PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 9, cz. 1 Zarządzanie dobrami. Dobra wspólne jako przedmiot ochrony prawnej | 169--179
Tytuł artykułu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w prawie unijnym i polskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fee for the Management of Municipal Waste in EU and Polish Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The subject of the article is an analysis of objective and subjective area of price charged for waste management in EU and Polish law. The article answers the question whether the principle polluter pays requires that the price charged for waste management would be charged from those who produce them or preferably it is about the charge for performing a public task which charges all of users of waste management system(original abstract)
Twórcy
autor
 • Umiwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Korzeniowski P. (2014), Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno- prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pazdan M. (2012) Stosunek cywilnoprawny [w:] M. Safjan (red.) System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Radecki W. (2016), Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Strzebińczyk J. [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
 • Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/998/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, ss. 3-30)
 • Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. L 114 z 27.4.2006, ss. 9-21)
 • Wyrok TS z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie C-335/16, VG Cistoća d.o.o. v. Durowi Vladice iLjubicy Vladice, ECLI:EU:C:2017:242.
 • Wyrok TS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-254/08, Futura Immobiliare i in., ECLI:EU:C:2009:479.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt K 17/12, OTK-A 2013, Nr 8, s. 125.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 1768/16.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 1062/16.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 września 2016 r., I SA/Gd 542/16.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 174/15.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 674/14.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 265/14.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1505/13.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 619/13.
 • Opinia z dnia 23 kwietnia 2009 r. rzecznika generalnego J. Kokott w sprawie C-254/08, Futura Immobiliare i in., ECLI: EU:C:2009:264.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.