzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was the analysis of the ways of defining services. The study was conducted with the use of critical, chronological and comparative literature analysis. The dictionary-style publications, scientific literature in the field of economics and normalization documents were respected. The article presents the overview of services term definitions. This allowed to formulate the following conclusions: (1) in the literature definitions of both service and services terms can be found, (2) in scientific literature, in the field of economics (particularly marketing), the terms service and services are used interchangeably, (3) in normalization documents up to the year 2015 a service was treated as an intangible product; now it is recognized as a separate category. Author's own contribution includes systematization of the term service in the following stages of its evolution and classification of definitions according to sources of their provenance.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • 1. American Marketing Association: Marketing Definitions. Committee on Definitions of the American Marketing Association, Chicago, IL 1960.
 • 2. Andersen O.: Danmark som servicesamfund. Politiknes Forlag, Copenhagen, Denmark 1983.
 • 3. Besson R.: Unique aspects of marketing of services. "Arizona Business", Bulletin, No. 9, 1973.
 • 4. Blois K.: The Marketing of Services: An Approach. "European Journal of Marketing", Vol. 8, 1974.
 • 5. Bralczyk J.: (red.): Słownik stu tysięcy potrzebnych słów. PWN, Warszawa 2008.
 • 6. Clark C.: The Conditions of Economic Progress. Macmillan, London 1940.
 • 7. Czubała A. i inni: Marketing usług. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • 8. Daszkowska M.: Usługi w procesie reprodukcji społecznej. Rozprawy i Monografie, nr 2, Gdańsk 1987.
 • 9. Dominiak J.: Innowacyjność w sferze usług. "Przegląd Geograficzny", Nr 4, 2011.
 • 10. Fisher A.: The Clash of Progress and Security. Macmillan, London 1935.
 • 11. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.): Współczesna ekonomika usług. PWN, Warszawa 2005.
 • 12. Grönroos Ch.: Service management and marketing. Managing the moments of truth in service competition, Lexington Books, Massachusetts 1990.
 • 13. Gummesson E.: Quality - The Ericsson Approach. Stockholm 1987.
 • 14. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
 • 15. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
 • 16. Inny słownik języka polskiego. Tom P-Ż. PWN, Warszawa 2000.
 • 17. Judd R.: The case for redefining services. "Journal of marketing", Vol. 28(1), 1964.
 • 18. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Łódź 1955.
 • 19. Kotler Ph., Bloom P.: Marketing Professional Services. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1984.
 • 20. Krzyżanowski W.: Teoria produkcji usług. "Ekonomista", kwartał III/IV, 1947.
 • 21. Lange O.: Ekonomia polityczna. Tom 1. Warszawa 1967.
 • 22. Lehtinen J.: Asiakasohjautuva palveluyritys (Customer-oriented service firm). Weilin+ Göös, Espoo, Finland 1983.
 • 23. Lipiński E.: Wstęp do rozważań nad problematyką usług w ekonomii politycznej socjalizmu, [w:] Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna. PWE, Warszawa 1965.
 • 24. Lotko M., Paździor M., Nowak M., Wójtowicz Ł.: Pomiar jakości usług. Wybrane zastosowania metody SERVQUAL. INW Spatium, Radom 2017.
 • 25. Mały słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1994.
 • 26. Markowski A. (red.): Nowy słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa 1999.
 • 27. Markowski A. (red.): Wielki słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa 2006.
 • 28. Niewadzi C.: Usługi w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa 1975.
 • 29. Osiadacz J.: Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. PARP, Warszawa 2012.
 • 30. PARP: Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
 • 31. PN-EN ISO 9000:2001: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2001.
 • 32. PN-EN ISO 9000:2006: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 • 33. PN-EN ISO 9000:2015: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2016.
 • 34. Polarczyk K.: Wynik pracy nad podstawą definicji i klasyfikacji usług oraz sfery usług. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1, 1971.
 • 35. Regan W.: The Service Revolution. "Journal of Marketing", 27 July 1963.
 • 36. Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
 • 37. Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 • 38. Rosa G. (red.): Konsument na rynku usług. CH Beck, Warszawa 2015.
 • 39. Skorupka S. (red.): Słownik frazeologiczny języka polskiego. Tom R-Ż. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 • 40. Słownik frazeologiczny PWN. PWN, Warszawa 2005.
 • 41. Słownik współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo SMS, Kraków 2001.
 • 42. Stanton W.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, Kogakusha, Tokyo 1974.
 • 43. Styś A., Olearnik J.: Ekonomika i organizacja usług. PWE, Warszawa 1985.
 • 44. Szober S. (red.): Słownik poprawnej polszczyzny. Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, Warszawa 1948.
 • 45. Sztucki T.: Marketing w pytaniach i odpowiedziach. Placet, Warszawa 1998.
 • 46. Szymczak M. (red.): Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1998.
 • 47. Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom T-Z. PWN, Warszawa 2003.
 • 48. Wielki słownik frazeologiczny z przysłowiami. PWN, Warszawa 2005.
 • 49. Wiśniewski F.: Pojęcia i podział usług. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2, 1965.
 • 50. Zakres merytoryczny dyscypliny naukowej Towaroznawstwo w ramach dziedziny Nauki Ekonomiczne. Uchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.