PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (62) | 40--61
Tytuł artykułu

The Analysis of the Influence of Religion on Economic Growth in the Context of Max Weber's Views

Warianty tytułu
Analiza wpływu religii na wzrost gospodarczy w kontekście poglądów Maxa Webera
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W dziele Etyka protestancka a duch kapitalizmu jest przedstawiona podstawa tezy Webera. Analizując rozwój kapitalizmu Weber wiązał go m.in. ze wzrostem racjonalności wywołanej konkretną religią. Uznał, że wzrost ascetycznego protestantyzmu (w tym kalwinizmu), a szczególnie zbiór wartości i przekonań dotyczący pracy, oszczędności, inwestycji oraz pomnażanie bogactwa, był niezbędny do powstania nowoczesnego kapitalizmu. Autor przeprowadził weryfikację tezy Webera i wykorzystał własny model ekonometryczny dla gospodarki Niemiec. Religia protestancka, obok poziomu emigracji, odsetka pracujących w rolnictwie, była istotna dla tworzenia społecznego dobrobytu (PKB). Jest to zależność ujemna, gdyż przyrost liczby protestantów prowadził do spadku przyrostu poziomu PKB. Należy jednocześnie zauważyć, że odsetek liczby protestantów w Rzeszy Niemieckiej w analizowanym okresie spadał. Relatywnie niski współczynnik determinacji wskazuje też, że model wyjaśnia 33,13% przypadków. (abstrakt oryginalny)
EN
The basis of Weber thesis is presented in the work The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Analysing the development of capitalism Weber connected it, among others, with an increase of rationality caused by a particular religion. He stated that an increase in ascetic Protestantism (including Calvinism), and in particular a set of values and beliefs about work, savings, investment, and multiplying wealth were essential to the creation of modern capitalism. The author conducted a verification of Weber's thesis and used his own econometric model for the economy of Germany. The Protestant religion, in addition to the level of emigration, the proportion of people working in agriculture, was important for the creation of social welfare (GDP). This is a negative relationship as an increase in the number of Protestants led to a decrease in GDP growth. At the same time, it should be noted that the percentage of the number of Protestants in the German Reich decreased during the analysed period. The relatively low coefficient of determination also indicates that the model explains 33.13% of the cases. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bauer, B. (1843) Das Entdeckte Christentum [Christianity Exposed]. Zürich.
 • Becker, S., and Woessmann, L. (2011) Knocking on Heaven's Door? Protestantism and Suicide, CESifo Working Paper No. 3499.
 • Brodbeck, K. (2006) 'Religion und Wirtschaft Asien im Vergleich zum westlichen Kulturraum'. ['Religion and Economy. Asia Compared to the Western Cultural Area'.] Praxis-Perspektiven 8-2006.
 • Dambeck, H. (2007) 'Religion und Arbeit. Protestantische Länder haben Erwerbsquote'. ['Religion and Work. Protestant Countries Create an Employment Rate'.] Spiegel von Sonntag 07 October.
 • Delacroix, J., and Nielsen, F. (2001) 'The Beloved Myth: Protestantism and the Rise of Industrial Capitalism in Nineteenth-Century Europe'. Social Forces 80 (2), 509-553.
 • Dorius, S., and Baker, W. (2012) The Spirit of Capitalism, Economic Development, and National Wealth. Population Studies Center Research Report 12-771.
 • Feuerbach, L. (1841) Das Wesen des Christenthums. [The Essence of Christianity.] Lepzig: Otto Wigand.
 • Fremdling, R. (1985) Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840- 1879. Ein Beitrag zur Entwicklungstheorie und zur Theorie der Infrastruktur. [Railways and German Economic Growth 1840-1879. Contribution to the Theory of Economic Development and the Theory of Infrastructure.] Dortmund: Verlag: Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte.
 • Guiso, L., Sapienza, P., and Zingales, L, (2003) 'People's Opium? Religion and Economic Attitudes'. Journal of Monetary Economics 50, 225-282.
 • Hoffmann, R. (2012) 'The Experimental Economics of Religion'. Journal of Economic Surveys, 23-58.
 • Hoffman, W.G., (1965) Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. [Growth of the German Economy from the mid-19th Century.] Berlin: Springer Verlag.
 • Höhener, J.Ch., and Schaltegger, Ch. (2012), Religionsökonomie: eine Übersicht. [Economics of Religion: A Review.] Working Paper No. 2012/08. Crema Center for Research in Economics, Management and Arts.
