PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 8 Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 84--96
Tytuł artykułu

Wpływ niewłaściwej wyceny nieruchomości zabezpieczających ekspozycje kredytowe na wynik finansowy banku

Warianty tytułu
The Impact of a Wrong Valuation of Immovables Protecting Credit Exposures on the Economic Image of a Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie charakteryzują się nie tylko ryzykiem ich niespłacenia w umownym terminie, ale także możliwym spadkiem wartości zabezpieczenia w okresie kredytowania oraz niewłaściwej jego wyceny. Ma to istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banków, ponieważ wartość tych zabezpieczeń obniża podstawę tworzenia rezerw, które obciążając koszty, obniżają wynik finansowy tych instytucji. Obowiązujące normy prawne rachunkowości banków umożliwiają takie przeszacowanie nieruchomości przy ustanowionym zabezpieczeniu hipotecznym, że zmiana kategorii ekspozycji kredytowej nawet do straconej nie powoduje zmiany wyniku finansowego banku. W czasie badania sprawozdań finansowych biegli rewidenci, analizując portfel kredytowy, korzystają z dokumentów pomocniczych, którymi są operaty szacunkowe nieruchomości. Opracowania te nie muszą prezentować wartości rynkowych nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
EN
Credit exposures secured by a mortgage are characterized not only by the risk of failure of their timely payment, but also by the possible fall in value of the collateral within a credit period and by the wrong valuation of immovables. This is essential when setting the amount of specific risk provisions related to the activities of banks because the value of the collateral slows the base of creating reserves, which while charging costs, lowers the financial result of these institutions. The applicable legal norms of banks' accounting allow for such an overestimation of immovables with an established mortgage collateral while assuming that changing of the credit exposure category even to a loss does not change the bank's financial results. During the investigation of financial statements expert auditors analyzing the credit-portfolio make use of auxiliary documents, which are valuations of immovables. These analyses cannot necessarily represent the market value of immovables.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dobija, M. (1995). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hołyst, B. i Smoktunowicz, E. (2005). Wielka encyklopedia prawa, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • KNF. (2010). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSR. Pobrane 28 kwietnia 2017 z https://www.knf.gov.pl.
 • KNF. (2017). Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego. Pobrane 27 kwietnia 2017 r. z https://www.knf.gov.pl.
 • MF. (2008). Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2066 z późn. zm.).
 • MF. (2010). Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 329 z późn. zm.).
 • MF. (2011). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. z 2011 r. Nr 181, poz. 1082).
 • Opinia. (2015). Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rzemiosła, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu, Poznań. Pobrane 11 grudnia 2016 r. z http://gpwmedia.pl/ebi/81118/raport_roczny_spoldzielczego_banku_rzemiosla_i_ rolnictwa_za_2014r.html.
 • Prawo bankowe. (1997). Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1988).
 • Rekomendacja L. (2001). Rekomendacja L z 7 listopada 2001 r. dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami. Pobrane 28 kwietnia 2017 r. z https://www.knf.gov.pl.
 • Rekomendacja S. (2006) Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrane 28 kwietnia 2017 r. z https://www.knf.gov.pl.
 • Roubini, N. i Mihm, S. (2011). Ekonomia kryzysu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
 • UE 575. (2013). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE.L. z 2013 r. Nr 176 poz. 1).
 • UoGN. (1997). Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.).
 • UoR. (1994). Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).
 • Wiszniowski, E. (2009). Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Wiszniowski, E. (2011). Dylematy finansowania nieruchomości mieszkaniowych kredytem walutowym, Kraków: Świat Nieruchomości - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 74, 4-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.