PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 105 | 267--278
Tytuł artykułu

Dobór rozwiązań profilaktycznych jako element poprawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn

Autorzy
Warianty tytułu
Selection of Preventive Solutions as An Element of Improving Safety of Work with Usage of Machines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały omówione uregulowania prawne dotyczące wymagań bezpieczeństwa dla maszyn eksploatowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dla wybranych zagrożeń związanych z użytkowaniem tokarki przedstawiono proces zarządzania ryzykiem. Uwzględniał on działania przewidziane w ramach iteracyjnego procesu zmniejszania ryzyka oraz specyfikę profilu technologicznego przedsiębiorstwa. Celem opracowania było przedstawienie wpływu wdrożonych rozwiązań profilaktycznych na kształtowanie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem maszyny.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article legal regulations on safety requirements for machines operated in manufacturing companies was discussed. For selected hazards associated with the usage of lathe machine, the risk management process was described. This process included activities predicted in the iterative risk reduction process and the specific nature of the company technological profile. The aim of the study was to present the influence of implemented preventive solutions on shaping the safety related to the usage of the machine.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
267--278
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
 • 3. Lis T., Nowacki K.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • 4. Małysa T., Nowacki K., Furman J.: The risk management methodology in the metallurgical enterprise, METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Conference proceedings. Brno, Czech Republic, 25-27.05.2016.
 • 5. Małysa T., Nowacki K., Lis T.: Przegląd bezpieczeństwa użytkowania maszyn w przedsiębiorstwach przemysłowych. "Hutnik - Wiadomości Hutnicze", nr 82(6), 2015.
 • 6. Nowak L.: Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2008.
 • 7. PN-EN 61310 - 1 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.
 • 8. PN-EN 61310 - 2 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania.
 • 9. PN-EN 61310-3 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych.
 • 10. PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 • 11. PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
 • 12. PN-N 18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dania 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003.178.1745).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. 2000.36.409).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2011.124.701).
 • 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. 2003. 169.1650).
 • 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014.1502).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.