 • Iannaccone, L.R., Finke, R., and Stark, R. (1997) 'Deregulating Religion: The Economics of Church and State'. Economic Inquiry XXXV, 350-364.
 • Informationen zur politischen Bildung [Information on political education] No. 315/2012.
 • Kaesler, D. (2014) Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn. Eine Biograpfie. [Max Weber: a a Prussian, a Thinker, a Mother's Son. Biography.] München: CH Beck.
 • Kaiserlichen Statistischen Amt [Royal Statistical Office] (1880-1913) Statlisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. [Statistical Yearbook of the German Reich.] Berlin: Puttkamer und Mühlbrecht.
 • Kaliński, J. (2008) Historia gospodarcza XIX i XX w. [Economic History of the 19th and 20th Centuries.] Warszawa: PWE.
 • Kębłowski, P. (2003) 'Test hipotezy wspólnego potwierdzenia stopnia integracji ADF-KPSS'. ['Test of Hypothesis of Joint Confirmation of the Degree of ADF-KPSs Integration'.] Przegląd Statystyczny 3/2003, 87-104.
 • Königlichen Statistischen Bureau [Royal Statistical Office] (1904) Statistisches Jahrbuch für den Preussischen Staat (1903). [Statistical Yearbook of the Prussian State (1903).] Berlin.
 • Kruhöfer, G. (2002) Grundlinien des Glaubens. Ein biblisch-theologischer Leitfaden. [Foundations of Faith. A Biblical and Theological Guide.] Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht.
 • Leick, R., and Doerry, M. (2014) 'Gehäuse der Hörigkeit. Spiegel-Gespräch'. ['Reconstruction of Captivity. Spiegel Conversation'.] Der Spiegel 17/2014.
 • Lipford J., and Tollison R. (2003) 'Religious Participation and Income'. Journal of Economic Behavior & Organization 51, 249-260.
 • Maddison, A. (2015) Historical Statistics for the World Economy: 1-2003 AD. [online] available from [2 December 2015].
 • Mata, M., and Love, J. (2008) 'A Reversal in the Historical Role of Tariffs in Economic Growth? The Cases of Brazil and Portugal'. Est. econ. 38 (3), 461-492.
 • McCleary, R.M., and Barro, R.J. (2009) 'Religia i gospodarka'. ['Religion and the Economy'.] Gospodarka Narodowa 1-2.
 • Myszczyszyn, J. (2013) Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec 1840-1913. [Impact of Railroads on Germany's Economic Growth 1840- 1913.] Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Myszczyszyn, J. (2016) 'Use of Econometric Modelling to Evaluate the Impact of the Railways on Economic Growth of German Reich (1879-1913)'. Actual Problems of Economics 181 (7).
 • Skodlarski, J., and Matera, R. (2004) Gospodarka światowa. Geneza i rozwój. [World Economy. Genesis and Development.] Warszawa: PWN.
 • Sombart, W. (1911) Die Juden und das Wirtschaftsleben. [The Jews and Modern Capitalism.] Leipzig: Verlag Druncker & Humblot .
 • Sombart, W. (1920) Der Bourgeois. [Bourgeoisie.] München-Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot .
 • Steen, T.P. (2004) 'The Relationship between Religion and Earnings: Recent Evidence from the NLS Youth Cohort'. International Journal of Social Economics 31 (5), 572-581.
 • Steiner, L., Lienert, L., and Frey, B. (2010) 'Economics, Religion and Happiness'. Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik [online] 11 (1), 9-24. available from [10 May 2016].
 • Stirner, M. (1845) Der Einzige und sein Eigenthum. [The Ego and Its Own.] Leipzig: Verlag von Otto Wigand .
 • Tao, H. (2008) 'What Makes Devout Christians Happier? Evidence from Taiwan'. Applied Economics 40, 905-919.
 • Torgler, B. (2006) 'The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity'. Journal of Economic Behavior & Organization 61, 81-109.
 • Weber, M. (2002) Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology.] Warszawa: PWN.
 • Weber, M. (2010) Etyka protestancka a duch kapitalizmu. [The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.] Warszawa: Wyd. Aletheia.
 • Williamson, O.E. (1998) 'Transaction Cost Economics: How it Works; Where it is Headed'. The Economist 146 (1), 23-58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.