PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Vol. 27, No 5 | 37--52
Tytuł artykułu

Local Authorities' Funds as Sources of Revenues of the Metropolitan Association

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the study is to analyse and evaluate the legislation in force governing the sources of revenues of metropolitan associations. The statutory catalogue of the sources of revenues of metropolitan associations includes funds derived from local authorities that, to a limited extent, may be influenced by the bodies of metropolitan associations or the bodies of member municipalities. In the course of research, with the application of the dogmatic-legal method supplemented with an empirical-analytic method, the following hypothesis has been verified: a potential lack of relevance of funds, in static terms, with respect to the scope of public tasks of metropolitan associations as provided for by the Act may be adjusted jointly by their bodies and their members. The principles of the amounts and collection of subscriptions from the municipalities in the Górnośląsko (Upper-Silesian)-Zaglębiowska Metropolis, the proportion of personal- income tax receipts from natural persons residing within said municipalities, and the procedure under which subsidies are made from municipality budgets to metropolitan association budgets have been presented. It has been determined that the main source of revenues is the proceeds of personal-income tax. Subscriptions have been found to be of supplementary importance, whereas subsidies from municipality budgets have not been recorded. (original abstract)
Rocznik
Strony
37--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Gorgol A. (2014). Commentary to Article 220, [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (The Law on public finance. Commentary), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa.
 • Jaworska-Dębska B. (2017). O istocie związków metropolitalnych (On the essence of metropolitan associations), [in:] O prawie administracyjnym i administracji - refleksje (About the administrative law and administrations - reflections). Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl (Anniversary book dedicated to Professor Małgorzata Stahl), ed. B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szatowska, R. Michalska-Badziak, P Korzeniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.
 • Kańduła S. (2017). Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004-2014 (Mechanism of fiscal balance. An empirical case study of municipalities in Poland over the period 2004-2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Poznań.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Constitution of the Republic of Poland dated 2nd April 1997), J. of Laws no. 78, Item 483 as amended.
 • Ofiarska M. (2016). Problematyka budżetowa w ustawie o związkach metropolitalnych (Budget issues in the Act on metropolitan associations), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, no. 2, pp. 31-50.
 • Ofiarska M. (2017). Źródła dochodów i przychodów związków metropolitalnych (The sources of revenues and income of metropolitan associations), [in:] Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej (The collection and spending of public resources. Financial and legal issues. An anniversary book dedicated to Professor Krystyna Sawicka), ed. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza "UNIMEX" Wrocław.
 • Pest P. (2016). Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych (The shares of local authorities in the proceeds of income taxes), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa.
 • Poniatowicz M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego, na przykładzie największych miast w Polsce (The impact of economic crisis on the financial systems of local authorities on the basis of the largest Polish cities), Wydawnictwo CeDeWu Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" (The Regulation of the Council of Ministers on the establishment of the metropolitan association named "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis" in the Silesian Province dated 26th June 2017, J. of Laws 2017, Item 1290.
 • Ruśkowski E., Salachna J. (2004). Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz (The Law on the revenues of local authorities. Commentary), Dom Wydawniczy ABC Warszawa.
 • Szlachetko J.H., Borówka K. (2016). Związek metropolitalny (The metropolitan association), [in:] Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych (Institutional forms of cooperation of local authorities across metropolitan regions), ed. J.H. Szlachetko, R. Gajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.
 • Tyrakowski M. (2016). Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (The basics of financial economy of local authorities), Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica Płock.
 • Uchwała nr 1/7/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 rok (Resolution no. 1/7/17 of the General Meeting of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis on the adoption of the budget of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis for the year 2017 dated 12th September 2017), http://bip.metropoliagzm.pl/article/uchwala-nr-i-ukosnik-7-ukosnik-17 (accessed on 09/08/2018).
 • Uchwała nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 rok (Resolution no. IV/24/2017 of the General Meeting of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis on the budget of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis for the year 2018 dated 19th December 2017) , http://bip.metropoliagzm.pl/article/uchwala-nr-iv-ukosnik-24-ukosnik-2017 (acessed on 09/08/2018).
 • Uchwała nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku metropolitalnego "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" (Resolution no. V/1/2018 of the General Meeting of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis on the adoption of the Statute of the "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis" metropolitan association), J. of Laws of the Silesian Province 2018 Item 1207.
 • Bydgoszcz Audit Office Resolution dated 27th January 2016, II/10/2016, Legalis no. 1428757.
 • Poznań Audit Office Resolution dated 9th March 2016, 5/400/2016, Legalis no. 1442955.
 • Warsaw Audit Office Resolution dated 5th March 2013, 6/93/2013, Legalis no. 750426.
 • Warsaw Audit Office Resolution dated 9th February 2016, 4/66/2016, Legalis no. 1495397.
 • The Act on the revenues of local authorities dated 13th November 2003, J. of Laws 2017 Item 1453 as amended.
 • The Act on the implementation of a three-tier basic division of the country's territory, J. of Laws Item 603 as amended.
 • The Act on the personal-income tax dated 26th July 1991, J. of Laws 2018 Item 200 as amended.
 • The Act on spatial planning and spatial development dated 27th March 2003, J. of Laws 2017 Item 1073 as amended.
 • The Act on public finance dated 27th August 2009, J. of Laws 2017 Item 2077.
 • The Tax Ordinance Act dated 29th August 1997, J. of Laws 2018 Item 800 as amended.
 • The Act on regional audit offices dated 7th October 1992, J. of Laws 2016 Item 561.
 • The Act on the metropolitan association in the Silesian Province dated 9th March 2017, J. of Laws 2017 Item 730.
 • The Act on metropolitan associations dated 9th October 2015, J. of Laws 2015 Item 1890 as amended.
 • Ważny K. (2016). Commentary to Article 67, [in:] Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz (The Law on metropolitan associations. Commentary), ed. T Bąkowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.